Informējam, ka portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē.

Mēs dodam siltumu jūsu mājās!
lv ru

PAS „Daugavpils siltumtīkli” izsludina SC3 rekonstrukcijas konkursu

Atpakaļ  |  25.03.2014

Iepirkuma priekšmets SC3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī, rekonstrukcija ar koģenerācijas iekārtas piegādi, montāžu, iestatīšanu, ievadīšanu ekspluatācijā

Iepirkuma identifikācijas numurs: DS 2014/10

Līguma termiņš:

Rekonstrukciju projekta „SC3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī rekonstrukcija ar koģenerācijas iekārtas piegādi, montāžu, iestatīšanu, ievadīšanu ekspluatācijā” līguma izpilde 16 mēneši (līdz 01.10.2015.)

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš līdz 2014.gada 6.maijam plkst.10:00 PAS „Daugavpils siltumtīkli” sekretariātā, 18.novembra ielā 4, Daugavpilī, kad piedāvājumi tiks atvērti to pretendentu klātbūtnē, kuri vēlēsies būt klāt pie piedāvājumu atvēršanas.

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju atklātā konkursa nolikumam un visai papildus informācijai Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv

Kontaktpersona – jurista palīgs Marina Volkova t.65407543, e-pasts: marina.dsiltumtikli@ltk.lv

 

Par papildus jautājumiem Atklātā konkursa ”SC3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī rekonstrukcija ar koģenerācijas iekārtas piegādi, montāžu, iestatīšanu, ievadīšanu ekspluatācijā” ietvaros. Iepirkuma identifikācijas numurs: DS 2014/10

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli” sniedz atbildi uz jautājumiem, kurus uzdeva viens no  Pretendentiem  par atklātā konkursa ”SC3 Mendeļejeva ielā 13A,Daugavpilī rekonstrukcija ar koģenerācijas iekārtas piegādi, montāžu, iestatīšanu, ievadīšanu ekspluatācijā” (ID Nr. DS 2014/10) nolikumu.

Jautājums Nr.1:

Līdz kuram termiņam ir jābūt nodrošinātam apliecinājumam par finanšu līdzekļu, ne mazākā apjomā kā 85% no piedāvātās līgumcenas, pieejamību šī līguma izpildei (pieeja kredītlīnijai(-ām) un citu finanšu resursu pieejamība)? (punkts 5.2.apakšpunkts (d)
       Atbilde Nr.1:

Nodrošinātam apliecinājumam par finanšu līdzekļu, ne mazākā apjomā kā 85% no piedāvātās līgumcenas, pieejamību šī līguma izpildei (pieeja kredītlīnijai(-ām) un citu finanšu resursu pieejamība) jābūt spēkā līdz Līguma darbības beigām.

Papildus atzīmējam, ka uzdotajā jautājumā minētais “5.2.apakšpunkts” ir norādīts kļūdaini. Pareizi 5.1.apakšpunkts (d).

Jautājums Nr.2:

Vai ir iespējams piedāvāt analogu tehnoloģiju, nedaudz izmainot to izvietojumu?

      Atbilde Nr.2:

Pretendentu piedāvātai tehnoloģijai jāatbilst izsludinātā konkursa ”SC3 Mendeļejeva ielā 13A,Daugavpilī rekonstrukcija ar koģenerācijas iekārtas piegādi, montāžu, iestatīšanu, ievadīšanu ekspluatācijā” tehniskajai specifikācijai un tehniskajam projektam.

Iepirkumu komisija

 

Par papildus jautājumiem Atklātā konkursa ”SC3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī rekonstrukcija ar koģenerācijas iekārtas piegādi, montāžu, iestatīšanu, ievadīšanu ekspluatācijā” ietvaros. Iepirkuma identifikācijas numurs: DS 2014/10

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli” sniedz atbildi uz jautājumiem, kurus uzdeva viens no  Pretendentiem  par atklātā konkursa ”SC3 Mendeļejeva ielā 13A,Daugavpilī rekonstrukcija ar koģenerācijas iekārtas piegādi, montāžu, iestatīšanu, ievadīšanu ekspluatācijā” (ID Nr. DS 2014/10) nolikumu.

 1. Pretendents norāda:

Pēc konkursa dokumentācijas (nolikuma) 32.1. punkts uzvarētāju nosaka pēc zemākās cenas.

Piedāvājam noteikt, ka uzvarētājs tiks noteikts pēc ekonomiski izdevīgākā piedāvājuma, kur atsevišķu sastāvdaļu īpatsvara (iespējamā) sadale ir šāda:

 • cenas – 50%,
 • tvaika turbīnes jauda (pie tāda paša siltumenerģijas jaudas katla -MBm) – 20%,
 • lietderības koeficienta darbība – 15%,
 • eksplotācijas izdevumi – 15%.

Tas ļautu Jums iegūt ekonomiski pašu izdevīgāko piedāvājumu, nevis pašu lētāko (un ne pašu izdevīgāko).

  Atbilde Nr.1:

Izmaiņas izsludinātajā konkursā „SC3 Mendeļejeva ielā 13a, Daugavpilī rekonstrukcija ar koģenerācijas iekārtas piegādi, montāžu, iestatīšanu, ievadīšanu ekspluatācijā” nav paredzētas.

 1. Jautājums Nr.2:

Tehniskā projekta VII sadaļā (REM PRO tehniskais projekts VII tehnoloģiskā daļa, paskaidrojuma raksts) paskaidrojumā (4.punkts) rakstīts:

 • „Katlu mājas aprīkojuma komplekts darbam uz koksnes atliekām ar tvaika ražošanas jaudu 10 t/h, ar tvaika spiedienu pēc tvaika pārkarsētāja 2,4 MPa un pārkarsētā tvaika temperatūru 3000С ar katlu palīgaprīkojumu;
 • 1 kondensācijas turbīnas komplekts ar tvaika spiedienu izejā 2,3 MPa, tvaika temperatūru izejā 3000С, atbilstošu elektrisko jaudu 0,95 MW, komplektā ar elektroģeneratoru;”.

Mēs piedāvājam izveidot sekojošas tehniskās prasības:

 • saražotā tvaika temperatūra > 400°C,
 • saražotā tvaika spiediens 30 bar (3,0 МPа),
 • tvaika turbīnes jauda ≥ 1,50 МW,
 • lietderības koeficienta darbība ŠEC > 90%.

Mūsu piedāvājamās (noteikt) tehniskās prasības katlam (priekš tvaika) un ŠEC kopumā – ļautu mums iegūt daudz efektīvāku mūsdienīgāku ŠEC (nevis lētāku un novecojušu variantu) pie optimālas cenas (cenu ierobežotu konkurences piedāvājumi).

Atbilde Nr.2:

Saskaņā ar tehnisko specifikāciju un  izsludinātā konkursa „SC3 Mendeļejeva ielā 13a, Daugavpilī  rekonstrukcija  ar  koģenerācijas  iekārtas  piegādi, montāžu, iestatīšanu, ievadīšanu ekspluatācijā” noteikumiem pretendentam jāiesniedz piedāvājums, kas atbilst SIA „Rem PRO” izstrādātajam „SC3 Mendeļejeva ielā 13a, Daugavpilī  rekonstrukcija  ar  koģenerācijas iekārtas piegādi, montāžu, iestatīšanu, ievadīšanu ekspluatācijā” projektam. Tiek pieļauts piedāvāt iekārtas, kas ir analogas tehniskajam projektam un atbilst izsludinātā konkursa „SC3 Mendeļejeva ielā 13a, Daugavpilī  rekonstrukcija  ar  koģenerācijas  iekārtas  piegādi, montāžu, iestatīšanu, ievadīšanu ekspluatācijā” noteikumiem, jo no LR Ekonomikas Ministrijas bija saņemta atļauja jaunas koģenerācijas iekārtas uzstādīšanai uz koksnes šķeldas kurināmā ar 0,95 MW elektrisko jaudu.

 1. Pretendents norāda: Piezīme – tehniskā projekta 4.puntā droši vien bija domāts turbīnē ienākošā tvaika rādītāji, nevis izejošie?

Atbilde Nr.3:

1 kondensācijas turbīnas komplekts ar tvaika spiedienu ieejā 2,3 MPa, tvaika temperatūru ieejā 3000C, atbilstošu elektrisko jaudu 0,95 MW, komplektā ar elektroģeneratoru.

 1. Jautājums Nr.3:

Lūdzam precizēt (noteikt) tehniskos parametrus no turbīnes izejošam tvaikam (2 tonnas/h) – kāda ir tvaika jauda un temperatūra?

Atbilde Nr.4:

Tvaika 2 tonnas/st. ir paredzētas pašu vajadzībām ar pārkarsēta tvaika parametriem katla izejā (Ptvaika – 24 bar, ttvaika 3000C).

Iepirkumu komisija

 

Par papildus jautājumiem Atklātā konkursa ”SC3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī rekonstrukcija ar koģenerācijas iekārtas piegādi, montāžu, iestatīšanu, ievadīšanu ekspluatācijā” ietvaros. Iepirkuma identifikācijas numurs: DS 2014/10

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli” sniedz atbildi uz jautājumiem, kurus uzdeva viens no  Pretendentiem  par atklātā konkursa ”SC3 Mendeļejeva ielā 13A,Daugavpilī rekonstrukcija ar koģenerācijas iekārtas piegādi, montāžu, iestatīšanu, ievadīšanu ekspluatācijā” (ID Nr. DS 2014/10) nolikumu.

 1. Jautājums Nr.1:

Lūdzam paskaidrot atklāta konkursa”SC3 Mendeļejeva ielā 13A,Daugavpilī rekonstrukcija ar koģenerācijas iekārtas piegādi, montāžu, iestatīšanu, ievadīšanu ekspluatācijā”punktā 5.2. norādīto prasību „Vismaz 2 (divas) atsauksmes par koģenerācijas iekārtu izbūvi, rekonstrukciju un/vai būvniecības projektēšanu un veikšanu pēdējo 5 (piecu) gadu laikā. Vai ir domāts, ka jāiesniedz atsauksmes par objektiem kur tika uzbūvēta sistēma ar šķeldas tvaika katlu un elektrības ģenerāciju ar elektrisko jaudu, kas nav mazāka par 0,95 MW/stundā?
                

 Atbilde Nr.1:

Jāiesniedz vismaz 2 (divas) atsauksmes par jebkāda tipa un jaudas koģenerācijas objektiem, kur tika uzbūvēta sistēma ar šķeldas tvaika katlu un  elektrības ģenerāciju ar elektrisko jaudu, kas nav mazāka par 0,95 MW/st.

 1. Jautājums Nr.2:

Vai ir iespējams piedāvāt iekārtas, kuru izcelsmes valsts nav ES valsts?

Atbilde Nr.2:

Saskaņā ar tehniskā uzdevuma „ Siltumcentrāles Nr.3,  Mendeļejeva ielā 13a, Daugavpilī rekonstrukcijai ar koksnes biomasas darbināmas koģenerācijas iekārtas izbūvi” 6.7.punktu „Gadījumā, ja tehniskais projekts paredz konkrētā ražotāja materiālus vai iekārtas, pretendents var piedāvāt cita ražotāja ekvivalentas preces, materiālus vai iekārtas, ja to tehniskā specifikācija ir ekvivalenta” tas ir iespējams.

 1. Pretendents norāda: Darām Jums zināmu, ka mainot ieprojektētās iekārtas, ir iespējams sasniegt elektrības ģenerāciju vairāk par 1,1 MW/stundā.

Atbilde Nr.3:

               No LR Ekonomikas Ministrijas ir saņemta atļauja jaunas koģenerācijas iekārtas uzstādīšanai uz koksnes šķeldas kurināmā tikai ar 0,95 MW elektrisko jaudu.

Iepirkumu komisija

Par papildus jautājumiem Atklātā konkursa ”SC3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī rekonstrukcija ar koģenerācijas iekārtas piegādi, montāžu, iestatīšanu, ievadīšanu ekspluatācijā” ietvaros. Iepirkuma identifikācijas numurs: DS 2014/10

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli” sniedz atbildi uz jautājumiem, kurus uzdeva viens no  Pretendentiem  par atklātā konkursa ”SC3 Mendeļejeva ielā 13A,Daugavpilī rekonstrukcija ar koģenerācijas iekārtas piegādi, montāžu, iestatīšanu, ievadīšanu ekspluatācijā” (ID Nr. DS 2014/10) nolikumu.

 1. Jautājums Nr.1:

Vai pieļaujams uzstādīt citas konstrukcijas tvaika katlu nekā minēts arhitektu biroja REM PRO izstrādātajā tehniskajā projektā (TP minēts katls KE-10-24-300 OGMV), ar nosacījumu, ka katls atbildīs Tehniskajā uzdevumā minētajām prasībām?
                   Atbilde Nr.1:

Pieļaujams uzstādīt citas konstrukcijas tvaika katlu nekā minēts arhitektu biroja Rem PRO izstrādātajā tehniskajā projektā (TP minēts katls KE-10-24-300 OGMV), ar nosacījumu, ka katls atbildīs Tehniskajā uzdevumā minētajām prasībām.

 1. Jautājums Nr.2:

Ņemot vērā darba sarežģītību, kā arī valstī tuvojošās oficiālās brīvdienas, kā rezultātā samazinās piedāvājuma sagatavošanas laiks, lai varētu kvalitatīvi sagatavot piedāvājumu, lūdzam pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu par 3 nedēļām.

Atbilde Nr.2:

Sakarā ar PAS „Daugavpils siltumtīkli” izveidojušos situāciju un projekta  „SC3 Mendeļejeva ielā 13a, Daugavpilī rekonstrukcija ar koģenerācijas iekārtas piegādi, montāžu, iestatīšanu, ievadīšanu ekspluatācijā” realizācijas svarīgumu Daugavpils pilsētai, piedāvājumu iesniegšanas termiņu pagarināt nav iespējams.  

Iepirkumu komisija

 

Par papildus jautājumiem Atklātā konkursa ”SC3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī rekonstrukcija ar koģenerācijas iekārtas piegādi, montāžu, iestatīšanu, ievadīšanu ekspluatācijā” ietvaros. Iepirkuma identifikācijas numurs: DS 2014/10

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli” sniedz atbildi uz jautājumu, kuru uzdeva viens no  Pretendentiem  par atklātā konkursa ”SC3 Mendeļejeva ielā 13A,Daugavpilī rekonstrukcija ar koģenerācijas iekārtas piegādi, montāžu, iestatīšanu, ievadīšanu ekspluatācijā” (ID Nr. DS 2014/10) nolikumu.

 1. Jautājums:

Apmaksas kārtība, atklātā konkursa nosacījumos, ir noteikti diezgan stingri (priekšapmaksu 15%, gala norēķins pēc Izpildītāja izpildītiem darbiem.

 Lūdzam izskatīt šādu apmaksas kārtību:

 • 15% - avanss pēc līguma parakstīšanas;
 • 50% - 15 dienu laikā pēc izpildīto darbu  vai piegādāto iekārtu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas;
 • 35% - pēc objekta ievadīšanas ekspluatācijā.

Atbilde:

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli” izskatīja Pretendenta vēstuli un uzskata par neiespējamu mainīt maksājumu noteikumus, kādi ir noradīti izsludinātā konkursa „SC3 Mendeļejeva ielā 13a, Daugavpilī rekonstrukcija ar koģenerācijas iekārtas piegādi, montāžu, iestatīšanu, ievadīšanu ekspluatācijā” nolikumā.

Ar cieņu, Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs   V.Mjagkihs

 

Par papildus jautājumiem Atklātā konkursa ”SC3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī rekonstrukcija ar koģenerācijas iekārtas piegādi, montāžu, iestatīšanu, ievadīšanu ekspluatācijā” ietvaros. Iepirkuma identifikācijas numurs: DS 2014/10

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli” sniedz atbildi uz jautājumiem, kurus uzdeva viens no  Pretendentiem  par atklātā konkursa ”SC3 Mendeļejeva ielā 13A,Daugavpilī rekonstrukcija ar koģenerācijas iekārtas piegādi, montāžu, iestatīšanu, ievadīšanu ekspluatācijā” (ID Nr. DS 2014/10) nolikumu.

 1. Jautājums Nr.1:

Lūdzam, vēlreiz precizēt (noteikt) tehniskos parametrustvaika novadei (atlasei) no turbīnes pašu vajadzībām (2tonnas/st) – kāds ir tvaika spiediens un temperatūra? Šos parametrus no mums pieprasa turbīnu ražotāji.

Atbilde Nr.1:

Tvaika 2 tonnas/st. ir paredzētas pašu vajadzībām ar pārkarsēta tvaika parametriem katla izejā (Ptvaika – 24 bar, ttvaika 3000C).

 1. Jautājums Nr.2:

Lūdzam precizēt – vai obligāti konkursa dalībniekiem ie jāiesniedz tikai kondensācijas turboģeneratoru?

Vai drīkst uzstādīt pretspiediena turboģeneratoru (ar pretspiedienu)?

ŠEC taču piedāvā izmantot tikai apkures sezonā (ziemā) – kad jēgas atvēsināšanas sistēma nav nepieciešama (tā kā apkures sezonā (ziemā) kondensatorā nokļūst pavisam neliels tvaika daudzums – pārsvarā tas arī tiek izmantots šiltumfikācijai).

Ja obligāts ir tikai kondensācijas turboģenerators – vai ir iespējams variants ar gaisa kondensatoru?

Tāpat lūdzam atbildēt – vai tiek piedāvāta kondensācijas turbīne ar saražotā tvaika atlasi (2 tonnas/st.) vai arī šis tvaiks priekš ŠEC vajadzībām var tikt ražots arī citā veidā?

Atbilde Nr.2:

    Visiem tehniskajiem risinājumiem jāatbilst SIA „Rem PRO” izstrādātajam „SC3 Mendeļejeva ielā 13a, Daugavpilī  rekonstrukcija  ar  koģenerācijas iekārtas piegādi, montāžu, iestatīšanu, ievadīšanu ekspluatācijā” projektam.

     2 tonnas tvaika pašu vajadzībām tiek paredzēts ņemt tvaika katla izejā līdz ieejas tvaika turbīnā.

Tvaika turbīna paredzēta bez saražotā tvaika  atlases.

 1. Jautājums Nr.3:

Vai ir atļauts piegādāt bloku kondensācijas turboģeneratoru ar saražotā tvaika atlasi un boileri (ūdens tīkla apsildei)?

Atbilde Nr.3

    Tvaika turbīna paredzēta bez saražotā tvaika  atlases un boilera.

 1. Jautājums Nr.4:

Vai ir atļauts piegādāt iekārtas no Krievijas vai arī citām NVS valstīm? Vai arī tām jābūt ražotām tikai ES valsīs?

     Atbilde Nr.4:

Tiek pieļauts piedāvāt iekārtas, kas ir analogas tehniskajam projektam un atbilst izsludinātā konkursa „SC3 Mendeļejeva ielā 13a, Daugavpilī  rekonstrukcija  ar  koģenerācijas  iekārtas  piegādi, montāžu, iestatīšanu, ievadīšanu ekspluatācijā” noteikumiem.

 1. Jautājums Nr.5:

Lūdzam pagarināt konkursa termiņus (termiņu pieteikumu iesniegšanai) vismaz par 2 (divām) nedēļām – tā kā vēl palika daudz jautājumu.

Atbilde Nr.5:

Sakarā ar PAS „Daugavpils siltumtīkli” izveidojušos situāciju un projekta  „SC3 Mendeļejeva ielā 13a, Daugavpilī rekonstrukcija ar koģenerācijas iekārtas piegādi, montāžu, iestatīšanu, ievadīšanu ekspluatācijā” realizācijas svarīguma Daugavpils pilsētai piedāvājumu iesniegšanas termiņu pagarināt nav iespējams.    

Iepirkumu komisija

 

Par papildus jautājumiem Atklātā konkursa ”SC3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī rekonstrukcija ar koģenerācijas iekārtas piegādi, montāžu, iestatīšanu, ievadīšanu ekspluatācijā” ietvaros. Iepirkuma identifikācijas numurs: DS 2014/10

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli” sniedz atbildi uz jautājumu, kurus uzdeva viens no  Pretendentiem  atklātā konkursa ”SC3 Mendeļejeva ielā 13A,Daugavpilī rekonstrukcija ar koģenerācijas iekārtas piegādi, montāžu, iestatīšanu, ievadīšanu ekspluatācijā” (ID Nr. DS 2014/10) ietvaros.

 1. Jautājums:

Pretendents vēlas precizēt iekārtas, kas paredzēta tehniskajā specifikācijā, ražotāju. Tas ir Tīkla sūknis – Centrbēdzes divkāršas ieplūdes horizontālais sūkņa agregāts. Ražīgums 200 m3/st., spiediens 60m, dzinēja jauda 315 kW.

Atbilde:

Saskaņā ar tehniskā uzdevuma „ Siltumcentrāles Nr.3,  Mendeļejeva ielā 13a, Daugavpilī rekonstrukcijai ar koksnes biomasas darbināmas koģenerācijas iekārtas izbūvi” 6.7.punktu „Gadījumā, ja tehniskais projekts paredz konkrētā ražotāja materiālus vai iekārtas, Pretendents var piedāvāt cita ražotāja ekvivalentas preces, materiālus vai iekārtas, ja to tehniskā specifikācija ir ekvivalenta”.

         Ja nav norādīts konkrēts ražotājs, Pretendentam ir tiesības izvēlēties to ražotāju, kura materiālu un iekārtu tehniskais raksturojums atbilst projektā norādītajam.

Iepirkumu komisija

 

Par papildus jautājumiem Atklātā konkursa ”SC3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī rekonstrukcija ar koģenerācijas iekārtas piegādi, montāžu, iestatīšanu, ievadīšanu ekspluatācijā” ietvaros. Iepirkuma identifikācijas numurs: DS 2014/10

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli” sniedz atbildi uz vēstuli, kuru viens no  Pretendentiem iesniedza atklātā konkursa ”SC3 Mendeļejeva ielā 13A,Daugavpilī rekonstrukcija ar koģenerācijas iekārtas piegādi, montāžu, iestatīšanu, ievadīšanu ekspluatācijā” (ID Nr. DS 2014/10) ietvaros.

1. Darbu apjomos sadaļā „Grīdas” 10. pozīcija „Ieliekamās detaļas” = 1700 kg, t.sk. IED-1 (70 gab.) = 386 kg, IED-2 = 255 kg, IED-3 (8 gab.) = 183 kg; HEB180, U-profils 8,12,18 = 876 kg, bet projektā BK-20, BK-21 lapās mezgls „A” HEB180 - L = 15,76m 10 gab. = 8069 kg, U-profils 18-П 30 m = 473 kg, U-profils 12-П 11 m = 117 kg, U-profils 8-П L200 70 gab. = 99 kg, kas kopā sastāda 8758 kg.

            Lūdzam veikt izmaiņas darbu apjomos: 10. pozīcijā 1700 kg vietā jābūt 9582 kg un pozīcijā „HEB180, U-profils 8,12,18”  876 kg vietā jābūt 8758 kg.

2. Darbu apjomos sadaļā „Sienas” 2. pozīcija „Ieliekamas detaļas (BK-19)” = 2567 tn., bet projektā BK-18 lapā „Noliktava. Sienas paneļu izklājums pa asīm „G”, „2”, „B” „Ieliekamas detaļas” = 1511 kg. BK-22 lapā „Noliktava. Šķeldas laukuma norobežojošā siena” „Ieliekamas detaļas” = 1056 kg, bet tā ir pavisam cita darbu apjomu sadaļa.

            Lūdzam sadalīt ieliekamo detaļu daudzumu pa tāmēm: 1511 kg norādīt tāmē Nr. 4 „Sienas” un 1056 kg norādīt tāmē Nr.17 „Šķeldas laukuma robežojošā siena”.

3. Darbu apjomos sadaļā „Sienas” 3. pozīcija „Betona cepures” 270x390 (BK-22) = 80 m, bet šis darbu veids tiek izpildīts sadaļā „Šķeldas laukuma norobežojošā siena”.

            Lūdzam pārvietot augstākminēto pozīciju no tāmes Nr.4 „Sienas” uz tāmi Nr.17 „Šķeldas laukuma norobežojošā siena”.

Atbilde:

       Tehnisko projektu „SC3 Mendeļejeva ielā 13a, Daugavpilī rekonstrukcija ar koģenerācijas iekārtas piegādi, montāžu, iestatīšanu, ievadīšanu ekspluatācijā” izstrādāja SIA „REM PRO”, tāmes dokumentāciju izstrādāja SIA „REM PRO” sertificēts speciālists, kā arī, šim tehniskajam projektam tika veikta ekspertīze.

                  Vēstulē iesniegtie aizrādījumi ir nodoti projekta autoram - SIA „REM PRO” ar prasību izskatīt aizrādījumus, sniegt paskaidrojumus un, nepieciešamības gadījumā, projekta-tāmju dokumentācijā veikt atbilstošas izmaiņas.

        Sagatavojot finansiālo piedāvājumu, lūdzam ņemt vērā tāmes dokumentāciju.

        Gadījumā, ja projekta autors veiks izmaiņas projekta-tāmju dokumentācijā, tās tiks ņemtas vērā realizējot tehnisko projektu „SC3 Mendeļejeva ielā 13a, Daugavpilī rekonstrukcija ar koģenerācijas iekārtas piegādi, montāžu, iestatīšanu, ievadīšanu ekspluatācijā”.

Iepirkumu komisija

 

Par papildus jautājumiem Atklātā konkursa ”SC3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī rekonstrukcija ar koģenerācijas iekārtas piegādi, montāžu, iestatīšanu, ievadīšanu ekspluatācijā” ietvaros. Iepirkuma identifikācijas numurs: DS 2014/10

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli” sniedz atbildi uz jautājumiem, kurus uzdeva viens no  Pretendentiem  par atklātā konkursa ”SC3 Mendeļejeva ielā 13A,Daugavpilī rekonstrukcija ar koģenerācijas iekārtas piegādi, montāžu, iestatīšanu, ievadīšanu ekspluatācijā” (ID Nr. DS 2014/10) nolikumu.

 1. Jautājums Nr.1:

Vai var iesniegt piedāvājumu tikai uz atsevišķu pozīciju vai arī jāsniedz piedāvājums par visu iepirkuma priekšmetu?

Atbilde:

Pretendentam jāiesniedz piedāvājums par visu iepirkuma priekšmetu saskaņā ar Tehnisko projektu un Tehnisko uzdevumu.

 1. Jautājums Nr.2:

Uzdodams, ja var iesniegt piedāvājumu atsevišķai pozīcijai – Ja piedāvātās pozīcijas vērtība nepārsniedz 20 000.00 EUR + PVN, vai šinī gadījumā arī jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums 150 000 EUR apmērā?

Atbilde Nr.2:

Tā kā piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmetu, tad piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz 150 000,00 EUR apjomā.

 

Iepirkumu komisija

 

Par papildus jautājumiem Atklātā konkursa ”SC3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī rekonstrukcija ar koģenerācijas iekārtas piegādi, montāžu, iestatīšanu, ievadīšanu ekspluatācijā” ietvaros. Iepirkuma identifikācijas numurs: DS 2014/10

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli” sniedz atbildi uz jautājumiem, kurus uzdeva viens no  Pretendentiem  par atklātā konkursa ”SC3 Mendeļejeva ielā 13A,Daugavpilī rekonstrukcija ar koģenerācijas iekārtas piegādi, montāžu, iestatīšanu, ievadīšanu ekspluatācijā” (ID Nr. DS 2014/10) nolikumu.

 1. Jautājums Nr.1:

Sakarā ar nozīmīgo darbu apjomu piedāvājuma sagatavošanai un gaidāmajām svētku dienām, lūdzam pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu par 2 (divām) kalendārajām nedēļām.

Atbilde:

Sakarā ar PAS „Daugavpils siltumtīkli” izveidojušos situāciju un projekta  „SC3 Mendeļejeva ielā 13a, Daugavpilī rekonstrukcija ar koģenerācijas iekārtas piegādi, montāžu, iestatīšanu, ievadīšanu ekspluatācijā” realizācijas svarīgumu Daugavpils pilsētai piedāvājumu iesniegšanas termiņu pagarināt nav iespējams.    

 

Iepirkumu komisija

 

Pieprasīt nolikumu
Firmas nosaukums: *
Reģistrācijas numurs: *
Adrese: *
Kontakttālruņi: *
Pieprasītāja Vārds, Uzvārds: *
Pieprasītāja amats: *
E-pasta adrese: *
Maksas pakalpojumi

Iznomājam traktortehniku


Traktors "JUMZ-1"

Uzziņas pa tālruni. 26353772

Telpas:

Tartu ielā 15B, (571,3 m2)
Tartu ielā 17A, (330,2 m2)
Saules ielā 71C (41,7 и 36,2 m2)

Uzziņas pa tālruni: 654-07533.

Partneri

Par uzņēmumu:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401       
vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945            
e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab