Mēs dodam siltumu jūsu mājās!
lv ru

Iepirkuma DS/2019/1 rezultāts

Atpakaļ  |  15.02.2019

Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.41503002945, juridiskā adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401, rīkotajā iepirkumā „Veselības apdrošināšana 2019./2020.gadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. DS/2019/1, par uzvarētāju atzīta un Līguma slēgšanas tiesības 2019.gada 15.februārī piešķirtas Apdrošināšanas akciju sabiedrībai “BALTA”, reģistrācijas Nr.40003049409, juridiskā adrese: Raunas iela 10, Rīga, LV-1039, ar apdrošināšanas prēmiju 1 (vienam) darbiniekam gadā 184,62 EUR (viens simts astoņdesmit četri eiro sešdesmit divi centi) bez PVN (medikamentu atlīdzības (darbiniekam izmaksājamās summas) gada limits – 65,00 EUR (sešdesmit pieci eiro nulle centi) bez PVN un sporta nodarbību apmeklējumu gada limits – 73,00 EUR (septiņdesmit trīs eiro nulle centi) bez PVN).

Iepirkuma ietvaros tika iesniegti divi piedāvājumi, Iepirkumu komisija pieņēma lēmumu atzīt par uzvarētāju Apdrošināšanas akciju sabiedrību “BALTA” un piešķirt Līguma slēgšanas tiesības. Iepirkuma uzvarētāja piedāvājums atbilst visiem iepirkuma nosacījumiem un ir ar saimnieciski izdevīgāko cenu.

Maksas pakalpojumi

Iznomājam traktortehniku


Traktors "JUMZ-1"

Uzziņas pa tālruni. 26353772

Telpas:

Tartu ielā 15B, (571,3 m2)
Tartu ielā 17A, (330,2 m2)
Saules ielā 71C (41,7 и 36,2 m2)

Uzziņas pa tālruni: 654-07533.

Partneri

Par uzņēmumu:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401       
vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945            
e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab