Informējam, ka portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē.

Mēs dodam siltumu jūsu mājās!
lv ru

Sludinājums iepirkumam ID Nr.DS/2019/21 „Būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no 7K-10 Zeļinska un Arhitektu ielu krustojuma līdz 7K-14 Cialkovska un Arhitektu ielu krustojumam ar atzarojumiem Ķīmiķu mikrorajonā, Daugavpilī” izstrāde” (grozījumi)

Atpakaļ  |  12.09.2019

Sludinājums par iepirkumu „Būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no 7K-10 Zeļinska un Arhitektu ielu krustojuma līdz 7K-14 Cialkovska un Arhitektu ielu krustojumam ar atzarojumiem Ķīmiķu mikrorajonā, Daugavpilī” izstrāde”.

 

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.41503002945, adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401, tel. 654 07533, fakss 654 07555, e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv, izsludina iepirkumu „Būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no 7K-10 Zeļinska un Arhitektu ielu krustojuma līdz 7K-14 Cialkovska un Arhitektu ielu krustojumam ar atzarojumiem Ķīmiķu mikrorajonā, Daugavpilī” izstrāde”.

 

1. Iepirkuma priekšmets – „Būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no 7K-10 Zeļinska un Arhitektu ielu krustojuma līdz 7K-14 Cialkovska un Arhitektu ielu krustojumam ar atzarojumiem Ķīmiķu mikrorajonā, Daugavpilī” izstrāde”.

2. Iepirkuma identifikācijas numurs – DS/2019/21.

  1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, publicējot tos Daugavpils pilsētas domes tīmekļvietnēs www.daugavpils.lv un www.dsiltumtikli.lv.
  2. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt personīgi vai atsūtot pa pastu ar piegādi līdz 2019.gada 27.septembra plkst.10.00 PAS “Daugavpils siltumtīkli” sekretariātā 18.novembra ielā 4, Daugavpilī, 9.kabinetā darba dienās: pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00, pārtraukums - no plkst. 12:00 līdz plkst. 12:45, piektdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 16:00, pārtraukums - no plkst. 12:00 līdz plkst. 13:00. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi - Iepirkums: „Būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no 7K-10 Zeļinska un Arhitektu ielu krustojuma līdz 7K-14 Cialkovska un Arhitektu ielu krustojumam ar atzarojumiem Ķīmiķu mikrorajonā, Daugavpilī” izstrāde”, neatvērt līdz 2019.gada 27.septembra plkst.10:00.
  3. Kontaktpersonas:
  • jautājumos par tehniskās specifikācijas prasībām - PAS „Daugavpils siltumtīkli” tīklu apkalpošanas iecirkņa vadītājs, tel.26674529;
  • jautājumos par iepirkuma nolikumu - PAS „Daugavpils siltumtīkli” iepirkumu speciāliste, tel. 26673754.

Nolikums

Projektēšanas uzdevuma pielikums Nr.1

***************************************************************

Sludinājums iepirkuma procedūrā

2019.gada 19.septembrī  ID Nr. DS/2019/21

 

Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli” izsludinātā iepirkuma “Būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no 7K-10 Zeļinska un Arhitektu ielu krustojuma līdz 7K-14 Cialkovska un Arhitektu ielu krustojumam ar atzarojumiem Ķīmiķu mikrorajonā, Daugavpilī” izstrāde” nolikumā veikti grozījumi. Visas nolikumā veiktās izmaiņas ir slīprakstā.

 

Kontaktpersonas:

  • jautājumos par tehniskās specifikācijas prasībām - PAS „Daugavpils siltumtīkli” tīklu apkalpošanas iecirkņa vadītājs, tel.26674529;
  • jautājumos par iepirkuma nolikumu - PAS „Daugavpils siltumtīkli” iepirkumu speciāliste, tel. 26673754.

Nolikums ar grozījumiem

************************************************************************

2019.gada 24.septembrī

Iepirkuma

“Būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no 7K-10

Zeļinska un Arhitektu ielu krustojuma līdz 7K-14 Cialkovska

un Arhitektu ielu krustojumam ar atzarojumiem

Ķīmiķu mikrorajonā, Daugavpilī” izstrāde”

Pretendentam

 

 

 

Par informācijas sniegšanu iepirkumā

“Būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no 7K-10 Zeļinska un Arhitektu ielu krustojuma līdz 7K-14 Cialkovska un Arhitektu ielu krustojumam ar atzarojumiem Ķīmiķu mikrorajonā, Daugavpilī” izstrāde”

ID Nr. DS/2019/21

 

1.jautājums:

Iepirkuma dokumentācijā nav pieminēts inženiertopogrāfiskais plāns. Kurš to izstrādās? Ja izstrādās Pasūtītājs, lūgums papildināt Līguma projekta 5.1.punktu, ka 3 (trīs) dienu laikā Pasūtītājs nodod Izpildītājam inženiertopogrāfisko plānu, kurš ir reģistrēts Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta datubāzē. Lūgums iepirkuma dokumentācijai pievienot vismaz inženiertopogrāfiskā plāna darba versiju.

Atbilde:

Inženiertopogrāfisko plānu izstrādā Pasūtītājs, kas saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 4.pielikuma “Līguma projekts” 5.nodaļas 5.1.punkta nosacījumiem kā Darbu veikšanai nepieciešamais dokuments tiks nodots Izpildītājam 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas.

 

2.jautājums:

Ievērojot Projektēšanas uzdevuma 5.punktā norādīto, uzskatāms, ka līdz 2019.gada 30.novembrim nav iespējams izstrādāt būvprojektu un saskaņot to attiecīgajās iestādēs (izņemot Daugavpils pilsētas būvvaldi). Pretendenta provizoriskais termiņš būvprojekta izstrādei ir 6,5 mēneši ar nosacījumu, ka 3 (trīs) dienu laikā tiks saņemts saskaņotais inženiertopogrāfiskais plāns.

Atbilde:

Saskaņā ar Iepirkuma nolikumu ar grozījumiem Projekta dokumentācijas izstrādes termiņš ir 2020.gada 1.jūlijs, bet līdz 2019.gada 30.novembrim ir jāiesniedz dokumentus būvvaldē būvatļaujas saņemšanai.

 

3.jautājums:

Lūgums papildināt Līguma projektu ar informāciju, kādā termiņā tiks izskatīta un saskaņota būvprojekta dokumentācija no Pasūtītāja puses?

Atbilde:

Būvprojekta dokumentācija no Pasūtītāja puses tiks saskaņota 3 (trīs) darba dienu laikā saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 4.pielikuma “Līguma projekts” 6.nodaļas nosacījumiem.

 

 

Ar cieņu,

Iepirkumu komisijas vārdā –

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                       V.Skladova

                                  

 

L.Leitāne-Ivanova

65407560

Maksas pakalpojumi

Iznomājam traktortehniku


Traktors "JUMZ-1"

Uzziņas pa tālruni. 26353772

Telpas:

Tartu ielā 15B (571,3 m2)
Tartu ielā 17A (330,2 m2)
Saules ielā 71C (41,7 и 36,2 m2)

Uzziņas pa tālruni: 654-07533.

Partneri

Par uzņēmumu:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401       
vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945            
e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab