Informējam, ka portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē.

Mēs dodam siltumu jūsu mājās!
lv ru

[PABEIGTA] Tirgus izpēte "Jauna siltummezgla uzstādīšanu, apkures, gaisa kaloriferu un karstā ūdens sistēmu pieslēgšana Siltumcentrālē Nr.3, Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī ar iespēju veikt izmaiņas esošajā ,,SC3, Mendeļejeva ielā 13A, ..."

Atpakaļ  |  13.07.2020

Sludinājums par tirgus izpētes rezultātiem

26.08.2020.

Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.41503002945, juridiskā adrese 18.novembra iela 4, Daugavpils, rīkotajā tirgus izpētē Jauna siltummezgla uzstādīšanu, apkures, gaisa kaloriferu un karstā ūdens sistēmu pieslēgšana Siltumcentrālē Nr.3, Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī ar iespēju veikt izmaiņas esošajā ,,SC3, Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī siltumcentrālē Nr.3 siltummezgla nomaiņai un apkures sistēmas balansēšanai ar kaloriferu uzstādīšanu’’ būvprojektā, bez saskaņošanas Daugavpils pilsētas būvvaldē par uzvarētāju atzīta SIA “NORTEKS”, reģistrācijas nr.41503072410, juridiskā adrese Stacijas iela 129J, Daugavpils, LV-5401 ar kopējo summu 17 777,67 EUR (septiņpadsmit tūkstoši septiņi simti septiņdesmit septiņi eiro un 67 centi) bez PVN.

Tirgus izpētē tika iesniegti 2 (divi) piedāvājumi, SIA “NORTEKS” tika atzīta par tirgus izpētes uzvarētāju, piedāvājums atbilst visām tehniskās specifikācijas prasībām un ir ar zemāko cenu.

******************************************************************

21.07.2020.

Pretendentam savā piedāvājumā ir jāiekļauj viss prasības kas ir noteiktas tehniska specifikācijā un Pretendenta jebkādi risinājumi, kas varētu tikt mainīti pārprojektēšanas gaitā, nedrīkst pasliktināt jauna siltummezgla jaudu, funkcionalitāti vai jebkādas citas tā ekspluatācijas īpašības, salīdzinot ar sākotnējo izstrādāto Būvprojektu. Izmaiņas Būvprojekta paredzētajiem risinājumiem, būvizstrādājumiem, iekārtām un konstrukcijām jāatbilst spēkā esošiem normatīviem aktiem, LBN, LEK un piemērojamo Eiropas Savienības direktīvu prasībām.

Veicot siltummezgla parēķinu ir jāņem vērā un jāizstrādā telpu plānu – shēmu ar jauno siltumslodžu norādījumu iekļaujot dušas un ģērbtuves telpas, t.sk. telpas 3. stāvā Nr.23, 24, 25, 26 un 4. stāva telpas Nr.8, 9, 10, 11 saskaņā ar būves tehniskās inventarizācijas lietu (pielikumā).

Siltumcentrāles ēkā jau uzstādīto siltumkaloriferu un uzstādīšanas vietas atbilst esošā Būvprojekta prasībām un Jums jaunā siltummezgla iekārtas un to jaudas  ir jāprojektē pamatojoties uz esošā Projekta noteiktām siltumkaloriferu jaudām, uzstādīšanas vietām. Jo esošajā projekta paredzēto siltumkaloriferu iegāde, uzstādīšana ir Pasūtītāja ziņā.

Izvērtējot esošo projekta atbilstību šīs dienas situācijai siltumcentrālē Nr.3 un lai nodrošinātu izmaksu optimizāciju uzstādot siltummezglu ir pieņemts lēmums dot iespēju Pretendentiem veikt izmaiņas esošajā būvprojektā saistībā ar siltummezgla pārbūvi, kas nodrošinātu optimālāko risinājumu siltummezgla iekārtu izvēlē un dotu pēc iespējas lielāku energoefektivitāti to ekspluatējot.

Būves tehniskās inventarizācijas lieta

******************************************

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli“ rīko tirgus izpēti par siltummezgla rekonstrukcijas projekta pārstrādi un montāžas darbu veikšanu atbilstoši tehniskai specifikācijai par: Jauna siltummezgla uzstādīšanu, apkures, gaisa kaloriferu un karstā ūdens sistēmu pieslēgšana Siltumcentrālē Nr.3, Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī ar iespēju veikt izmaiņas esošajā ,,SC3, Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī siltumcentrālē Nr.3 siltummezgla nomaiņai un apkures sistēmas balansēšanai ar kaloriferu uzstādīšanu’’ būvprojektā, bez saskaņošanas Daugavpils pilsētas būvvaldē.

Prasības pretendentiem:

  1. Pretendentam un tā specialistiem jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā, Pretendents piedāvājumā iesniedz reģistrāciju apliecinošus dokumentus.
  2. Pirms piedāvājuma iesniegšanas vēlama objektu apskate un darba apjomu precizēšana.
  3. Iesniedzamā piedāvājuma derīguma termiņš: 60 kalendārās dienas.

Par objekta apskates laiku un par papildus nepieciešamo informāciju, lūdzam sazināties ar R.Stasuns, k.t.20044461.

Pretendentiem piedāvājums jāiesniedz līdz 2020.gada 29.jūlijam plkst. 1000 elektroniskā veidā nosūtot uz e-pastu dsiltumtikli@apollo.lv ar norādi – „SC-3 siltummezgla rekonstrukcija”. Piedāvājumus var iesniegt arī personīgi pēc adreses 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401 sekretariātā (9.kab.) darba dienās no plkst. 8:30 līdz plkst.16:00, pārtraukums no plkst. 12:00 līdz plkst.13:00 vai nosūtīt pa pastu, nosūtot pa pastu Pretendentam jāņem vērā, ka pasta sūtījuma piegādes termiņam jābūt līdz 2020.gada 29.jūlijam plkst. 1000.

Pielikumā:

Tehniska specifikācija: ,,Jauna siltummezgla uzstādīšanu, apkures, gaisa kaloriferu un karstā ūdens sistēmu pieslēgšana Siltumcentrālē Nr.3, Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī ar iespēju veikt izmaiņas esošajā ,,SC3, Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī siltumcentrālē Nr.3 siltummezgla nomaiņai un apkures sistēmas balansēšanai ar kaloriferu uzstādīšanu’’ būvprojektā, bez saskaņošanas Daugavpils pilsētas būvvaldē.” – 7.lpp.

Būvprojekta SM daļa: https://failiem.lv/u/e6wf3ffk

Maksas pakalpojumi

Iznomājam traktortehniku


Traktors "JUMZ-1"

Uzziņas pa tālruni. 26353772

Telpas:

Tartu ielā 15B (571,3 m2)
Tartu ielā 17A (330,2 m2)
Saules ielā 71C (41,7 и 36,2 m2)

Uzziņas pa tālruni: 654-07533.

Partneri

Par uzņēmumu:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401       
vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945            
e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab