Informējam, ka portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē.

Mēs dodam siltumu jūsu mājās!
lv ru

Paziņojums par Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulces pieņemtiem lēmumiem

Atpakaļ  |  11.08.2020

Pamatojoties uz LR Komerclikumu 213.panta 3.daļu un LR likuma „Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldes likuma” 94.panta, tika sasaukta  2020. gada 11.augustā Sabiedrības akcionāru sapulce Daugavpils pilsētas domē  Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī  plkst. 11.00, ar sekojošu darba kārtību, kurā tika pieņemti sekojoši lēmumi: 

 

1. Akcionāru sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana:

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 103.panta otrai daļai, akciju turētāja pārstāvis nolemj: par akcionāru sapulces sekretāri (protokolētāju) iecelt Liliju Leitāni-Ivanovu.

 

2. Par piekrišanu darījumam ar SIA  “Fortum Daugavpils”:

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 94.panta otro daļu, 104.panta pirmo daļu, 107.panta otrās daļas 8.punktu, 118.panta piektās daļas 2.punktu, PAS Statūtu 13.2.punktu, ņemot vērā PAS  22.07.2020. padomes sēdē nolemto, akciju turētāja pārstāvis nolemj: Dod piekrišanu PAS valdei slēgt līgumu ar SIA Fortum Daugavpils”, reģistrācijas Nr. 40003823074, un 2 (divu) nedēļu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas iesniegt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa izmaiņas.

 

3. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA “Fortum Daugavpils”:

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 94.panta pirmās daļas 13.punktu, 104.panta pirmo daļu, 107.panta otrās daļas 8.punktu, 118.panta ceturto daļu, PAS Statūtu 13.1.punktu, ņemot vērā PAS izstrādātās n/ī iznomāšanas kārtības 3.1.2.punktu, ņemot vērā PAS 11.08.2020. padomes sēdē nolemto, akciju turētāja pārstāvis nolemj:

Dod piekrišanu PAS valdei slēgt zemes nomas līgumu ar SIA „Fortum Daugavpils”,  reģistrācijas Nr.40003823074.

 

4. Par darījuma slēgšanu ar Valsts kasi:

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 94.panta otro daļu, 104.panta pirmo daļu, 107.panta otrās daļas 8.punktu, 118.panta piektās daļas 2.punktu, PAS Statūtu 13.2.punktu, ņemot vērā PAS „DS” 11.08.2020. padomes sēdē nolemto, akciju turētāja pārstāvis nolemj:

Dod piekrišanu PAS valdei slēgt vienošanos ar Valsts kasi.

 

5. Par revidenta  iecelšanu un atlīdzības apmēra noteikšanu revidentam:

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 94.panta pirmās daļas 5. un 8.punktu, 104.panta pirmo daļu, 107.panta otrās daļas 8.punktu, ņemot vērā PAS „DS” 11.08.2020. padomes sēdē nolemto, akciju turētāja pārstāvis nolēma:

  1. Ievēlēt par PAS “Daugavpils siltumtīkli” zvērinātu revidentu sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Baltic Audit”, reģistrācijas Nr.40103888857, juridiskā adrese Bērzaunes iela 6a, Rīga, LV-1039;
  2. Noteikt atlīdzību EUR 3200,00 (trīs tūkstoši divi simti euro 00 eiro centi) bez PVN.
Maksas pakalpojumi

Iznomājam traktortehniku


Traktors "JUMZ-1"

Uzziņas pa tālruni. 26353772

Telpas:

Tartu ielā 15B (571,3 m2)
Tartu ielā 17A (330,2 m2)
Saules ielā 71C (41,7 и 36,2 m2)

Uzziņas pa tālruni: 654-07533.

Partneri

Par uzņēmumu:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401       
vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945            
e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab