Informējam, ka portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē.

Mēs dodam siltumu jūsu mājās!
lv ru

PAS ”Daugavpils siltumtīkli” izsludina siltumtīklu rekonstrukcijas konkursu

Atpakaļ  |  20.03.2014

Iepirkuma priekšmets dalīts 3 lotēs:

         1.lote – siltumtīklu rekonstrukcija Motoru ielā, Daugavpilī, no NB-10 līdz K-6-7 (I posms);      

         2.lote – siltumtīklu rekonstrukcija no Ķieģeļu iela 23 līdz Ķieģeļu iela 4,5, Daugavpilī (II posms);

         3.lote - siltumtīklu demontāža un jauno siltumtīklu būvniecība Valkas ielā no L.Dārza un Valkas ielu krustojuma līdz VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” siltummezglam, Daugavpilī” (III posms).

Iepirkuma identifikācijas numurs: DS 2014/9 KF

Līguma termiņš:

1.lote – 4 mēneši (tehnoloģiskai daļai jābūt nodotai nevēlāk kā 01.10.2014);

2.lote - 4 mēneši (tehnoloģiskai daļai jābūt nodotai nevēlāk kā 01.10.2014);

3.lote - 4 mēneši (tehnoloģiskai daļai jābūt nodotai nevēlāk kā 01.10.2014);

 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš līdz 2014.gada 26.maijam plkst. 10:00 PAS “Daugavpils siltumtīkli” sekretariātā, 18. novembra ielā 4, Daugavpilī, kad piedāvājumi tiks atvērti to pretendentu klātbūtnē, kuri vēlēsies būt klāt pie piedāvājumu atvēršanas.

Iepirkuma līgumos starp PAS ”Daugavpils siltumtīkli” un atklātā konkursa rezultātā lotēs atzītiem par uzvarējušiem Pretendentiem paredzētos iepirkumus Pasūtītājs veiks par saviem līdzekļiem ar KF līdzfinansējumu 40% apmērā no attiecināmām izmaksām.

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju atklāta konkursa nolikumam un visai papildus informācijai Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv

Kontaktpersona – jurista palīgs Marina Volkova t.65407543, e-pasts: marina.dsiltumtikli@ltk.lv

 

Par grozījumu veikšanu Atklātā konkursa „Siltumtīklu rekonstrukcija Valkas, Motoru un Ķieģeļu ielās, Daugavpilī” nolikumā. Iepirkuma identifikācijas numurs: DS 2014/9 KF

Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli” atklātā konkursa iepirkumu komisija paziņo, ka Atklātā konkursa „Siltumtīklu rekonstrukcija Valkas, Motoru un Ķieģeļu ielās, Daugavpilī” nolikumā tika veiktas izmaņas nolikuma punktos 4.2., 10.2., 19.4. (izslēgta rindkopa „..izņemot tos, kuri ir saistīti ar pielaisto aritmētisko kļūdu labošanu”), 35.1., 39.1. Visas izmaiņas nolikumā ir slīprakstā. Papildus tam no Prasībām apdrošināšanas līgumiem (nolikuma 23.lpp.) izņemts apdrošināšanas pašrisks.

Iepirkumu komisija

Par papildus jautājumiem atklātajā konkursā „Siltumtīklu rekonstrukcija Valkas, Motoru un Ķieģeļu ielās, Daugavpilī”. Iepirkuma identifikācijas numurs: DS 2014/9 KF

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli” sniedz atbildi uz jautājumiem, kurus uzdeva viens no  Pretendentiem  par atklātā konkursa „Siltumtīklu rekonstrukcija Valkas, Motoru un Ķieģeļu ielās, Daugavpilī” (ID Nr. DS 2014/9 KF) nolikumu.

  1. Jautājums:

„Vai apdrošināšanas kompānija drīkst noformēt piedāvājuma nodrošinājumu uz savas veidlapas un parauga, ievērojot visus nolikuma nosacījumus?”

Atbilde:

Saskaņā ar augstāk minētā nolikuma 17.1.punkta prasībām, „...Piedāvājuma nodrošinājumam ir jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma paraugam (Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas paraugs). Pasūtītājs vērtēs tikai Piedāvājuma nodrošinājuma atbilstību izvirzītajām prasībām.” Tādējādi pretendents var iesniegt piedāvājuma nodrošinājumu uz apdrošināšanas kompānijas vai bankas iestādes veidlapas, ievērojot visas nolikuma prasības.

  1. Jautājums:

Vai mēs varēsim sniegt Līguma izpildes garantiju apdrošināšanas kompānijas, nevis kredītiestādes apdrošināšanas polises veidā, saglabājot visus nosacījumus, kas izvirzīti nolikumā?”

Atbilde:

Saskaņā ar augstāk minētā nolikuma līguma projekta 5.2.punkta prasībām, „Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt bankas garantijas oriģinālām, saskaņā ar atklātā konkursa nolikumā noteikto paraugu, ko izdevusi Pasūtītājam pieņemama labas reputācijas banka. ...”. Līdz ar to pretendentam līguma izpildes garantijas nodrošināšanai, saskaņā ar līguma projekta nosacījumiem, jāiesniedz bankas garantija. 

Iepirkumu komisija

 

Par grozījumu veikšanu Atklātā konkursa „Siltumtīklu rekonstrukcija Valkas, Motoru un Ķieģeļu ielās, Daugavpilī” nolikumā. Iepirkuma identifikācijas numurs: DS 2014/9 KF

Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli” atklātā konkursa iepirkumu komisija paziņo, ka Atklātā konkursa „Siltumtīklu rekonstrukcija Valkas, Motoru un Ķieģeļu ielās, Daugavpilī” nolikumā tika veiktas izmaņas nolikuma punktos 21.1., 24.1.; izslēgti nolikuma punkti 31.3.,31.4.,31.8., veiktas izmaiņas kvalifikācijas veidlapās un līguma projekta punktos 5.2.,10.3.,14.1. Visas veiktās izmaiņas ir slīprakstā.

Papildus tam norādām, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2014.gada 26.maijam ar piedāvājumu atvēršanas laiku plkst.10:00.

                  IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 

Pieprasīt nolikumu
Firmas nosaukums: *
Reģistrācijas numurs: *
Adrese: *
Kontakttālruņi: *
Pieprasītāja Vārds, Uzvārds: *
Pieprasītāja amats: *
E-pasta adrese: *
Maksas pakalpojumi

Iznomājam traktortehniku


Traktors "JUMZ-1"

Uzziņas pa tālruni. 26353772

Telpas:

Tartu ielā 15B (571,3 m2)
Tartu ielā 17A (330,2 m2)
Saules ielā 71C (41,7 и 36,2 m2)

Uzziņas pa tālruni: 654-07533.

Partneri

Par uzņēmumu:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401       
vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945            
e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab