Informējam, ka portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē.

Mēs dodam siltumu jūsu mājās!
lv ru

[PABEIGTA] Tirgus izpēte "Par piekļuves kontroles (caurlaižu sistēmas) ierīkošanu, t.sk. turniketa uzstādīšanu SiltumcentrālesNr.1, 18.novembra ielā 2, Daugavpilī"

Atpakaļ  |  22.05.2020

Sludinājums par tirgus izpētes rezultātiem

30.06.2020.

 

Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.41503002945, juridiskā adrese 18.novembra iela 4, Daugavpils, rīkotajā tirgus izpētē " Par piekļuves kontroles (caurlaižu sistēmas) ierīkošanu, t.sk. turniketa uzstādīšanu SiltumcentrālesNr.1, 18.novembra ielā 2, Daugavpilī" par uzvarētāju atzīta SIA “Belam-Rīga”, reģistrācijas nr.40003171311, juridiskā adrese Ģertrūdes iela 94, Rīga, LV-1009 ar kopējo summu 5420.82 EUR (pieci tūkstoši četri simti divdesmit eiro un 82 centi) bez PVN.

Tirgus izpētē tika iesniegti 3 (trīs) piedāvājumi, SIA “Belam-Rīga” tika atzīta par tirgus izpētes uzvarētāju, jo piedāvājums atbilst visām tehniskās specifikācijas prasībām un ir ar zemāko cenu.

*****************************************

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli“ rīko tirgus izpēti: ,,Par piekļuves kontroles (caurlaižu sistēmas) ierīkošanu, t.sk. turniketa uzstādīšanu SiltumcentrālesNr.1, 18.novembra ielā 2, Daugavpilī”, caurlaižu punktā.

Darbus veikt saskaņā ar piekļuves kontroles sistēmas ierīkošanas uzdevumu un iesniegt savu komercpiedāvājumu, kā arī norādītos nepieciešamos dokumentus un aizpildīt finanšu piedāvājuma formu.

piekļuves kontroles sistēmas ierīkošanas UZDEVUMS

1.

Veikt piekļuves kontroles sistēmas uzstādīšanas darbus atbilstoši noradītiem apjomiem (finanšu piedāvājuma forma) un saskaņā ar uzdevumā noradītām prasībām, SiltumcentrālesNr.1, 18.novembra ielā 2, Daugavpilī”, teritorijā.

2

Piekļuves kontroles sistēma paredzēta: Personāla, sadarbības partneru ieejai teritorijā caur caurlaidē uzstādīto turniketu, darba laika režīma kontrolei un autotransporta iebraukšanai teritorijā caur vārtiem.

3.

Minimālās prasības piekļuves kontroles sistēmas iekārtām:

 1. Minimālais piekļuves reģistrācijas karšu skaits sistēmā – 500;
 2. Minimālais piekļuves karšu skaits kontrolierī – 500;
 3. Pieslēgums pie LAN tīkla;
 4. Pazūdot LAN tīkla savienojumam, piekļuves kontroles sistēmai ir jābūt darbspējīgai un jānodrošina piekļuves kontroles funkcionalitāti.

4.

Piekļuves kontroles sistēmas programmnodrošinājums jānodrošina sekojošu funkcionalitāti:

 1. Sistēmas administrēšanu;
 2. Jauno lietotāju veidošanu;
 3. Kontroli un monitoringu;
 4. Turniketu vai vārtu atvēršanu;
 5. Lietotāja fotogrāfijas attēlošana ieejot/iebraucot caur turniketu/vārtiem;
 6. Jaunu lietotāju ievadīšanu, izmantojot administratora datoram pieslēgto nolasītāju.

5.

Sistēmas paplašināšanas iespējas:

 1. Piekļuves kontroles paplašināšana līdz vismaz 500 durvīm, kas atrodas kā lokāli tā arī attālinātos objektos, un to vadība no vienota centralizēta programmnodrošinājuma.
 2. Piekļuves kontroles sistēma var tikt paplašināta ar apsardzes signalizācijas sistēmu. Nepieciešams piekļuves kontroles sistēmai un apsardzes signalizācijas sistēmai nodrošināt vienotu centralizētu vadības un administrēšanas programmnodrošinājumu.
 3. Durvju stāvokļa kontrole.
 4. Aizliegums iekļūt telpā, ja tā ir zem apsardzes.
 5. Centralizēts tiesību sadalījums piekļuvei objekta telpās.
 6. Centralizēts piekļuves līdzekļu sadalījums un izmantošana.
 7. Lietotāja atrašanās laika objektā noteikšana.

6.

Kvalifikācijas prasības Pretendentiem:

 1. Sertifikāts vai dokuments, no sistēmas ražotāja, kas apliecina Pretendenta kompetenci veikt piedāvāto iekārtu montāžu, apkalpošanu un lietotāju apmācību darbam ar Pretendenta piedāvātu piekļuves kontroles sistēmu.
 2. Vismaz viena gada pieredze piedāvāto iekārtu uzstādīšanā, apkalpošanā un divas atsauksmes no jau uzstādīto šo iekārtu lietotājiem par pēdējiem pieciem gadiem.

7.

Kopā ar piedāvājumu Pretendents obligāti iesniedz piekļuves kontroles sistēmas darbības aprakstu un lietošanas instrukciju latviešu valodā.

8.

Pretendents veic nepieciešamos iekārtu montāžas darbus un būvdarbus, t.sk. kabeļu ievadu ēkā, telpā hermetizāciju un ja nepieciešams asfalta atjaunošanas darbu.

9.

Pretendents veic darbus un visus nepieciešamos pasākumus nodrošinot esošo iekārtu, ierīču, kabeļu aizsardzību.

10.

Pretendents nodrošina būvgružu izvešanu un utilizāciju.

11.

Pirms piedāvājuma iesniegšanas vēlama objektu apskate un darba apjomu precizēšana.

12.

Darbu veikšanas termiņš: divu mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

13.

Darbu uzsākšanas laiks: 5 kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

14.

Iesniedzamā piedāvājuma derīguma termiņš: 60 kalendāra dienas.

Finanšu piedāvājumā forma

Nr.p.k.

Darba un iekārtu nosaukums

Piezīmes

Mērvienība

Daudzums

Iekārtu, materiālu izmaksas (EUR, bez PVN)

Darba izmaksas (EUR, bez PVN)

Kopā (EUR, bez PVN)

 
 

Piekļuves kontroles sistēma - Caurlaides postenis

 

1

Durvju kontrolieris (2 durvis)

 

gab.

1

 

 

 

 

2

Turnikets pusaugu tripods

 

gab.

1

 

 

 

 

3

Nožogojums

Pretendents izvērtē uzstādīšanas nepieciešamību

gab.

1

 

 

 

 

4

Nolasītājs iekšējais

 

gab.

2

 

 

 

 

5

Dators ar monitoru

 

gab.

1

 

 

 

 

6

Programmnodrošinājums

 

gab.

1

 

 

 

 

7

Piekļuves karšu programmēšanas ierīce

 

gab.

1

 

 

 

 

8

Apdrukājama piekļuves karte

 

gab.

100

 

 

 

 

9

Apdruka uz piekļuves kartes no vienas puses

 

gab.

100

 

 

 

 

10

Akumulators

 

gab.

1

 

 

 

 

Kabeļi un stiprinājumi

 

 

 

 

 

11

Kabeļi iekšējie

 

m

20

 

 

 

 

12

Kabeļu kanāls

 

m

10

 

 

 

 

13

Montāžas palīgmateriāli

 

k-ts

1

 

 

 

 

Caurlaides postenis KOPĀ, bez PVN

 

 

 

 

Piekļuves kontroles sistēma - Vārti

 

14

Vārtu automātikas pieslēgšana

Pasūtītāja esošā vārtu automātika

gab.

1

 

 

 

 

15

Nolasītājs, metāla korpusā

 

gab.

2

 

 

 

 

16

Stabs nolasītāju uzstādīšanai

 

gab.

2

 

 

 

 

Kabeļi un stiprinājumi

 

 

 

 

 

17

Kabelis ārējais

 

m

40

 

 

 

 

18

Montāžas palīgmateriāli

 

k-ts

1

 

 

 

 

Vārti KOPĀ, bez PVN

 

 

 

 

KOPĀ (caurlaides postenis + vārti) bez PVN

 

 

 

 

PVN 21%

 

 

 

 

KOPĀ (caurlaides postenis + vārti) ar PVN

 

 

 

 

Pretendents piedāvājumam, obligāti klāt pievieno uzņēmuma reģistrācijas apliecību, apliecinošus dokumentus par speciālistu apmācību ekspluatēt un uzstādīt Pretendenta piedāvātās piekļuves kontroles sistēmas.

Par objekta apskates laiku un par papildus nepieciešamo informāciju, lūdzam sazināties ar R.Stašuns, k.t.20044461.

Pretendentiem piedāvājums jāiesniedz līdz 2020.gada 12.jūnijam plkst. 1000 elektroniskā veidā nosūtot uz e-pastu dsiltumtikli@apollo.lv ar norādi – Caurlaides aprīkošana SC-1, 18. novembra ielā 2”. Piedāvājumus var iesniegt arī personīgi** vai nosūtīt pa pastu, nosūtot pa pastu Pretendentam jāņem vērā, ka pasta sūtījuma piegādes termiņam jābūt līdz 2020.gada 12.jūnijam plkst. 1000.

٭* Iesniedzot piedāvājumu personīgi lūdzam to iesniegt pēc adreses 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401 un atstāt speciālā pastkastē kas atrodas PAS “Daugavpils siltumtīkli” telpā 18.novembra ielā 4, Daugavpils līdz 2020.gada 12.jūnijam, plkst. 1000.

Maksas pakalpojumi

Iznomājam traktortehniku


Traktors "JUMZ-1"

Uzziņas pa tālruni. 26353772

Telpas:

Tartu ielā 15B (571,3 m2)
Tartu ielā 17A (330,2 m2)
Saules ielā 71C (41,7 и 36,2 m2)

Uzziņas pa tālruni: 654-07533.

Partneri

Par uzņēmumu:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401       
vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945            
e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab