Mēs dodam siltumu jūsu mājās!
lv ru

Sludinājums par iepirkumu 2019.gada 28.februārī Nr. DS/2019/10 KF

Atpakaļ  |  28.02.2019

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli” izsludina iepirkumu „Inženiertehniskās uzraudzības pakalpojumi un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana siltumavota Daugavpilī ar kopējo uzstādīto jaudu 30MW (ar papildus kondensācijas ekonomaizeru) izbūves laikā”

1. Iepirkuma priekšmets – inženiertehniskās uzraudzības pakalpojumi un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana siltumavota Daugavpilī ar kopējo uzstādīto jaudu 30MW (ar papildus kondensācijas ekonomaizeru) izbūves laikā.

2.  Iepirkuma identifikācijas numurs – DS/2019/10 KF.

3.   Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, publicējot tos Daugavpils pilsētas domes tīmekļvietnēs www.daugavpils.lv un www.dsiltumtikli.lv.

4.   Pretendenti piedāvājumus var iesniegt personīgi vai atsūtot pa pastu ar piegādi līdz 2019.gada 21.marta plkst.10.00 PAS „Daugavpils siltumtīkli” sekretariātā, 9.kab., 18.novembra ielā 4, Daugavpilī darbdienās no plkst. 08:00 līdz 17:00. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi - Iepirkums: „Inženiertehniskās uzraudzības pakalpojumi un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana siltumavota Daugavpilī ar kopējo uzstādīto jaudu 30MW (ar papildus kondensācijas ekonomaizeru) izbūves laikā”, neatvērt līdz 2019.gada 21.marta plkst.10:00.

Kontaktpersona: PAS „Daugavpils siltumtīkli” projektu vadītāja,  tālr. 65407543, +371 29213112.

Nolikums

*******************************************************************************************

2019.gada 14.martā    

Iepirkuma

„Inženiertehniskās uzraudzības pakalpojumi un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana siltumavota Daugavpilī ar kopējo uzstādīto jaudu 30MW (ar papildus kondensācijas ekonomaizeru) izbūves laikā”

Pretendentam

                   

Par atbildes uz jautājumu sniegšanu iepirkumā

„Inženiertehniskās uzraudzības pakalpojumi un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana siltumavota Daugavpilī ar kopējo uzstādīto jaudu 30MW (ar papildus kondensācijas ekonomaizeru) izbūves laikā”

ID Nr. DS/2019/10 KF

Jautājums:

            “Vai par pietiekamu būs uzskatāma iepirkuma ar ID Nr.DS/2019/10 KF nolikuma 24.6.5.punktā minētā siltumapgādes sistēmu būvuzrauga pieredze:

-   vienas biomasas (šķeldas) katlu mājas pārbūve, uzstādot katlu, kura jauda ir vismaz              10 MW

un

      -   vienas biomasas (šķeldas) katlu mājas pārbūve, kurā veikta pieslēgšanās esošam    katlam, kura jauda ir vismaz 10MW?”

Atbilde:

Pieredze būs uzskatāma par pietiekamu, taču ar nosacījumu, ka jautājumā minētie darbi veikti pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (2014., 2015., 2016., 2017., 2018. un 2019.gads).

 

Ar cieņu,

Iepirkumu komisijas vārdā –

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                   V.Skladova

                                               

L.Leitāne-Ivanova

65407560

Maksas pakalpojumi

Iznomājam traktortehniku


Traktors "JUMZ-1"

Uzziņas pa tālruni. 26353772

Telpas:

Tartu ielā 15B, (571,3 m2)
Tartu ielā 17A, (330,2 m2)
Saules ielā 71C (41,7 и 36,2 m2)

Uzziņas pa tālruni: 654-07533.

Partneri

Par uzņēmumu:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401       
vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945            
e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab