Informējam, ka portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē.

Mēs dodam siltumu jūsu mājās!
lv ru

[AKTĪVS] Tirgus izpēte "Saules paneļu (P=20kW) uzstādīšanas projekta izstrāde un būvdarbu veikšana"

Atpakaļ  |  26.03.2020

Atbildes uz pretendenta jautājumiem

31.03.2020.

 

1.jautājums:

Lai nodrošinātu saules elektrostacijas uzstādīšanu garantijas termiņu - 5 gadi, nepieciešams garantēt, ka jumta segums piecu gadu laikā netecēs?

Atbilde:

Saskaņā ar tehniskās specifikācijas punktu 3.2. “Projekta ietvaros veikt nesošo konstrukciju (jumta pārseguma) izpēti, nepieciešamības gadījumā paredzot to nostiprināšanu.” 5 (piecu) gadu garantijas termiņa ietvaros jumta seguma ūdensnecaurlaidību nav jāgarantē.

2.jautājums:

Saules paneļu apkopei nepieciešams:

1. Aprīkot ar kāpnēm ne mazāk kā 800 mm ar slīpumu līdz 450;

2. Pārvest jumta segumu ekspluatācijas kategorijā (aprīkot celiņus personāla pārvietošanai).

Vai Pasūtītājs prasīs šo punktu izpildi?

Atbilde:

Saules paneļu apkopei Pasūtītājs izmantos esošās kāpnes, līdz ar to jaunu kāpņu ierīkošana esošā iepirkuma ietvaros nav paredzēta. Saules paneļu ekspluatācija paredz periodisku to apkalpošanu, līdz ar to jumta segums ir jāpārved ekspluatācijas kategorijā.

3. Jautājums

Zemā jumta segumā samontēti deflektori, kuri traucēs montāžas izpildei (var nokrist montāžas konstrukcijas vietā, kā arī to, samazinot jumta seguma lietderīgo laukuma), un paneļu darbībai (ēnu veidošanās). Vai demontēt šos deflektorus?

Atbilde:

Katlumājas turpmākai ekspluatācijai būs nepieciešams 1 (viens) deflektors, līdz ar to, ja pārējie deflektori var radīt traucējumus saules paneļu montāžas un ekspluatācijas gaitā, tos var demontēt.

***************************************

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli“ rīko cenu aptauju Saules paneļu (P=20kW) uzstādīšanas projekta izstrāde un būvdarbu veikšana.

  1. Piedāvājumu lūdzam iesniegt pēc adreses 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401, Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli“ sekretariātā līdz 2020.gada 17. aprīļa plkst. 1000.

Pretendenti piedāvājumu iesniedz elektroniskā veidā uz e-pastu dsiltumtikli@apollo.lv ar norādi – Saules paneļu (P=20kW) uzstādīšanas projekta izstrāde un būvdarbu veikšana.

  1. Piedāvājumus var iesniegt arī pa pastu vai atstāt speciālā pastkastē, kas atrodas  PAS “Daugavpils siltumtīkli” telpā 18.novembra ielā 4, Daugavpils, ievērojot termiņus.
  2. Tehniskais uzdevums:

1.

Tehniskā uzdevuma priekšmets

1.1.

Izstrādāt tehnisko projektu saules paneļu sistēmas ar 20 kW jaudu uzstādīšanai lokālajā katlumājā “Vecstropi”, 18.novembra ielā 311A, Daugavpilī (LK7), veikt iekārtu piegādi un montāžu, veikt iekārtu palaišanas ieregulēšanas darbus, veikt sistēmas nodošanu AS “Sadales tīkls” ar 72 stundu testu un nodošanu ekspluatācijā.

2.

Atbilstības parametri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Izvēlētajai saules paneļu sistēmai jāatbilst sekojošiem parametriem:

saules paneļu tips – polikristāla;

nominālā elektriskā jauda – ne mazāka par 20 kW;

moduļa efektivitātes koeficients - vismaz 15%;

saules paneļu novietojums - horizontāli ar pacēlumu;

saules paneļu sistēma paredzēta paralēlam darbam ar AS “Sadales tīkls” elektrotīklu katlumājas “Vecstropi”, 18.novembra ielā 311A, Daugavpilī pašpatēriņa nodrošināšanai, bet laika periodos, kad saražotās elektroenerģijas daudzums pārsniedz pašpatēriņu, pārpalikums tiks nodots AS “Sadales tīkls” elektrotīklā.

saules paneļu sistēmai jābūt nokomplektētai ar attiecīgas jaudas invertoru/invertoriem, kontrolieri un citām iekārtām, kuras nodrošinās saražotās elektroenerģijas pārveidošanu maiņspriegumā 3f 400VAC un nodrošinās katlumājas “Vecstropi”, 18.novembra ielā 311A, Daugavpilī spēka un vadības sistēmas ar kvalitatīvu elektroenerģiju.

saules paneļu sistēmai jābūt nokomplektētai ar attālināta monitoringa un vadības sistēmu, kuru jāpieslēdz pie katlumājā esošā datora

paredzēt saules paneļu sistēmas aizsardzību atbilstoši visām attiecināmajām prasībām un standartiem;

garantijas termiņš saules paneļiem - ne mazāk par 10 gadiem, pārējām iekārtām, materiāliem un izstrādājumiem - ne mazāk par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem, būvdarbiem - ne mazāk par 5 (pieciem) gadiem.

3.

Iekārtu izvietojums

3.1.

Saules paneļu izvietojuma vieta - katlumājas “Vecstropi”, 18.novembra ielā 311A, Daugavpilī jumts;

3.2.

Projekta ietvaros veikt nesošo konstrukciju (jumta pārseguma) izpēti, nepieciešamības gadījumā paredzot to nostiprināšanu.

3.3.

Saules paneļu stiprinājumsms - alumīnija un/vai nerūsējoša tērauda konstrukcija, kas atbilst Latvijas būvnoteikumos paredzētai jumta, vēja un sniega slodzei.

4.

Citi nosacījumi

4.1.

Iekārtām jābūt СЄ sertifikātam. Piedāvājumā pievienot iekārtu atbilstības novērtēšanas dokumentus: ES atbilstības sertifikātu kopijas.

4.2.

Projektēšanu veikt stingrā saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem un tehniskajiem aktiem.

4.3.

Elektrisko pieslēgumu ierīkot saskaņā ar AS “Sadales tīkls” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem Nr. 105990206 no 18.03.2020 (Pielikums Nr.1).

4.4.

Pretendentam savā Piedāvājumā jāiekļauj detalizēts piedāvāto iekārtu un izstrādājumu apraksts, norādot tajā galvenos tehniskos parametrus, kas ļautu izvērtēt piedāvājuma atbilstību iepirkuma tehniskās specifikācijas prasībām.

4.5.

Pretendentam savā Piedāvājumā jāiekļauj darbu izpildes grafiks.

4.6.

PAS „Daugavpils siltumtīkli” pilnvaros Izpildītāju saņemt visu projekta izstrādei nepieciešamo dokumentāciju, sniedzot visu nepieciešamo informāciju.

4.7.

Visiem galvenajiem tehniskajiem risinājumiem jābūt rakstiski saskaņotiem ar PAS "Daugavpils siltumtīkli". Projekta dokumentāciju saskaņot normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī ar PAS “Daugavpils siltumtīkli” atbildīgajiem darbiniekiem.

4.8.

Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā iesniegt Pasūtītājam ekspluatācijas instrukcijas, sertifikātus un izmantoto materiālu atbilstības deklarāciju kopijas oriģinālvalodā un tulkotas latviešu valodā.

4.9.

Piegādātājs nodrošina objekta nodošanu ekspluatācijā.

4.10.

Nodrošināt PAS "Daugavpils siltumtīkli" darbinieku apmācību saistībā ar uzstādīto saules paneļu un iekārtu, ierīču tehniski drošu ekspluatāciju.

4.11.

Nodrošināt p.1.1. minēto darbu veikšanu ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā no līguma paraksīšanas brīža.

Elektroietaišu ierīkosanas Tehniskie noteikumi (lejupielāde)

Maksas pakalpojumi

Iznomājam traktortehniku


Traktors "JUMZ-1"

Uzziņas pa tālruni. 26353772

Telpas:

Tartu ielā 15B, (571,3 m2)
Tartu ielā 17A, (330,2 m2)
Saules ielā 71C (41,7 и 36,2 m2)

Uzziņas pa tālruni: 654-07533.

Partneri

Par uzņēmumu:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401       
vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945            
e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab