Informējam, ka portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē.

Mēs dodam siltumu jūsu mājās!
lv ru

Paziņojums par Sabiedrības akcionāru sapulces pieņemtiem lēmumiem

Atpakaļ  |  27.05.2020

Paziņojums par  Sabiedrības  akcionāru sapulces pieņemtiem lēmumiem

Pamatojoties uz LR Komerclikumu 213.panta 3.daļu un LR likuma „Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldes likuma” 94.panta, tika sasaukta  2020. gada 26. maijā Sabiedrības akcionāru sapulce Daugavpils pilsētas domē  Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī  plkst. 13.00, ar sekojošu darba kārtību, kurā tika pieņemti sekojoši lēmumi:

 1. Akcionāru sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana;

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 103.panta otrai daļai, akciju turētāja pārstāvis nolemj:

par akcionāru sapulces sekretāri (protokolētāju) iecelt Vinetu Skladovu.

 1. Par piekrišanu darījumam ar SIA  “Konor”.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 94.panta otro daļu, 104.panta pirmo daļu, 118.panta piektās daļas 2.punktu, 118.panta devīto daļu, PAS Statūtu 13.1.punktu, akciju turētāja pārstāvis nolemj:

Dod piekrišanu PAS valdei slēgt līgumu ar SIA KONOR”, reģistrācijas Nr. 40103064724.

 1. Par piekrišanu darījumam ar SIA  “Poliurs”.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 94.panta otro daļu, 104.panta pirmo daļu, 118.panta piektās daļas 2.punktu, 118.panta devīto daļu, PAS Statūtu 13.1.punktu, akciju turētāja pārstāvis nolemj:

Dod piekrišanu PAS valdei slēgt līgumu ar SIA POLIURS” , reģistrācijas Nr. 40003242370.

4. PAS „Daugavpils siltumtīkli” 2019.gada pārskata apstiprināšana.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 94.panta pirmās daļas 1., 2.punktu,  Komerclikuma 182.panta trešo daļu,  akciju turētāja pārstāvis nolēma:

 1. Apstiprināt pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli” 2019.gada pārskatu ar  18 200  EUR  (astoņpadsmit tūkstoši divi simti eiro 00 eiro centi)  lielu peļņu.
 2. Novirzīt 2019.gada peļņu iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.
 3. Nepiešķirt prēmiju PAS valdei.

 

 1. PAS „Daugavpils siltumtīkli” statūtu grozījumu un statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.

Pamatojoties uz Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta pirmās daļas 7.punktu, 104.panta pirmo daļu, Komerclikuma 268.panta pirmās daļas 6.punktu, ņemot vērā Ministru kabineta 04.08.2015. noteikumu Nr.453 „Noteikumi par publiskas personas akciju sabiedrības tipveida statūtiem” pamatprasības, akciju turētāja pārstāvis nolemj:

 • apstiprināt PAS “Daugavpils siltumtīkli” statūtu grozījumus un statūtus jaunajā redakcijā, veicot izmaiņas komercreģistrā.
 1. Par PAS “Daugavpils siltumtīkli” padomes izveidošanu.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 37.panta trešo daļu, 37.panta ceturto daļu, 37.panta astotās daļas 2.punktu, 37.panta devīto daļu, 94.panta pirmās daļas 4.punktu, 94.panta pirmās daļas 8.punktu, 106.pantu, 108.panta pirmo daļu, 109.panta otro daļu, 112.pantu, ņemot vērā Ministru kabineta 04.02.2020. noteikumus Nr.63 „Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”, akciju turētāja pārstāvis nolēma:

 1. ievēlēt PAS padomes locekļu amatos (3 amati) šādas personas:
  • Valerijs Mjagkihs, p.k.[….], dzīv.[…..];
  • Jevgenijs Oļenovs, p.k. p.k.[….], dzīv.[…..];
  • Edīte Upeniece, p.k.[….], dzīv.[…..];
 2. noteikt šādu PAS padomes locekļu atlīdzību:
  • Padomes priekšsēdētājam – 560,00 euro mēnesī (pirms nodokļu nomaksas);
  • Padomes loceklim – 500,00 euro mēnesī (pirms nodokļu nomaksas).
 3. noteikt, ka PAS padomes locekļi pilda amata pienākumus no 2020.gada 1.jūnija līdz brīdim, kad normatīvajos aktos noteiktajā nominēšanas kārtībā padomes locekļu amatos netiks ieceltas šīs personas vai citi kandidāti.
 4. Uzdot Padomes locekļiem ne vēlāk kā līdz 2020.gada 12.jūnijam izstrādāt, apstiprināt un iesniegt akciju turētāja pārstāvim PAS padomes darba kārtību.
 5. Domes Personāla speciālistei sagatavot Pilnvarojuma līgumus un organizēt to parakstīšanu ar ievēlētajiem PAS padomes locekļiem.
Maksas pakalpojumi

Iznomājam traktortehniku


Traktors "JUMZ-1"

Uzziņas pa tālruni. 26353772

Telpas:

Tartu ielā 15B (571,3 m2)
Tartu ielā 17A (330,2 m2)
Saules ielā 71C (41,7 и 36,2 m2)

Uzziņas pa tālruni: 654-07533.

Partneri

Par uzņēmumu:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401       
vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945            
e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab