Informējam, ka portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē.

Mēs dodam siltumu jūsu mājās!
lv ru

[PABEIGTA] Tirgus izpēte "Par videonovērošanas sistēmu tehniskās apkalpošanas pakalpojumu sniegšanu"

Atpakaļ  |  10.12.2020

Sludinājums par tirgus izpētes rezultātu

30.12.2020.

 

Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.41503002945, juridiskā adrese 18.novembra iela 4, Daugavpils, rīkotajā tirgus izpētē "Par videonovērošanas sistēmu tehniskās apkalpošanas pakalpojumu sniegšanu" par uzvarētāju atzīta SIA “ALFA DROŠĪBA GROUP”, reģistrācijas nr.41503031997, juridiskā adrese Tukuma iela 25 - 1, Daugavpils, LV-5417 ar cenu par vienu izsaukumu videonovērošanas sistēmas un iekārtu/ ierīču operatīvas darbības atjaunošanai 9,50 EUR (deviņi eiro un 50 centi) bez PVN, par videonovērošanas sistēmu tehniskās apkalpošanas 1 (vienu) stundu 8,00 EUR (astoņi eiro un 00 centi) bez PVN.

Tirgus izpētē tika iesniegti 3 (trīs) piedāvājumi, SIA "ALFA DROŠĪBA GROUP tika atzīta par tirgus izpētes uzvarētāju, piedāvājums atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un ir ar zemāko cenu

*********************************************************

Atbildes uz pretendenta jautājumiem

17.12.2020.

 

1.jautājums

Lūdzam izskaidrot kā sastādīt finanšu piedāvājumu.

1.atbilde

Finanšu piedāvājums tiek sastādīts norādot izmaksas par iepriekš minētiem darbiem, norādot viena izsaukuma cenu vai vienas tehniskās apkalpošanas izmaksas ņemot vērā PAS ,,Daugavpils siltumtīkli’’ objektos esošās videonovērošanas sistēmu iekārtas un nepieciešamos darbu apjomus. Tehnikās apkopes cena var būt atsevišķi par katru objektu vai viena kopējā vidēja cena kas būs vienāda visiem objektiem.

 

2.jautājums

Ar ko atšķiras tehniskā uzdevuma 2.4.1. punktā norādītais no 2.4.2. punktā noteiktā. Pildāmo uzdevumu ziņā un finanšu piedāvājuma sastādīšanas ziņā.

2.atbilde

p. 2.4.1. Viena izsaukuma izmaksas videonovērošanas sistēmas darbības atjaunošanai (t.sk. transports, darba alga, materiāli) - EUR, bez PVN.

Skaidrojums: Pēc Pasūtītāja pieteikuma veikt videonovērošanas sistēmas operatīvu darbības atjaunošanu, bez papildus izmaksām, kas nodrošinātu sistēmas darbu pēc, piem.: nevar ieslēgt videonovērošanas sistēmu pēc sprieguma krituma, nedarbojas kāda no videokamerām, nav tīkla savienojuma, bojātās ierīces atvienošana ja tā traucē kopējai objekta videonovērošanas sistēmas darbībai u.c. iemesli kas var būt par pamatu kopējai sistēmas darbības traucējumam (netiek veikta bojāto iekārtu, ierīču nomaiņa, to veic atsevišķi, pēc darbu, materiālu izmaksu saskaņošanas ar Pasūtītāju). Punktā 2.4.1. noteiktos darbus Pretendentam jāveic saskaņā ar tehniskās specifikācijas punkta 1.2. prasībām, t.i.: Pretendents nodrošina videonovērošanas sistēmas un iekārtu/ierīču darbības atjaunošanu: darbdienās no plksts.8.00 līdz 17.00 - trīs stundu laikā, no informācijas saņemšanas laika par  darbības atteikuma konstatēšanu ko sniedz Pasūtītāja pārstāvis.

p. 2.4.2. Izmaksas par videonovērošanas sistēmas tehniskās apkopes veikšanu (viena darba stunda t.sk. transports un citi materiāli*) – EUR, Bez PVN.

Skaidrojums: Pēc Pasūtītāja iepriekšējā pieteikuma veikt objekta videonovērošanas sistēmas apkalpošanas darbus, t.i.: videonovērošanas sistēmas komponenšu un sistēmas kopējo darbspējas pārbaudi. Pārbaudes rezultātā atklāto bojājumu, pēc darbu un materiālu izmaksu saskaņošanas ar Pasūtītāju, novēršanu un nestrādājošā aprīkojuma nomaiņu. Ieteikumu došana turpmākai traucējumu novēršanai videonovērošanas sistēmas darbā un konsultācija jautājumos par objekta videonovērošanas sistēmas ekspluatāciju. Punktā 2.4.2. noteiktos Pretendentam jāveic saskaņā ar tehniskās specifikācijas punkta 1.3. prasībām, t.i.: Videonovērošanas sistēmu tehnisko apkalpošanu Pretendents veic darbdienās pēc Pasūtītajā pieteikuma. Videonovērošanas sistēmas tehniskā apkalpošana tiek veikta ne vēlāk, ka divu darbdienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas no Pasūtītajā pārstāvja.

Pretendentam patstāvīgi jāizvērtē savus iespējamos riskus un iespējas, lai nodrošinātu cenu aptaujas tehniskās specifikācijas prasību izpildi. Šīs tehniskās specifikācijas prasības būs atspoguļotas līgumā, par kuru neizpildi būs noteikta atbildība no Pretendenta puses.

 

 

*******************************************

Atbildes uz pretendenta jautājumiem

15.12.2020.

 

1. Jautājums:

Kāds ir pasūtītāja vēlamais apkopju biežums?

1. Atbilde:

Saskaņā ar tehniskā uzdevuma 1.3. punktu Pretendents veic tehnisko apkalpošanu pēc Pasūtītajā pieteikuma.

 

2. Jautājums:

Kāds ir kameru izvietotājs augustums? (cik kameras ir līdz 3,5m, cik no 3.5 - 5m, cik virs 5m?)

2. Atbide:

Visi tehniskie jautājumi var tikt noskaidroti, apskatot uzstādītās iekārtas Objektos, iepriekš sazinoties ar B.Batmanovu, mob.t. 29450948.

 

3. Jautājums:

Kas ir kameru/ierakstu iekārtu ražotājs un kādi ir to modeļi?

3.Atbilde:

Visi tehniskie jautājumi var tikt noskaidroti, apskatot uzstādītās iekārtas Objektos, iepriekš sazinoties ar B.Batmanovu, mob.t. 29450948.

 

****************************************

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli“ rīko tirgus izpēti par: videonovērošanas sistēmu tehnikās apkalpošanas pakalpojuma sniegšanu, atbilstoši tehniskā uzdevuma „Par videonovērošanas sistēmu tehniskās apkalpošanas pakalpojumu sniegšanu prasībām.

Prasības pretendentiem:

  1. Pretendenta darbiniekiem jābūt apmācītiem/sertificētiem videonovērošanas sistēmu ekspluatācijas/tehniskās apkalpošanas jomā, Pretendents piedāvājumā iesniedz apliecinošus dokumentus.
  2. Pirms piedāvājuma iesniegšanas vēlama objektu apskate.
  3. Iesniedzamā piedāvājuma derīguma termiņš: 60 kalendārās dienas.

Par objekta apskates laiku un par papildus nepieciešamo informāciju, lūdzam sazināties ar B.Batmanovu, k.t.29450948.

Pretendentiem piedāvājums jāiesniedz līdz 2020.gada 22.decembrim plkst. 1000 elektroniskā veidā nosūtot uz e-pastu dsiltumtikli@apollo.lv ar norādi – „Videonovērošanas sistēmu tehniskā apkalpošana”. Piedāvājumus var iesniegt arī personīgi* vai nosūtīt pa pastu, nosūtot pa pastu Pretendentam jāņem vērā, ka pasta sūtījuma piegādes termiņam jābūt līdz 2020.gada 22.decembrim plkst. 1000.

٭ Iesniedzot piedāvājumu personīgi lūdzam to iesniegt pēc adreses 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401 un atstāt speciālā pastkastē kas atrodas PAS “Daugavpils siltumtīkli” telpā 18.novembra ielā 4, Daugavpils līdz 2020.gada 22.decembrim, plkst. 1000.

 

Pielikumā:

  1. Tehniskais uzdevums -  2.lpp.
Maksas pakalpojumi

Iznomājam traktortehniku


Traktors "JUMZ-1"

Uzziņas pa tālruni. 26353772

Telpas:

Tartu ielā 15B (571,3 m2)
Tartu ielā 17A (330,2 m2)
Saules ielā 71C (41,7 и 36,2 m2)

Uzziņas pa tālruni: 654-07533.

Partneri

Par uzņēmumu:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401       
vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945            
e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab