Informējam, ka portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē.

Mēs dodam siltumu jūsu mājās!
lv ru

[PABEIGTA] Tirgus izpēte „Siltumenerģijas skaitītāja piegāde“

Atpakaļ  |  07.08.2020

Sludinājums par tirgus izpētes rezultātu

28.08.2020.

Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.41503002945, juridiskā adrese 18.novembra iela 4, Daugavpils, rīkotajā tirgus izpētē „Siltumenerģijas skaitītāja piegāde“ par uzvarētāju atzīta AS “LAFIPA”, reģistrācijas nr.40003119227, juridiskā adrese Dzelzavas iela 120G, Rīga, LV-1021 ar kopējo summu 1748,29 EUR (viens tūkstotis septiņi simti četrdesmit astoņi eiro un 29 centi) bez PVN.

Tirgus izpētē tika iesniegti 2 (divi) piedāvājumi, AS “LAFIPA” tika atzīta par tirgus izpētes uzvarētāju, piedāvājums atbilst visām tehniskās specifikācijas prasībām un ir ar zemāko cenu.

***********************************************************************

 

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli“ rīko tirgus izpēti „Siltumenerģijas skaitītāja piegāde.

  1. Piedāvājumu lūdzam iesniegt pēc adreses 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401, Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli“ sekretariātā līdz 2020.gada  21. augusta plkst. 1000.

Pretendenti piedāvājumu iesniedz elektroniskā veidā uz e-pastu dsiltumtikli@apollo.lv ar norādi – „Siltumenerģijas skaitītāja piegāde.

  1. Piedāvājumus var iesniegt arī pa pastu vai atstāt speciālā pastkastē, kas atrodas  PAS “Daugavpils siltumtīkli” telpā 18.novembra ielā 4, Daugavpils, ievērojot termiņus.
  2. Prasības iekārtu piegādei:

1.

Tehniskās specifikācijas priekšmets

1.1.

Piegādāt siltumenerģijas skaitītāju saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām.

1.2.

Iekārtu paredzēts ekspluatēt telpā, kurā nav mitruma un putekļu, ar apkārtējās vides temperatūru +100C ÷ +40 0C.

1.3.

Siltumenerģijas skaitītājam jāatbilst spēkā esošo Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Tam jābūt veiktai atbilstības novērtēšanas procedūrai, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem un siltumenerģijas skaitītājiem.

2.

Atbilstības parametri

2.1.

Siltumenerģijas skaitītāja raksturojums:

 

- minimālais patēriņš (Qi) – 1 m3/h;

- nominālais patēriņš (Qp) – 100 m3/h;        

- maksimālais patēriņs (Qs) – 200 m3/h;

 

- nosacītas caurteces diametrs – DN100

 

 - pievienojums – atloku;

 

 - barošana – no iebūvētas baterijas ar iespēju pieslēgties ārējam elektrotīklam,

 

- uzstādīšanai turpgaitas cauruļvadā, mērāmā vide –siltumtīkla ūdens;

 

- temperatūras mērdiapazons – ne mazāk par +130oC;

 

- ar netiešas iegremdēšanas sensoriem komplektā ar iegremdēšanas čaulām, čaulu garums – 50 mm;

 

- temperatūras sensoru kabeļu garums  - ne mazāk par 20,0 m (čertu dzīslu shēma);

 

- kabeļa garums no plūsmas mērītāja līdz kalkulatoram – ne mazāk par 3,0 m;

 

- plūsmas mērītājs – ultraskaņas mērīšanas princips un ultraskaņas nolasīšanas princips plūsmas daļā nav jūtīgs pret uzkrātiem netīrumiem;

 

- spiediena klase – ne zemāka par 16 bar (PN16);

 

- precizitātes klase – ne zemāka par 2;

 

- daudzums – 1 komplekts.

2.2.

Mērlīdzekļa integrēšanai esošajā SCADA sistēmā, siltumskaitītājam jābūt aprīkotam ar Mod-bus protokolu un RS-232 interfeisu.

2.3.

Piedāvājumam jāpievieno :

 

- tehniskais apraksts un lietošanas instrukcija valsts valodā;

 

- atbilstības novērtēšanas dokumenti: ES tipa pārbaudes sertifikāta kopija un  atbilstības deklarācijas kopija ar tulkojumiem valsts valodā.

2.4.

Siltumenerģijas skaitītājam jābūt marķētiem ar CE un M zīmes metroloģisko papildmarķējumu.

2.5.

Siltumenerģijas skaitītājam jābūt ražotam 2020.gadā.

3.

Citi nosacījumi

3.1.

Piegādi veikt saskaņā ar noslēgto līgumu.

3.2.

Piegādes vieta – 18.novembra ielā 2,Daugavpilī.

3.3.

Papildus informācija un uzziņas pa tālruni 29244349

Maksas pakalpojumi

Iznomājam traktortehniku


Traktors "JUMZ-1"

Uzziņas pa tālruni. 26353772

Telpas:

Tartu ielā 15B (571,3 m2)
Tartu ielā 17A (330,2 m2)
Saules ielā 71C (41,7 и 36,2 m2)

Uzziņas pa tālruni: 654-07533.

Partneri

Par uzņēmumu:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401       
vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945            
e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab