Mēs dodam siltumu jūsu mājās!
lv ru

[PABEIGTA] Tirgus izpēte - "Industriālo devēju piegāde"

Atpakaļ  |  17.01.2020

2020.gada 12.februārī

Sludinājums par cenu aptaujas rezultātiem

Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.41503002945, juridiskā adrese 18.novembra iela 4, Daugavpils, rīkotajā tirgus izpētē „Industriālo devēju piegādepar uzvarētāju atzīta sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ZTF LĀSMA”, reģistrācijas Nr.50103052411, juridiskā adrese Krīvu iela 11, Rīga, LV-1006, ar kopējo summu 1408,00 EUR (viens tūkstotis četri simti astoņi eiro, 00 centi) bez PVN.

Cenu aptaujā tika iesniegti 3 piedāvājumi, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ZTF LĀSMA tika atzīta par tirgus izpētes uzvarētāju, jo piedāvājums atbilst visām tehniskās specifikācijas prasībām un ir ar zemāko cenu.

******************************************

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli“ rīko tirgus izpēti Industriālo devēju piegāde“.

  1. Piedāvājumu lūdzam iesniegt pēc adreses 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401, Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli“ sekretariātā līdz 2020.gada 31. janvāra plkst. 1000.

Pretendenti piedāvājumu iesniedz elektroniskā veidā uz e-pastu dsiltumtikli@apollo.lv ar norādi – „Industriālo devēju piegāde“.

  1. Piedāvājumus var iesniegt arī personīgi vai nosūtīt pa pastu.
  2. Prasības iekārtu piegādei:

1.

Tehniskās specifikācijas priekšmets

1.1.

Piegādāt industriālos devējus un signālu pārveidotājus.

1.2.

Industriālos devējus un signālu pārveidotājus paredzēts montēt katlumāju telpās, kurās nav mitruma, ar apkārtējās vides temperatūru +50C ÷ +40 0C.

2.

Atbilstības parametri

2.1.

Ieskrūvējams pretestības temperatūras devējs 0-3000C, 4-20 mA, L=100 mm, Pt100 (ar galvā iebūvētu transmiteru, bez kabatas) (vide –  atgāzes) – 2 gab.;

2.2.

Ieskrūvējams pretestības temperatūras devējs 0-3000C, 4-20 mA, L=125 mm, Pt100 (ar galvā iebūvētu transmiteru, bez kabatas) (vide –  atgāzes) – 1 gab.;

2.3.

Ieskrūvējams pretestības temperatūras devējs 0-3000C, 4-20 mA, L=150 mm, Pt100 (ar galvā iebūvētu transmiteru, bez kabatas) (vide –  atgāzes) – 1 gab.;

2.4.

Ieskrūvējams pretestības temperatūras devējs 0-3000C, 4-20 mA, L=200 mm, Pt100 (ar galvā iebūvētu transmiteru, bez kabatas) (vide –  atgāzes) – 7 gab.;

2.5.

Ieskrūvējams pretestības temperatūras devējs 0-3000C, 4-20 mA, L=250 mm, Pt100 (ar galvā iebūvētu transmiteru, bez kabatas) (vide –  atgāzes) – 3 gab.;

2.6.

Ieskrūvējams pretestības temperatūras devējs 0-3000C, 4-20 mA, L=300 mm, Pt100 (ar galvā iebūvētu transmiteru, bez kabatas) (vide –  atgāzes) – 1 gab.;

2.7.

Anlogo ieeju bloki: I/O modulis ar 8 analogajām (4...20mA) ieejām un RS485 izeju un MODBUS RTU protokolu - 3 gab.;

2.8.

Precizitāte temperatūras devējiem: ne vairāk par 1%.

3.

Citi nosacījumi

3.1.

Piegādi veikt saskaņā ar noslēgto līgumu 1 (viena) mēneša laikā no līguma parakstīšanas brīža. Piegādes vieta: 18.novembra ielā 2, Daugavpilī.

3.2.

Mērlīdzekliem un signālu pārveidotājiem jābūt СE sertifikātam. Piedāvājumā pievienot informāciju par merlīdzekļa ražotāju, kodu un detalizētu aprakstu, kas ļautu izvērtēt piedāvājuma atbilstību iepirkuma tehniskās specifikācijas prasībām.

3.3.

Piegādātjamo mērlīdzekļu un signālu pārveidotāju garantijas termiņš - vismaz 24 mēneši.

3.4.

Papildus informācija un uzziņas pa tālruni 29244349 vai 65407533.

Maksas pakalpojumi

Iznomājam traktortehniku


Traktors "JUMZ-1"

Uzziņas pa tālruni. 26353772

Telpas:

Tartu ielā 15B, (571,3 m2)
Tartu ielā 17A, (330,2 m2)
Saules ielā 71C (41,7 и 36,2 m2)

Uzziņas pa tālruni: 654-07533.

Partneri

Par uzņēmumu:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401       
vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945            
e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab