Informējam, ka portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē.

Mēs dodam siltumu jūsu mājās!
lv ru

[PABEIGTA] Tirgus izpēte „Kaitīgo vielu izmešu atmosfērā instrumentālo mērījumu veikšana”

Atpakaļ  |  14.12.2020

Sludinājums par tirgus izpētes rezultātu

06.01.2021.

 

Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.41503002945, juridiskā adrese 18.novembra iela 4, Daugavpils, rīkotajā tirgus izpētē  „Kaitīgo vielu izmešu atmosfērā instrumentālo mērījumu veikšana” par uzvarētāju atzīta SIA “R & S TET”, reģistrācijas nr.40003906554, juridiskā adrese Ganību dambis 17A k-3, Rīga, LV-1045 ar kopējo summu 1222.30 EUR (viens tūkstotis divi simti divdesmit divi eiro un 30 centi) bez PVN.

Tirgus izpētē tika iesniegti 2 (divi) piedāvājumi, SIA “R & S TET” tika atzīta par tirgus izpētes uzvarētāju, jo piedāvājums atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un ir ar zemāko cenu.

***********************************************************************   

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli“ rīko tirgus izpēti „Kaitīgo vielu izmešu atmosfērā instrumentālo mērījumu veikšana”.

1.Piedāvājumu lūdzam iesniegt pēc adreses 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401, Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli“ sekretariātā līdz 2020.gada 29. decembra plkst. 1000.

Pretendenti piedāvājumu iesniedz elektroniskā veidā uz e-pastu dsiltumtikli@apollo.lv ar norādi „Kaitīgo vielu izmešu atmosfērā instrumentālo mērījumu veikšana 2021. gadā”.

  1. Piedāvājumus var iesniegt arī pa pastu vai atstāt speciālā pastkastē, kas atrodas  PAS “Daugavpils siltumtīkli” telpā 18.novembra ielā 4, Daugavpils, ievērojot termiņus.
  2. Prasības iekārtu piegādei:

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

„KAITĪGO VIELU IZMEŠU MONITORINGS 2021.GADĀ”

1.

Tehniskā uzdevuma priekšmets:

kaitīgo vielu izmešu atmosfērā instrumentālie mērījumi 2021.gadā.

1.1.

Siltumcentrāles un katlu mājas, kur jāveic kaitīgo vielu izmešu atmosfērā instrumentālie mērījumi:

Ø  trijās ar dabasgāzi kurināmajās siltumcentrālēs, A kategorija (2 reizes gadā),

Ø  SC1, 18.novembra ielā 2, Daugavpilī;

Ø  SC2, Silikātu ielā 8, Daugavpilī;

Ø  SC3, Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī;

Ø  trijās ar dabasgāzi kurināmajās katlumājās, B kategorija (vienu reizi gadā),

Ø  lokālā katlumāja „Cietoksnis”, Aleksandra ielā 7, Daugavpilī;

Ø  lokālā katlumāja „Ruģeli”,Gaismas ielā 18, Daugavpilī;

Ø  lokālā katlumāja „Vecstropi”,18.novembra ielā 311A, Daugavpilī;

Ø  divās ar malku un koksnes granulu kurināmajās katlumājās,

Ø  B kategorija (vienu reizi gadā), lokālā katlumāja „Kalkūni”, Kieģeļu ielā 23, Daugavpilī;

Ø  C kategorija (vienu reizi gada) lokālā katlumāja „Grīva”, Skolas ielā 6, Daugavpilī;

Ø  divās ar dabasgāzi kurināmajās katlumājās, C kategorija (vienu reizi gada), lokālā katlumāja „Cēsu”, Cēsu ielā 22 B, Daugavpilī; lokālā katlumāja „Čerepova”, Patversmes ielā 7C, Daugavpilī.

2.

Speciālie nosacījumi:

2.1.

Pretendentiem jāiesniedz testēšanas pārskati atbilstoši LVS EN „Gaisa kvalitāte. Stacionāro avotu izmešu mērījumi. Mērījumu posmu un vietu prasības un mērījumu mērķa, plāna un pārskata prasības”.

2.2.

Tiek plānoti  šādi kaitīgo vielu izmešu atmosfērā instrumentālie mērījumi:

 

Darba nosaukums

Mērvienība

Daudzums

2.2.1.

Gāzu plūsmas temperatūra, ātrums, spiediens un apjoms (aerodinamika)

noņemšanas

punkti

17

2.2.2.

Oglekļa oksīda mērījums

mērījums

17

2.2.3.

Slāpekļa dioksīda mērījums

mērījums

17

2.2.4.

Sēra dioksīda mērījums

mērījums

8

2.2.5.

Skābekļa mērījums

mērījums

17

2.2.6.

Cieto daļiņu mērījums

mērījums

10

2.2.7.

Veikt izmešu apjoma analīzi saskaņā ar gaisa baseina aizsardzības normatīviem, papīrveidā un elektroniskā veidā.

monitoringa

atskaite

13

3.

Citi nosacījumi:

3.1.

Piedāvājumā jānorāda cenas par katru veicamo mērījumu un monitoringa atskaiti (mērījumu skaits var mainīties atkarībā no iekārtu darbības apjoma un pieprasītās siltumslodzes).

3.2.

Piedāvājumam pievienot līguma projektu.

 Kontaktpersnoa PAS "Daugavpils siltumtīkli" siltumtehnisko iekārtu inženiere - L.Bodendorfa telef.20219809