Mēs dodam siltumu jūsu mājās!
lv ru

PAS „Daugavpils siltumtīkli” nodeva ekspluatācijā vēl vienu rekonstruēto maģistrālo siltumtīklu posmus.

Atpakaļ  |  27.12.2018

2018.gada 14.decembrī tika nodots ekspluatācijā maģistrālā siltumtīkla posms.

Būvdarbi tika veikti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “I, IX un XIV siltumtīklu maģistrāles pārbūve Daugavpilī” (projekta numurs Nr.4.3.1.0/18/A/014) ietvaros. Projekts tiek realizēts Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā.

Projekta ietvaros paredzēts veikt Daugavpils pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu rekonstrukciju, nomainot esošos cauruļvadus ar rūpnieciski izolētām caurulēm. Projekts tiek realizēts trijos posmos. Pirmais posms ir maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija pilsētas centrā no Cietokšņa ielas pirmās maģistrāles siltuma kameras 1k-14 līdz Balvu ielas siltuma kameras 1k-24 ar atzarojumiem. Otrais posms paredz maģistrālo siltumtīklu pārbūvi Ķīmijas mikrorajonā no Liepājas un Valmieras ielu krustojuma (siltuma kameras 14k-9) līdz Jātnieku un Smilšu ielu krustojumam (siltuma kamerai 8k-8) ar atzarojumiem. Trešais posms ir maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Jaunbūves mikrorajonā A.Pumpura ielā no Višķu ielas (siltuma kameras 9k-29) līdz Jātnieku ielai krustojumam (siltuma kamerai 9k-46) ar atzarojumiem.

Kopējās projekta realizācijas izmaksas ir EUR 2`721`800,00 (divi miljoni septiņi simti divdesmit viens tūkstotis astoņi simti eiro) bez PVN. CFLA līdzfinansējums ir EUR 1`057`800,00 (viens miljons piecdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti eiro).

2018.gadā tika pārbūvēta viena posma daļa no Valmieras un Valkas ielu krustojuma līdz Jātnieku un Valkas ielu krustojumam ar maģistrālā siltumtīkla kopējo garumu 170m.  

Pārējo posmu pārlikšana tiks realizēta 2019.un 2020.gadu starpapkures periodos.

Maksas pakalpojumi

Iznomājam traktortehniku


Traktors "JUMZ-1" Uzziņas pa tālruni. 26353772

Telpas:

Tartu ielā 15B, (571,3 m2)
Tartu ielā 17A, (330,2 m2)
Saules ielā 71C (41,7 и 36,2 m2)

Uzziņas pa tālruni: 654-07558.

Partneri

Par uzņēmumu:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401
Vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945

E-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab