Mēs dodam siltumu jūsu mājās!
lv ru

Siltumtīklu rekonstrukcijas projektā izsludina būvuzraudzības iepirkumu

Atpakaļ  |  16.04.2014

Iepirkuma priekšmets dalīts 3 lotēs:

1.lote - Siltumtīklu rekonstrukcija Motoru ielā, Daugavpilī, no NB-10 līdz K-6-7(1.posms) līguma termiņš 4 mēneši (tehnoloģiskai daļai jābūt nodotai ne vēlāk kā 01.10.2014);

2.lote – siltumtīklu rekonstrukcija no Ķieģeļu iela 23 līdz Ķieģeļu iela 4,5, Daugavpilī (2 posms) līguma termiņš 4 mēneši (tehnoloģiskai daļai jābūt nodotai ne vēlāk kā 01.10.2014);

3.lote – siltumtīklu demontāža un jauno siltumtīklu būvniecība Valkas ielā no L.Dārza un Valkas ielu krustojuma līdz VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” siltummezglam, Daugavpilī” (3 posms) līguma termiņš 4 mēneši (tehnoloģiskai daļai jābūt nodotai ne vēlāk kā 01.10.2014).

Iepirkuma identifikācijas numurs: DS 2014/16 KF

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš līdz 2014.gada 30.aprīlim plkst.13:00 PAS “Daugavpils siltumtīkli” sekretariātā, 18.novembra ielā 4, Daugavpilī. Piedāvājumi tiks atvērti to pretendentu klātbūtnē, kuri vēlēsies būt klāt pie piedāvājumu atvēršanas.

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju atklāta konkursa nolikumam un visai papildus informācijai Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv un www.dsiltumtikli.lv .

Kontaktpersonas – jurista palīgs Marina Volkova t.65407543, e-pasts: marina.dsiltumtikli@ltk.lv un PAS „Daugavpils siltumtīkli”, Projektu vadītāja Oļesja Duškeviča, tālr.Nr.65407543 olesja.dsiltumtikli@apollo.lv

                  IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 

Par informācijas sniegšanu iepirkuma „Būvuzraudzības veikšana ES KF līdzfinansētā projekta „Siltumtīklu rekonstrukcija Valkas, Motoru un Ķieģeļu ielās, Daugavpilī” ietvaros. Iepirkuma identifikācijas numurs: DS 2014/16 KF

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli” sniedz atbildi uz jautājumu, kuru uzdeva viens no  Pretendentiem  par iepirkuma „Būvuzraudzības veikšana ES KF līdzfinansētā projekta „Siltumtīklu rekonstrukcija Valkas, Motoru un Ķieģeļu ielās, Daugavpilī” (ID Nr. DS 2014/16 KF) nolikumu.

  1. Jautājums:

Lūdzam izskaidrot vai iepirkuma „Būvuzraudzības veikšana ES KF līdzfinansētā projekta „Siltumtīklu rekonstrukcija Valkas, Motoru un Ķieģeļu ielās, Daugavpilī” ietvaros, ņemot vērā, ka iepirkums ir sadalīts 3 lotēs, var nozīmēt vienu SAT būvuzraugu uz visām 3 lotēm, vai uz katru ir jānozīmē atsevišķs būvuzraugs.

Atbilde:

Iepirkuma „Būvuzraudzības veikšana ES KF līdzfinansētā projekta „Siltumtīklu rekonstrukcija Valkas, Motoru un Ķieģeļu ielās, Daugavpilī” ietvaros, ņemot vērā, ka iepirkums ir sadalīts 3 lotēs, var nozīmēt vienu SAT būvuzraugu uz visām 3 lotēm.

 

Iepirkumu komisija

Pieprasīt nolikumu
Firmas nosaukums: *
Reģistrācijas numurs: *
Adrese: *
Kontakttālruņi: *
Pieprasītāja Vārds, Uzvārds: *
Pieprasītāja amats: *
E-pasta adrese: *
Maksas pakalpojumi

Iznomājam traktortehniku


Traktors "JUMZ-1"

Uzziņas pa tālruni. 26353772

Telpas:

Tartu ielā 15B, (571,3 m2)
Tartu ielā 17A, (330,2 m2)
Saules ielā 71C (41,7 и 36,2 m2)

Uzziņas pa tālruni: 654-07533.

Partneri

Par uzņēmumu:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401       
vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945            
e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab