Informējam, ka portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē.

Mēs dodam siltumu jūsu mājās!
lv ru

Paziņojums par Sabiedrības akcionāru sapulces pieņemtiem lēmumiem

Atpakaļ  |  02.07.2020

Pamatojoties uz LR Komerclikumu 213.panta 3.daļu un LR likuma „Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldes likuma” 94.panta, tika sasaukta  2020. gada 2. jūlijā Sabiedrības akcionāru sapulce Daugavpils pilsētas domē  Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī  plkst. 10.00, ar sekojošu darba kārtību, kurā tika pieņemti sekojoši lēmumi: 

  1. Akcionāru sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana;

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 103.panta otrai daļai, akciju turētāja pārstāvis nolemj:

par akcionāru sapulces sekretāri (protokolētāju) iecelt Vinetu Skladovu.

  1. Par PAS „Daugavpils siltumtīkli” padomes locekļa atsaukšanu.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 94.panta pirmās daļas 4.punktu, 109.panta otro daļu, akciju turētāja pārstāvis nolēma:

Atsaukt Jevgeņiju Oļenovu no PAS “Daugavpils siltumtīkli” padomes locekļa amata.

  1. Par PAS „Daugavpils siltumtīkli” padomes locekļa iecelšanu.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 37.panta trešo daļu, 37.panta ceturto daļu, 37.panta astotās daļas 2.punktu, 37.panta devīto daļu, 94.panta pirmās daļas 4.punktu, 94.panta pirmās daļas 8.punktu, 106.pantu, 108.panta pirmo daļu, 109.panta otro daļu, 112.pantu, ņemot vērā Ministru kabineta 04.02.2020. noteikumus Nr.63 „Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”, akciju turētāja pārstāvis nolēma:

  1. ievēlēt PAS padomes locekli Aleksandru Samarinu, p.k. […], dzīvojošo […].
  2. noteikt, ka PAS padomes loceklis pilda amata pienākumus līdz brīdim, kad normatīvajos aktos noteiktajā nominēšanas kārtībā padomes locekļa amatā netiks iecelta šī persona vai cits kandidāts.
  3. PAS Valdei ne vēlāk kā 5 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas pieteikt PAS ārkārtējo padomes sapulces sasaukšanu ar sekojošo darba kārtību – Padomes priekšsēdētāja un padomes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana.
  4. PAS Valdei pieteikt komercreģistrā izmaiņas ne vēlāk kā 14 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas
  5. Uzdot Daugavpils pilsētas domes Personāla speciālistei organizēt pilnvarojuma līguma sagatavošanu un parakstīšanu ar PAS “Daugavpils siltumtīkli” padomes locekli Aleksandru Samarinu ne vēlāk kā 14 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.
Maksas pakalpojumi

Iznomājam traktortehniku


Traktors "JUMZ-1"

Uzziņas pa tālruni. 26353772

Telpas:

Tartu ielā 15B (571,3 m2)
Tartu ielā 17A (330,2 m2)
Saules ielā 71C (41,7 и 36,2 m2)

Uzziņas pa tālruni: 654-07533.

Partneri

Par uzņēmumu:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401       
vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945            
e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab