Informējam, ka portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē.

Mēs dodam siltumu jūsu mājās!
lv ru

[AKTĪVS] Izsole "PAS “Daugavpils siltumtīkli” piederošo nekustamo īpašumu izsole"

Atpakaļ  |  27.02.2023

PAS „Daugavpils siltumtīkli” paziņo, ka Izsoles dalībniekiem dalībai izsolē jāiemaksā izsoles reģistrācijas maksu 100,00 EUR (viens simts eiro nulle centi) apmērā par katru nekustamo īpašumu (Izsoles objektu) atsevišķi.

 

Izsoles reģistrācijas maksa jāiemaksā vienā no PAS „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr. 41503002945, bankas kontiem:

Citadele banka LV58 PARX 000 087 254 1012;

Luminor banka LV74 RIKO  000 201 100 4616;

Swedbanka LV25 HABA 000 140 204 1169;

SEB banka LV47 UNLA 000 500 060 9725.

 

Izsoles reģistrācijas maksas apmaksu apliecinošu dokumentu jāiesniedz PAS „Daugavpils siltumtīkli” pirms izsoles sākuma – 2023.gada 14.marta plkst. 14.00.

 

***********************************

“Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils  siltumtīkli”, reģistrācijas Nr. 41503002945, juridiskā  adrese 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV5401, rīko pirmo izsoli PAS “Daugavpils siltumtīkli” piederošajiem šādiem nekustamajiem īpašumiem:

1. Nekustamais īpašums – brīvs no apbūves zemes gabals ar kopējo platību 161 m2 ar kadastra apzīmējumu 0500 001 5705, kas atrodas Lāčplēša ielā 46, Daugavpilī. Īpašuma tiesība ir nostiprināta Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000288675. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 800,00 Izsoles sākumcena ir EUR 800,00. Izsoles solis – EUR 80,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2023.gada 13.martam ir jāiemaksā PAS “Daugavpils siltumtīkli” kontā Citadele banka LV58 PARX 000 087 254 1012; Luminor banka LV74 RIKO  000 201 100 4616; Swedbanka LV25 HABA 000 140 204 1169; SEB banka LV47 UNLA 000 500 060 9725, nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 80,00 un jāpiesakās izsolei.  

2. Nekustamais īpašums – sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 630 m2  un uz tā esošās būves 681,7 m2 ar kadastra apzīmējumu 05000080508001, kas atrodas Tartu ielā 15B, Daugavpilī. PAS “Daugavpils siltumtīkli” īpašuma tiesība ir nostiprināta Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000191674. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 27 500,00. Izsoles sākumcena ir EUR 27 500,00. Izsoles solis – EUR 1000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2023.gada 13.martam ir jāiemaksā PAS “Daugavpils siltumtīkli” kontā Citadele banka LV58 PARX 000 087 254 1012; Luminor banka LV74 RIKO  000 201 100 4616; Swedbanka LV25 HABA 000 140 204 1169; SEB banka LV47 UNLA 000 500 060 9725, nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 2 750,00 un jāpiesakās izsolei.   

3. Nekustamais īpašums – sastāv no neapdzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 05000031105001, kas atrodas Strādnieku ielā 85, Daugavpilī. Nekustamais īpašums ir saistīts ar zemes gabalu Strādnieku ielā 85, Daugavpilī, zemes gabala platība 527 m2, kadastra apzīmējums 0500 003 1105. Zemes gabala  īpašuma tiesība ir reģistrēta Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000472257 uz Daugavpils pilsētas pašvaldības vārda. PAS “Daugavpils siltumtīkli” īpašuma tiesība ir nostiprināta Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000191676. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 10 500,00. Izsoles sākumcena ir EUR 10 500,00. Izsoles solis – EUR 1000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2023.gada 13.martam ir jāiemaksā PAS “Daugavpils siltumtīkli” kontā Citadele banka LV58 PARX 000 087 254 1012; Luminor banka LV74 RIKO  000 201 100 4616; Swedbanka LV25 HABA 000 140 204 1169; SEB banka LV47 UNLA 000 500 060 9725, nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 1 500,00 un jāpiesakās izsolei.   

4. Nekustamais īpašums sastāv no neapdzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 0500 008 0806 003, kas atrodas Tartu ielā 17A, Daugavpilī. Nekustamais īpašums ir saistīts ar zemes gabalu Tartu ielā 17A, Daugavpilī, zemes gabala platība 803 m2, kadastra apzīmējums 0500 008 0806. Zemes gabala īpašuma tiesība ir reģistrēta Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000491410 uz Daugavpils pilsētas pašvaldības vārda. Noslēgts nomas līgums par zemes gabala nomu, līguma darbības termiņš līdz 31.12.2027. Zemes nomas maksa: 1,5% no zemes gabala kadastrālās vērtības +PVN/gadā. Līguma darbības laikā papildus zemes nomas maksai nomnieks maksā zemes īpašuma nodokli. PAS “Daugavpils siltumtīkli” īpašuma tiesība uz nekustamo īpašumu ir nostiprināta Daugavpils zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000191677. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 16 000,00. Izsoles sākumcena ir EUR 16 000,00. Izsoles solis – EUR 1000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2023.gada 13.martam ir jāiemaksā PAS “Daugavpils siltumtīkli” kontā Citadele banka LV58 PARX 000 087 254 1012; Luminor banka LV74 RIKO  000 201 100 4616; Swedbanka LV25 HABA 000 140 204 1169; SEB banka LV47 UNLA 000 500 060 9725, nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 1 600,00 un jāpiesakās izsolei.   

5. Nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 0500 001 3821 sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 05000013821) ar kopējo platību 229 m2 , un īpašums ar kadastra Nr. 0500 501 3805, kas sastāv no vienstāva ķieģeļu mūra garāžas ēkas (kadastra apzīmējums 0500 001 3811 002), un atrodas Saules ielā 71C, Daugavpilī. PAS “Daugavpils siltumtīkli” īpašuma tiesība ir nostiprināta Daugavpils zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000318154 un 100000441869. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 14 800,00. Izsoles sākumcena ir EUR 14 800,00. Izsoles solis – EUR 1000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2023.gada 13.martam ir jāiemaksā PAS “Daugavpils siltumtīkli” kontā Citadele banka LV58 PARX 000 087 254 1012; Luminor banka LV74 RIKO  000 201 100 4616; Swedbanka LV25 HABA 000 140 204 1169; SEB banka LV47 UNLA 000 500 060 9725, nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 1 480,00 un jāpiesakās izsolei.  

Izsole notiks 2023.gada 14.martā plkst. 14:00 PAS „Daugavpils siltumtīkli” telpās, kas atrodas 18.novembra ielā 4, Daugavpilī. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties PAS „Daugavpils siltumtīkli”  mājas lapā www.dsiltumtikli.lv un Daugavpils valstpilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv.

Kontaktpersonas:

-          jautājumos par izsoles objektiem - PAS „Daugavpils siltumtīkli” vadošais siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķis S.Šamalujevs, tālr. 26674529, e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv  

-           jautājumos par izsoles norisi - PAS „Daugavpils siltumtīkli” tehniskais direktors V.Lukjančiks, tālr. 29297748, e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv.

Izsoles nolikums

Līguma projekts

Maksas pakalpojumi

Telpas:

Tartu ielā 15B (571,3 m2)
Tartu ielā 17A (330,2 m2)
Saules ielā 71C (41,7 и 36,2 m2)

Uzziņas pa tālruni: 654-07533.

Partneri

Par uzņēmumu:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401       
vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945            
e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab