Informējam, ka portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē.

Mēs dodam siltumu jūsu mājās!
lv ru

[PABEIGTA] Tirgus izpēte “Saimniecisko notekūdeņu kanalizācijas kapitālo remontu”

Atpakaļ  |  27.07.2020

Sludinājums par tirgus izpētes rezultātiem

25.08.2020.

Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.41503002945, juridiskā adrese 18.novembra iela 4, Daugavpils, rīkotajā tirgus izpētē “Saimniecisko notekūdeņu kanalizācijas kapitālo remontu” par uzvarētāju atzīta SIA “KONNA”, reģistrācijas nr.41503029278, juridiskā adrese Kārklu iela 3, Daugavpils, LV-5401 ar kopējo summu 5595.42 EUR (pieci tūkstoši pieci simti deviņdesmit pieci eiro un 42 centi) bez PVN.

Tirgus izpētē tika iesniegts 1 (viens) piedāvājums, SIA “KONNA” tika atzīta par tirgus izpētes uzvarētāju, piedāvājums atbilst visām tehniskās specifikācijas prasībām.

************************************************************

Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli” rīko tirgus izpēti  par: “Saimniecisko notekūdeņu kanalizācijas kapitālo remontu” saskaņa ar tehniskās specifikācijas prasībām:

1.

Tehniskā specifikācijas priekšmets

1.1.

Veikt Siltumcentrāles Nr.3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī demontāžu posmā no sūkņu stacijas līdz akas Nr.35, izņemot posmu no akas Nr.39 līdz akas Nr.38 (esošais kanalizācijas posms).

1.2.

Veikt saimniecisko notekūdeņu kanalizācijas cauruļvada un veco aku demontāžu.

1.3.

Veikt jaunas saimniecisko notekūdeņu kanalizācijas Dn 100 – 25 m (polietilēna caurule), Dn - 150 aptuveni  - 44 m (polietilēna caurule) uzstādīšanu.

1.4.

Veikt jaunu skataku Dn -400 – 5gab., un spiediena dzesēšanas akas -1gab uzstādīšanu.

2.

Atbilstības parametri:

2.1.

Uz cauruļvadiem, akām un savienojumiem paredzēt darba temperatūra ikdienā līdz 600C.

3.

Prasības pielietojamiem materiāliem:

3.1.

Kolektoru fasondaļas, kā arī visus pārējos darbu veikšanai nepieciešamos materiālus nodrošina Izpildītājs.

3.2.

Pielietojamiem materiāliem jānodrošina ilgstošs iekārtu bezavārijas darbs.

3.

Citi nosacījumi

3.1.

Obligāti pirms Piedāvājuma iesniegšanas, Pretendentam jāprecizē uz vietas (Siltumcentrāle Nr.3, Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī) paredzamo darbu apjoms.

3.2.

Pretendentam savā Piedāvājumā jāiekļauj detalizēts darbu veikšanas tehnoloģijas, pielietojamo iekārtu, aprīkojuma un izstrādājumu apraksts, kā arī darbu veikšanas grafiks.

3.3.

Visiem galvenajiem tehniskajiem risinājumiem jābūt saskaņotiem ar PAS “Daugavpils siltumtīkli” atbildīgajiem darbiniekiem.

3.4.

Garantijas termiņš veiktajiem darbiem – 24 mēneši.

3.5.

Papildus informācija un uzziņas pa tālruni 26352342.

Pretendentiem piedāvājums jāiesniedz līdz 2020.gada 5.augustam, plkst. 1000 elektroniskā veida nosūtot uz e-pastu dsiltumtikli@apollo.lv ar norādi – “Saimniecisko notekūdeņu kanalizācijas kapitālais remonts”. Piedāvājumus var iesniegt arī personīgi vai nosūtīt pa pastu, nosūtot pa pastu Pretendentam jāņem vērā, ka pasta sūtījuma piegādes termiņam jābūt līdz 2020.gada 5.augusta, plkst.1000.

Maksas pakalpojumi

Iznomājam traktortehniku


Traktors "JUMZ-1"

Uzziņas pa tālruni. 26353772

Telpas:

Tartu ielā 15B (571,3 m2)
Tartu ielā 17A (330,2 m2)
Saules ielā 71C (41,7 и 36,2 m2)

Uzziņas pa tālruni: 654-07533.

Partneri

Par uzņēmumu:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401       
vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945            
e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab