Mēs dodam siltumu jūsu mājās!
lv ru

Iepirkumi un izsoles

17.10.2017
Iepirkums „Ķīmiskās ūdens attīrīšanas ēkas demontāža”
Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli” izsludina iepirkumu „Ķīmiskās ūdens attīrīšanas ēkas demontāža”.
16.10.2017
Iepirkums „Tvaika turbīnas PR-6-4/1,0/0,1-1 konservācijai”
Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli” izsludina iepirkumu „Tvaika turbīnas PR-6-4/1,0/0,1-1 konservācijai”.
15.10.2017
Iepirkuma „Izolēto cauruļu iegāde” rezultāti
Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”, reģ.nr.40003948098, juridiskā adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, rīkotajā iepirkumā „Izolēto cauruļu iegāde”, iepirkuma identifikācijas numurs-DS/2017/25, par uzvarētāju atzīta un līguma slēgšanas tiesības 2017.gada 12.oktobrī tiek piešķirtas SIA „Poliurs”, reģ.nr.40003242370, juridiskā adrese: Saules iela 8, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV3018, ar kopējo līguma summu EUR 7165,75 (setiņi tūkstoši viens simts sešdesmit pieci eiro 75 eiro centi).
11.10.2017
Iepirkuma „Datortehnikas un programmnodrošinājuma iegādei” rezultāti
Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”, reģ. nr.40003948098, juridiskā adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, rīkotajā iepirkumā „Datortehnikas un programmnodrošinājuma iegādei”, iepirkuma identifikācijas numurs-DS/2017/24, par uzvarētāju atzīta un līguma slēgšanas tiesības 2017.gada 11.oktobrī tiek piešķirtas SIA „Vidzemes Elektrotehnikas Fabrika”, reģ. nr.44103059378, juridiskā adrese: Ieriķu iela 73, Rīga, LV1084, ar kopējo līguma summu EUR 6428,25.
09.10.2017
Iepirkuma “Malkas piegāde” rezultāti
Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”, reģ.nr.40003948098, juridiskā adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, rīkotajā iepirkumā “Malkas piegāde”, iepirkuma identifikācijas numurs-DS/2017/23, par uzvarētāju atzīta un līguma slēgšanas tiesības 2017.gada 9.oktobrī tiek piešķirtas SIA „Ovilat”, reģ.nr. 41503017902, juridiskā adrese: Stiklu iela 8, Daugavpils, LV5404, cena 34,13 EUR/m3.
22.09.2017
Iepirkums „Izolēto cauruļu iegāde”
Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli” izsludina iepirkumu „Izolēto cauruļu iegāde”.
18.09.2017
Iepirkuma „Virpas piegāde” rezultāti
Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli”, reģ.nr.41503002945, juridiskā adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, rīkotajā iepirkumā „Virpas piegāde”, iepirkuma identifikācijas numurs-DS/2017/21, par uzvarētāju atzīta un līguma slēgšanas tiesības 2017.gada 18.septembrī tiek piešķirtas UAB „Gandras energoefektas”, reģ.nr. 155909013, juridiskā adrese: Veteranu g. 5, LT-31114, Visaginas, ar līguma kopējo summu EUR 17 100 (septiņpadsmit tūkstoši simts eiro 00 eiro centi) bez PVN.
14.09.2017
Iepirkums „Malkas piegāde”
Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli” izsludina iepirkumu „Malkas piegāde”.
14.09.2017
Iepirkums „Datortehnikas un programmnodrošinājuma iegādei”
Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli” izsludina iepirkumu „Datortehnikas un programmnodrošinājuma iegādei”.
08.09.2017
Iepirkuma “Kokskaidu granulu piegāde” rezultāti
PAS „Daugavpils siltumtīkli”, reģ.nr.41503002945, juridiskā adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, rīkotajā iepirkumā “Kokskaidu granulu piegāde”, iepirkuma identifikācijas numurs-DS/2017/20, par uzvarētāju tika atzīta SIA “Lessmi S”, reģ.nr.41503065796, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 10-7, Daugavpils, LV-5401.
Maksas pakalpojumi

Iznomājam traktortehniku


Traktors "JUMZ-1" Uzziņas pa tālruni. 26353772

Telpas:

Tartu ielā 15B, (571,3 m2)
Tartu ielā 17A, (330,2 m2)
Saules ielā 71C (41,7 и 36,2 m2)

Uzziņas pa tālruni: 654-07558.

Partneri

Par uzņēmumu:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401
Vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945

E-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab