Mēs dodam siltumu jūsu mājās!
lv ru

Informācija zemes īpašniekam

Atpakaļ  |  28.06.2019

Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli” informē zemes īpašniekus, ka būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Liepājas un Valmieras ielu krustojuma (14k-9) līdz Jātnieku un Smilšu ielu krustojumam (8k-8) ar atzarojumiem Daugavpilī” zemes gabalos ar kadastra apzīmējumiem 05000047132, 05000047703, 05000052812, 05000050913, 05000051418, 05000051515, 05000051404, 05000052837, 05000052807 laika periodā no 2019.gada jūlija līdz 2019.gada oktobrim tiks veikti siltumtrašu rekonstrukcijas darbi

Kā arī “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Kandavas ielas (no kameras 1k-14) līdz Balvu ielai (1k-24) ar atzarojumiem Esplanādes un Dzelzceļnieku mikrorajonos, Daugavpilī” realizācijas ietvaros zemes gabalos ar kadastra apzīmējumiem 05000010914, 05000010915, 05000010907, 05000010906, 05000010904, 05000010901, 05000010912, 05000010437, 05000010453, 05000010441, 05000010408, 05000010426, 05000010424, 05000010425, 05000010427, 05000010302, 05000010301, 05000010322, 05000010318, 05000010315, 05000010316, 05000010311, 05000010313, 05000010107, 05000010310, 05000100213, 05000100211, 05000100073, 05000010905, 05000010202, 05000010405, 05000010111, 05000010428, 05000010138.

Projekta ietvaros paredzēts veikt Daugavpils pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu rekonstrukciju, nomainot esošos cauruļvadus ar rūpnieciski izolētām caurulēm.

Kopējās projekta realizācijas izmaksas ir EUR 2`721`800,00 (divi miljoni septiņi simti divdesmit viens tūkstotis astoņi simti eiro) bez PVN. CFLA līdzfinansējums ir EUR 1`057`800,00 (viens miljons piecdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti eiro).

Būvdarbi tika veikti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “I, IX un XIV siltumtīklu maģistrāles pārbūve Daugavpilī” (projekta numurs Nr.4.3.1.0/18/A/014) ietvaros. Projekts tiek realizēts Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā.

 

Maksas pakalpojumi

Iznomājam traktortehniku


Traktors "JUMZ-1" Uzziņas pa tālruni. 26353772

Telpas:

Tartu ielā 15B, (571,3 m2)
Tartu ielā 17A, (330,2 m2)
Saules ielā 71C (41,7 и 36,2 m2)

Uzziņas pa tālruni: 654-07533.

Partneri

Par uzņēmumu:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"                                                
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401        
Vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945          
E-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv                         

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab