Informējam, ka portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē.

Mēs dodam siltumu jūsu mājās!
lv ru

[PABEIGTA] Tirgus izpēte "Paneļa žoga uzstādīšana Siltumcentrālē Nr.2, Silikātu ielā 8, Daugavpilī"

Atpakaļ  |  28.04.2020

Sludinājums par tirgus izpētes rezultātu

13.06.2020.

Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.41503002945, juridiskā adrese 18.novembra iela 4, Daugavpils, rīkotajā tirgus izpētē ,Par paneļu žoga uzstādīšanas darbiem atbilstoši noradītiem apjomiem un saskaņā ar uzdevumā norādītiem materiāliem, SiltumcentrālesNr.2, Silikātu ielā 8, Daugavpilī” par uzvarētāju atzīta SIA “Preiss Būve”, reģistrācijas Nr.40003607754, juridiskā adrese Dravnieku iela 16, Lielvārde, Lielvārdes nov., LV-5070 ar kopējo summu 1390.47 EUR (viens tūkstotis trīs simti deviņdesmit eiro un 47 centi) bez PVN.

Tirgus izpētē tika iesniegti 3 (trīs) piedāvājumi, sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ Preiss Būve tika atzīta par tirgus izpētes uzvarētāju, jo piedāvājums atbilst visām tehniskās specifikācijas prasībām un ir ar zemāko cenu.

*******************************************

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli“ rīko tirgus izpēti: ,,Par paneļu žoga uzstādīšanas darbiem atbilstoši noradītiem apjomiem un saskaņā ar uzdevumā norādītiem materiāliem, SiltumcentrālesNr.2, Silikātu ielā 8, Daugavpilī”, teritorijā.

Darbus veikt saskaņā ar paneļa žoga uzstādīšanas uzdevumu un iesniegt savu komercpiedāvājumu aizpildot finanšu piedāvājuma formu.

Paneļu žoga uzstādīšanas UZDEVUMS

1.

Veikt paneļu žoga uzstādīšanas darbus atbilstoši noradītiem apjomiem un saskaņā ar uzdevumā norādītiem materiāliem, SiltumcentrālesNr.2, Silikātu ielā8, Daugavpilī”, teritorijā.

2

Žoga panelis: Paneļu žogs ,,3D-4,0mm”, L- 2500 x H٭- 2030mm, augšdaļā izvirzītie uz āru dzeloņi 30mm, acs izmērs 50 x 200mm, stieples Dn4,0mm, pārklājums – cinkots un nokrāsots ar pulvera zaļu krāsu (RAL 6005).

3.

Žoga stabs: 60 x 40 x H - 2500mm

4.

Žoga uzstādīšana un garums:

Žogs tiek uzstādīts divās vietās papildinot un savienojot ar esošo mūra žogu. Žogu posmu garums ir: 1.posms52,5m un 2.posms - 40,0m, kopā 92,5m.

5.

Pretendents veic žoga stabu uzstādīšanu, betonēšanu, nospriegošanu un žoga paneļu uzstādīšanu, nostiprināšanu. Uzstādot žogu tas ir jāsavieno ar esošo mūra žogu lai nebūtu atstarpes esošo un jauno žogu.

6.

Pretendents pirms darbu uzsākšanas norobežot darbu veikšanas vietas un bīstamās darbu veikšanas zonas.

7.

Pretendents veic darbus un visus nepieciešamos pasākumus nodrošinot esošo iekārtu, ierīču, kabeļu aizsardzību.

8.

Pretendents nodrošina būvgružu izvešanu un utilizāciju.

9.

Pretendents iepriekš saskaņo ar PAS ,,Daugavpils siltumtīkli” siltumcentrāles Nr.2 vadītāju materiālu uzglābšanas vietu.

10.

Pirms piedāvājuma iesniegšanas vēlama objektu apskate, izmēru un darba apjomu precizēšana.

11.

Darbu veikšanas termiņš: divu mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

12.

Darbu uzsākšanas laiks: 5 kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

13.

Iesniedzamā piedāvājuma derīguma termiņš: 60 kalendāra dienas.

*Pasūtītājs izsniedz savus paneļus (17.gab., paneļa izmērs – L- 2500mm x H- 1700mm) kuri tiek uzstādīti 2.posmā (40,0m).

Finanšu piedāvājumā forma

Nr.

p/k

Nosaukums

Gab.

Cena,

EUR, bez PVN

Summa,

EUR, bez PVN

1.posms (L- 52,5m)

1

Panelis ,,3D-4,0mm”, L- 2500 x H- 2030mm

21

 

 

2

Stabs 60 x40x H - 2500mm

22

 

 

3

Stiprinājums panelim

88

 

 

4

Stabu montāža ar betonēšanu

22

 

 

5

Paneļu montāža

21

 

 

2.posms (L- 40,0m)

6

Panelis ,,3D-4,0mm”, L- 2500 x H- 1700mm

Pasūtītāja panelis

7

Stabs 60 x40x H - 2500mm

17

 

 

8

Stiprinājums panelim

68

 

 

9

Stabu montāža ar betonēšanu

17

 

 

10

Paneļu montāža

16

 

 

11

Transporta izdevumi un citi papildmateriāli

 

 

 

12

Kopā, EURO, bez PVN

 

 

 

13

PVN 21%

 

 

 

14

Kopā, EURO, ar PVN

 

 

 

Par objekta apskates laiku un par papildus nepieciešamo informāciju, lūdzam sazināties ar V.Sisojevu, k.t.28623569.

Pretendentiem piedāvājums jāiesniedz līdz 2020.gada 12.maijam plkst. 1000 elektroniskā veidā nosūtot uz e-pastu dsiltumtikli@apollo.lv ar norādi – Žoga uzstādīšana SC-2, Silikātu  ielā 4”. Piedāvājumus var iesniegt arī personīgi** vai nosūtīt pa pastu, nosūtot pa pastu Pretendentam jāņem vērā, ka pasta sūtījuma piegādes termiņam jābūt līdz 2020.gada 12.maijam plkst. 1000.

٭* Iesniedzot piedāvājumu personīgi lūdzam to iesniegt pēc adreses 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401 un atstāt speciālā pastkastē kas atrodas PAS “Daugavpils siltumtīkli” telpā 18.novembra ielā 4, Daugavpils līdz 2020.gada 12.maijam, plkst. 1000.

Maksas pakalpojumi

Iznomājam traktortehniku


Traktors "JUMZ-1"

Uzziņas pa tālruni. 26353772

Telpas:

Tartu ielā 15B (571,3 m2)
Tartu ielā 17A (330,2 m2)
Saules ielā 71C (41,7 и 36,2 m2)

Uzziņas pa tālruni: 654-07533.

Partneri

Par uzņēmumu:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401       
vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945            
e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab