Informējam, ka portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē.

Mēs dodam siltumu jūsu mājās!
lv ru

[PABEIGTA] Tirgus izpēte "Vakuumslēdža uzstādīšana B-7-10 SC3 10kV sadalē"

Atpakaļ  |  21.04.2020

Sludinājums par tirgus izpētes rezultātu

28.05.2020.

Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.41503002945, juridiskā adrese 18.novembra iela 4, Daugavpils, rīkotajā tirgus izpētē „Vakuumslēdža uzstādīšana B-7-10 SC3 10kV sadalē” par uzvarētāju atzīta SIA “Energokomplekss”, reģistrācijas Nr.40003856361, juridiskā adrese Krustpils iela 12, Rīga,  LV-1073, ar kopējo summu 6600.00 EUR (seši tūkstoši seši simti eiro un 00 centi) bez PVN.

Tirgus izpētē tika iesniegts 1 (viens) piedāvājums, sabiedrība ar ierobežotu atbildību Energokomplekss tika atzīta par tirgus izpētes uzvarētāju, jo piedāvājums atbilst visām tehniskās specifikācijas prasībām.

*******************************************************

28.04.2020.

Atbilde uz pretendenta jautājumu:

Jautājums:

Lūgums precizēt detalizēto tehnisko parametru/marku/ražotāju vakuumslēdzim un vadības blokam.

Atbilde:

Sasakaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām Pretendentam jāpiegādā, uz „šef-montāžas” nosacījumiem jāsamontē un jāieregulē (veco iekārtu demontāžu, jauno iekārtu montāžu un ieregulēšanu veiks Pasūtītāja personāls Piegādātāja pilnvarotā pārstāvja klātbūtnē) 1 (vienu) vakuumslēdža komplektu siltumcentrāles Nr.3, Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī SI-10 kV sadales šūnā BC-7-10. Pretendents ir tiesīgs piedāvāt jebkura ražotāja izstrādājumus, kuri atbilst tehniskās specifikācijas prasībām.

****************************************************

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli“ rīko tirgus izpēti Vakuumslēdža uzstādīšana B-7-10 SC3 10kV sadalē.

  1. Piedāvājumu lūdzam iesniegt pēc adreses 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401, Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli“ sekretariātā līdz 2020.gada 6. maija plkst. 1000.

Pretendenti piedāvājumu iesniedz elektroniskā veidā uz e-pastu dsiltumtikli@apollo.lv ar norādi – Vakuumslēdža uzstādīšana B-7-10 SC3 10kV sadalē.

  1. Piedāvājumus var iesniegt arī pa pastu vai atstāt speciālā pastkastē, kas atrodas  PAS “Daugavpils siltumtīkli” telpā 18.novembra ielā 4, Daugavpils, ievērojot termiņus.
  2. Prasības iekārtu piegādei:

1.

Tehniskās specifikācijas priekšmets

1.1.

Piegādāt, uz „šef-montāžas” nosacījumiem samontēt un ieregulēt (veco iekārtu demontāžu, jauno iekārtu montāžu un ieregulēšanu veiks Pasūtītāja personāls Piegādātāja pilnvarotā pārstāvja klātbūtnē) 1 (vienu) vakuumslēdža komplektu siltumcentrāles Nr.3, Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī SI-10 kV sadales šūnā BC-7-10.

1.2.

Komplekta sastāvā ietilpst: vakuumslēdzis, vadības bloks, kopnes montāžai, instalācijas materiāli, dokumentācija.

1.3.

Vakuumslēdža vadības bloka bojājuma gadījumā paredzēt iespēju vakuumslēdzi izslēgt mehāniski.

1.4.

Saglabāt esošo starpbloķēšanas sistēmu „atvienotājs-zemētājs-slēdzis”, vai paredzēt jaunu starpbloķēšanas sistēmu, kas izslēdz:

  • sprieguma padevi uz zemētajām iekārtām;
  •    strāvu vadošo daļu zemējumu, kas atrodas zem sprieguma.

1.5.

Paredzēt starpbloķēšanas sistēmu, kas atslēdz vakuumslēdzi kopņu atdalītāja kļūdainas atslēgšanas zem slodzes gadījumā;

1.6.

Paredzēt brīvus signalizācijas kontroles kontaktus, kas tālvadībā ļauj atspoguļot slēdža stāvokli: „ieslēgts”, „atslēgts”, „avārijas atslēgšanās”, „slēdža bojājums”

2.

Atbilstības parametri

2.1.

SC-3 SI-10 kV sadales šūna BC-7-10:

 

Kameras tips - КСО-266;

 

Esošā eļļas izslēdzēja tips - ВМГ-10/630 ar piedziņu ППВ-10;

 

Atdalītāji - РВ3-10;

 

Nominālais spriegums – 10 kV;

 

Nominālā strāva – 630 A;

 

Atslēgšanas nominālā strāva – 20 kA;

 

Dinamiskās izturības strāva – 51 kA;

 

Darba temperatūra -  -10 0C ÷ +40 0C.

 

Operstrāvas barošanas spriegums – 24 VDC

3.

Citi nosacījumi

3.1.

Visus darbus veikt stingrā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.2.

Izstrādājumiem jābūt СE sertifikātam. Piedāvājumā pievienot informāciju par izstrādājumu ražotāju, kodu un detalizētu aprakstu, kas ļautu izvērtēt piedāvājuma atbilstību iepirkuma tehniskās specifikācijas prasībām.

3.3.

Visiem galvenajiem tehniskajiem risinājumiem jābūt saskaņotiem ar PAS „Daugavpils siltumtīkli” atbildīgajiem darbiniekiem.

3.4.

Iekārtu piegādi veikt līdz 2020. gada 1. augustam.

3.5.

Darbus izpildīt saskaņā ar noslēgto līgumu līdz 2020. gada 1. septembrim.

Maksas pakalpojumi

Iznomājam traktortehniku


Traktors "JUMZ-1"

Uzziņas pa tālruni. 26353772

Telpas:

Tartu ielā 15B (571,3 m2)
Tartu ielā 17A (330,2 m2)
Saules ielā 71C (41,7 и 36,2 m2)

Uzziņas pa tālruni: 654-07533.

Partneri

Par uzņēmumu:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401       
vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945            
e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab