Mēs dodam siltumu jūsu mājās!
lv ru

Iepirkumā Nr. DS/2019/17 “Aizbīdņu un cauruļvadu iegāde turpgaitas un atgaitas kolektoru kapitālajam remontam Siltumcentrālē Nr.3 Mendeļejeva ielā 13 A, Daugavpilī” rezultāts

Atpakaļ  |  28.06.2019

2019.gada 27.jūnijā     

Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli”,  reģistrācijas Nr.41503002945, juridiskā adrese 18.novembra iela 4, Daugavpils, rīkotajā iepirkumā „Aizbīdņu un cauruļvadu iegāde turpgaitas un atgaitas kolektoru kapitālajam remontam Siltumcentrālē Nr.3 Mendeļejeva ielā 13 A, Daugavpilī, iepirkuma identifikācijas  Nr. DS/2019/17, par uzvarētāju tika atzīta un līgumu slēgšanas tiesības 2019.gada 27.jūnijā piešķirtas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „BALT SPEKTRS L”, reģistrācijas Nr.40103157009, juridiskā adrese Nautrēnu iela 12, Rīga, LV-1079, ar kopējo līguma summu 34 888,00 EUR (trīsdesmit četri tūkstoši astoņi simti astoņdesmit astoņi eiro nulle centi) bez PVN.

Iepirkuma ietvaros tika iesniegts viens piedāvājums, Iepirkumu komisija pieņēma lēmumu atzīt par uzvarētāju sabiedrību ar ierobežotu atbildību “BALT SPEKTRS L” un piešķirt līguma slēgšanas tiesības. Iepirkuma uzvarētāja piedāvājums atbilst visiem iepirkuma nosacījumiem.

 

Maksas pakalpojumi

Iznomājam traktortehniku


Traktors "JUMZ-1" Uzziņas pa tālruni. 26353772

Telpas:

Tartu ielā 15B, (571,3 m2)
Tartu ielā 17A, (330,2 m2)
Saules ielā 71C (41,7 и 36,2 m2)

Uzziņas pa tālruni: 654-07533.

Partneri

Par uzņēmumu:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"                                                
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401        
Vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945          
E-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv                         

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab