Informējam, ka portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē.

Mēs dodam siltumu jūsu mājās!
lv ru

Paziņojums par Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulces pieņemtiem lēmumiem

Atpakaļ  |  23.09.2022

Pamatojoties uz Komerclikuma 213.panta trešo daļu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.pantu, 2022.gada 23.septebrī plkst. 14:00 tika sasaukta Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulce Daugavpils pilsētas domē Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, kurā tika pieņemti sekojoši lēmumi:

 

1. Akcionāru sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 103.panta otrai daļai PAS akciju turētāja pārstāvis nolēma: par akcionāru sapulces sekretāri (protokolētāju) iecelt Oļesju Duškeviču.

 

2. Par 2022.gada 7.februāra PAS “Daugavpils siltumtīkli” akcionāru sapulces darba kārtības 2.jautājuma “PAS “Daugavpils siltumtīkli” pamatkapitāla palielināšanas, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšanu” ietvaros pieņemto lēmumu atcelšanu.

 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī ņemot vērā Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta pirmās daļas 9.punktu, 104.panta pirmo daļu, ņemot vērā PAS 2022.gada 22. septembra padomes sēdē lemto, PAS akciju turētāja pārstāvis nolēma:

  • atcelt  akcionāru sapulces 2022.gada 7.februārī darba kārtības 2.jautājuma “PAS “Daugavpils siltumtīkli” pamatkapitaja palielināšanas, pamatkapitala palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšanu” ietvaros pieņemtos lēmumus.

 

3. PAS „Daugavpils siltumtīkli” pamatkapitāla palielināšanas, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.

 

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 94.panta pirmās daļas 7.punktu un 9.punktu, 104.panta pirmo daļu, ņemot vērā PAS 2022.gada 22.septembrī  padomes sēdē nolemto, PAS akciju turētāja pārstāvis nolēma:

  • Apstiprināt PAS „Daugavpils siltumtīkli” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus, palielinot pamatkapitālu par EUR 23 000,00 (divdesmit trīs tūkstoši trīs simti euro 00 centi).
  • Apstiprināt palielināto jauno pamatkapitālu EUR 18 471 744.00 (astoņpadsmit miljoni četri simti septiņdesmit viens tūkstotis septiņi simti četrdesmit četri euro un 00 centi).
  • Apstiprināt PAS grozījumus statūtos un statūtu jauno redakciju.
  • ///////

 

Maksas pakalpojumi

Telpas:

Tartu ielā 15B (571,3 m2)
Tartu ielā 17A (330,2 m2)
Saules ielā 71C (41,7 и 36,2 m2)

Uzziņas pa tālruni: 654-07533.

Partneri

Par uzņēmumu:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401       
vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945            
e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab