Mēs dodam siltumu jūsu mājās!
lv ru

Iepirkuma „Pārvietojamā gaisa kompresora iegāde” rezultāti

Atpakaļ  |  07.08.2018

Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas nr.41503002945, juridiskā adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, rīkotajā iepirkumā „Pārvietojamā gaisa kompresora iegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. DS/2018/11, par uzvarētāju atzīts un līguma slēgšanas tiesības 2018.gada 6.augustā piešķirtas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Stokker”, reģistrācijas nr.40003226944, juridiskā adrese: Krasta iela 42, Rīga, LV-1003, ar līguma summu 15 533,66 EUR (piecpadsmit tūkstoši pieci simti trīsdesmit trīs eiro 66 eiro centi) bez PVN.

Iepirkuma ietvaros tika iesniegts viens piedāvājums, iepirkumu komisija pieņēma lēmumu atzīt par uzvarētāju sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Stokker” un piešķirt līguma slēgšanas tiesības. Iepirkuma uzvarētāja piedāvājums atbilst visiem iepirkuma nosacījumiem.

Iepirkuma sludinājums aplūkojams šeit: http://www.dsiltumtikli.lv/lv/kokursi-un-izsoles/item-3795/

Maksas pakalpojumi

Iznomājam traktortehniku


Traktors "JUMZ-1"

Uzziņas pa tālruni. 26353772

Telpas:

Tartu ielā 15B, (571,3 m2)
Tartu ielā 17A, (330,2 m2)
Saules ielā 71C (41,7 и 36,2 m2)

Uzziņas pa tālruni: 654-07533.

Partneri

Par uzņēmumu:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401       
vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945            
e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab