Informējam, ka portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē.

Mēs dodam siltumu jūsu mājās!
lv ru

[PABEIGTA] Tirgus izpēte "Siltumenerģijas skaitītāju iegāde"

Atpakaļ  |  14.05.2020

Sludinājums par tirgus izpētes rezultātu

11.06.2020.

Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.41503002945, juridiskā adrese 18.novembra iela 4, Daugavpils, rīkotajā tirgus izpētē “Siltumenerģijas skaitītāju iegāde” par uzvarētāju atzīta SIA “INDUCONT”, reģistrācijas Nr.40003666156, juridiskā adrese Rītausmas iela 11b, Rīga, LV-1058 ar kopējo summu 7190.00 EUR (septiņi tūkstoši viens simts deviņdesmit eiro un 00 centi) bez PVN.

Tirgus izpētē tika iesniegti 5 (pieci) piedāvājumi, sabiedrība ar ierobežotu atbildību INDUCONT tika atzīta par tirgus izpētes uzvarētāju, jo piedāvājums atbilst visām tehniskās specifikācijas prasībām un ir ar zemāko cenu.

****************************************************

Atbildes uz pretendenta jautājumiem

29.05.2020.

 

1. Vai iespējams piedāvāt skaitītājus ar vienu temperatūras sensoru siltumskaitītāja korpusā?

Jā, tas ir iespējams.

2. Vai iespējams piedāvāt skaitītājus ar barošanu tikai no iebūvētas baterijas – bez iespējas pieslēgties ārējam elektrotīklam?

Siltumskaitītājiem obligāti jābūt barošana no iebūvētas baterijas ar iespēju pieslēgties ārējam elektrotīklam.

3. Vai iespējams šo skaitītāju piedāvāt ar vītņu pievienojumu?:

15,0 m3/h

270

DN50

atloku pievienojums

Siltumskaitītājiem 15 m3/h jābūt obligāti ar atloku pievienojumu.

******************************************************

Pašvaldības akciju sabiedrība "Daugavpils siltumtīkli" rīko tirgus izpēti "Siltumenerģijas skaitītāju iegāde".

     1. Piedāvājumu lūdzam iesniegt pēc adreses 18.novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401, pašvaldības akciju sabiedrības "Daugavpils siltumtīkli" sekretariātā līdz 2020.gada 1.jūnijam plkst.10:00.

Pretendenti piedāvājumu iesniedz elektroniskā veidā uz e-pastu dsiltumtikli@apollo.lv ar norādi - "Siltumenerģijas skaitītāju iegāde".

     2. Piedāvājumus var iesniegt arī pa pastu vai atstāt speciālā pastkastē, kas atrodas PAS "Daugavpils siltumtīkli" telpā 18.novembra ielā 4, Daugavpilī, ievērojot termiņus.

     3. Prasības siltumenerģijas skaitītājiem:

1.

Siltumenerģijas skaitītājiem jāatbilst spēkā esošajiem Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Tiem jābūt veiktām atbilstības novērtēšanas procedūrām, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem.

2.

Siltumenerģijas skaitītāju daudzums un tehniskie dati:

Nominālais patēriņš

Garums

l (mm)

Nosacītais caurteces diametrs

Montāžas veidi

Daudzums

1,5 m3/h

130

DN20

vītņu pievienojums

3

2,5 m3/h

130

DN20

vītņu pievienojums

3

3,5 m3/h

260

DN25

vītņu pievienojums

3

10,0 m3/h

300

DN40

vītņu pievienojums

3

15,0 m3/h

270

DN50

atloku pievienojums

8

25,0 m3/h

300

DN65

atloku pievienojums

1

40,0 m3/h

300

DN80

atloku pievienojums

1

Kopā:

22

3.

Siltumenerģijas skaitītāju raksturojums:

- barošana no iebūvētas baterijas ar iespēju pieslēgties ārējam elektrotīklam;

- uzstādīšanai turpgaitā;

- ar M-Bus komunikācijas moduļi un nolasīšanas datu periodiskumu 2 minūtes bez    nolasīšanas skaita un ilguma ierobežojuma;

- temperatūras mērdiapazons – ne mazāk par 130°C;

- ar netiešas iegremdēšanas sensoriem (komplektā ar iegremdēšanas čaulām);

- temperatūras sensoru diametrs – ne vairāk par 6 mm; garums – ne vairāk par 50 mm;

- temperatūras sensoru kabeļu garums - ne mazāk par 2,5 m,

- kabeļa  garumam no plūsmas mērītāja līdz kalkulatoram - ne mazāk par 1,5 m;

- ultraskaņas mērišanas princips;

- siltumenerģijas mērišanai, mērāma vide – ūdens;

- ultraskaņas nolasīšanas princips plūsmas daļā nav jūtīgs pret uzkrātiem netīrumiem;

- spiediena klase – ne zemāka par 16 bar (PN16);

- precizitātes klase – ne zemāka par 2.

4.

Siltumenerģijas skaitītājiem jābūt marķētam ar CE un M metroloģisko papilmarķējumu zīmēm.

5.

Siltumenerģijas skaitītājam jābūt ražotam 2020.gadā.

6.

Piedāvājumam jāpievieno:

- atbilstības novērtēšanas dokumenti: ES tipa pārbaudes sertifikāta kopija ar tulkojumu   valsts valodā un atbilstības deklarācijas kopija valsts valodā;

- tehniskais apraksts un ekspluatācijas instrukcijas valsts valodā

7.

Citi nosacījumi

7.1.

Piegādi veikt 1 (viena) mēneša laikā no līguma parakstīšanas dienas.

7.2.

Piegādes vieta – 18. novembra ielā 4, Daugavpilī.

    4. Par papildus nepieciešamo iznformāciju, lūdzam sazināties ar A.Terjošinu, k.t.26675183.

Maksas pakalpojumi

Iznomājam traktortehniku


Traktors "JUMZ-1"

Uzziņas pa tālruni. 26353772

Telpas:

Tartu ielā 15B (571,3 m2)
Tartu ielā 17A (330,2 m2)
Saules ielā 71C (41,7 и 36,2 m2)

Uzziņas pa tālruni: 654-07533.

Partneri

Par uzņēmumu:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401       
vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945            
e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab