Mēs dodam siltumu jūsu mājās!
lv ru

Par papildus jautājumiem iepirkuma „Par fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu” ID DS/2014/1 ietvaros

Atpakaļ  |  14.01.2014

                Jautājums - Iepirkuma nolikuma punkts: ”2.8.:
2.8.      Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmetu, piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pretendentam nav tiesību, pēc lēmuma par iepirkuma uzvarētāju pieņemšanas norādīt papildus izmaksas.
Lūdzam Jūs precizēt dotās izmaksas.. Vai finanšu piedāvājumā ir jāiekļauj :
- visi nodokļi; mobilās grupas izbraukšanas izmaksas; administratīvās izmaksas (kancelejas preces, formas tērps, sakaru līdzekļu pakalpojumi); firmas peļņa.

                Atbilde - Saskaņā ar „Publisko iepirkumu likuma” 9.panta otro daļu „Paredzamo līgumcenu noteic kā pasūtītāja plānoto kopējo samaksu par līguma izpildi, ko piegādātājs var saņemt no pasūtītāja un citām personām”, Iepirkumu vadlīniju sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem 7.1.p.[...] Grozījumi iepirkuma līguma projektā, tehniskajā specifikācijā un Pretendenta piedāvājumā nav pieļaujami.

                Tādējādi, ņemot vērā augstāk minēto un to, ka saskaņā ar Iepirkuma „Par fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu” nolikuma 5.3.p. [Par iepirkuma uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kas piedāvās zemāko cenu] ir iekļaujamas visas izmaksas, kuras var ietekmēt piedāvātās cenas veidošanos, t.i. pakalpojuma izmaksas, nodokļi un nodevas, transporta izdevumi, visa veida sakaru u.c. izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmetu, piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

Iepirkumu komisija

Maksas pakalpojumi

Iznomājam traktortehniku


Traktors "JUMZ-1" Uzziņas pa tālruni. 26353772

Telpas:

Tartu ielā 15B, (571,3 m2)
Tartu ielā 17A, (330,2 m2)
Saules ielā 71C (41,7 и 36,2 m2)

Uzziņas pa tālruni: 654-07533.

Partneri

Par uzņēmumu:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"                                                
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401        
Vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945          
E-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv                         

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab