Informējam, ka portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē.

Mēs dodam siltumu jūsu mājās!
lv ru

[AKTĪVS] Tirgus izpēte „Kondensāta lietderīgas izmantošanas sistēmas modernizācijas projekta izstrāde un realizācija"

Atpakaļ  |  10.02.2021

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli“ rīko tirgus izpēti Kondensāta lietderīgas izmantošanas sistēmas modernizācijas projekta izstrāde un realizācija.

1.Piedāvājumu lūdzam iesniegt pēc adreses 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401, Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli“ sekretariātā līdz 2021.gada 26.februāra plkst. 1000.

Pretendenti piedāvājumu iesniedz elektroniskā veidā uz e-pastu dsiltumtikli@apollo.lv ar norādi – „Kondensāta lietderīgas izmantošanas sistēmas modernizācijas projekta izstrāde un realizācija“.

  1. Piedāvājumus var iesniegt arī pa pastu vai atstāt speciālā pastkastē, kas atrodas  PAS “Daugavpils siltumtīkli” telpā 18.novembra ielā 4, Daugavpils, ievērojot termiņus.
  2. Prasības iekārtu piegādei:

1.

Tehniskā uzdevuma priekšmets

1.1.

Pirms tehniskā projekta izstrādes veikt esošās siltumtīklu piebarošanas ūdens sistēmas un ūdenssildāmā katla Eurotherm-15 (kurināmais - dabasgāze) dūmgāzu siltuma utilizācijas iekārtu analīzi.   

1.2.

Pēc iespējas izmantojot esošās iekārtas, veikt tehniskā projekta izstrādi ūdenssildāmā katla Eurotherm-15 dūmgāzu siltuma utilizācijas iekārtu kondensāta izmantošanai siltumtīkla piebarošanai.

1.3.

Pēc tehniskā projekta rakstiska saskaņojuma ar Pasūtītāju, veikt ūdenssildāmā katla Eurotherm-15 dūmgāzu siltuma utilizācijas iekārtu kondensāta izmantošanas kompleksa piegādi, montāžu, nepieciešamo mērlīdzekļu verifikāciju/kalibrēšanu, ieregulēšanu un nodošanu ekspluatācijā.

2.

Atbilstības parametri

2.1.

Paredzamā dūmgāzu kondensāta sagatavošanas tehnoloģiskā shēma:

- siltumtīklu piebarošana.

2.2.

Kondensāta daudzums izmantošanai siltumtīkla piebarošanai - līdz 4 m3/st.

2.3.

Piebarošanas ūdens patēriņa režīms – diennakts apkures sezonas laikā.

2.4.

Siltumtīkla piebarošanas sistēmas ūdensapgādes  avots - kombinētais:

- ūdenssildāmā katla Eurotherm-15 dūmgāzu siltuma utilizācijas iekārtu kondensāts;

- ķīmiski un tvaika deaeratorā sagatavots ūdens no pilsētas ūdensvada.

2.5.

Siltumtīklu piebarošanas ūdens kvalitātei jāatbilst Latvijas energostandarta LEK 002-2020 prasībām:

- kopējā cietība - ne vairāk kā 0,5 mg-ekv/l;

- pH vērtība - 8,5 - 9,5;

- izšķīdušā skābekļa saturs - ne vairāk kā 0,05 mg/l;

- brīvās ogļskābes saturs - 0 mg/l;

- dzelzs savienojumu saturs - ne vairāk kā 0,5 mg/l;

- suspendēto vielu saturs - ne vairāk kā 5 mg/l;

- naftas produktu saturs - ne vairāk kā 1 mg/l;

- hlorīdu saturs - ne vairāk kā 50 mg/l.

2.6.

Ūdenssildāmā katla Eurotherm-15 dūmgāzu siltuma utilizācijas iekārtu kondensāta izmantošanas kompleksam jāiekļauj sevī:

- kondensāta savākšanas tvertni;

- kondensāta pārsūknēšanas sūkņus (viens darbā, otrs rezervē);

-iekārtas dūmgāzu kondensāta sagatavošanai tā izmantošanai siltumtīklu piebarošanai;

- sagatavotā siltumtīkla piebarošanas ūdens akumulatortvertne (projektēšanas gaitā izskatīt iespēju izmantot esošo piebarošanas ūdens tvertni);

- nepieciešamie cauruļvadi no nerūsējošā tērauda;

- nepieciešamie mērlīdzekļi ūdenssildāmā katla Eurotherm-15 dūmgāzu siltuma utilizācijas iekārtu kondensāta izmantošanas kompleksa darbības kontrolei un vadībai.

3.

Apjoms, lielums, daudzums

3.1.

Jaunas piebarošanas ūdens sistēmas ražība: līdz 4 t/st, akumulatortvertnes apjoms: 3-4 m3.

3.2.

Paredzēt nepieciešamo palīgiekārtu komplektu (sūkņi, regulējošā un noslēgarmatūra, mērīšanas līdzekļi un automātiskās vadības sistēma)

3.3.

Tehnoloģiskajai shēmai un komplektācijai jānodrošina tās darbs automātiskā režīmā.

3.4.

Veikt projektējamā  ūdenssildāmā katla Eurotherm-15 dūmgāzu siltuma utilizācijas iekārtu kondensāta izmantošanas kompleksa pieslēgšanu pie jau esošājiem siltumtīklu piebarošanas sūkņiem.

4.

Izvietojums

4.1.

Veikt jaunā kondensāta izmantošanas kompleksa ierīkošanu SC1, 18.novembra ielā 2, Daugavpilī pagrabtelpā ūdenssildāmā katla Eurotherm-15 dūmgāzu siltuma utilizācijas iekārtu tuvumā.     

4.2.

Izvēloties iekārtas, ņemt vērā attālumus starp siltumcentrāles nesošajām konstrukcijām un esošo iekārtu izvietojumu.

5.

Citi nosacījumi

5.1.

Pretendentam savā Piedāvājumā jāiekļauj detalizēts piedāvāto iekārtu un izstrādājumu apraksts, norādot tajā galvenos tehniskos parametrus, kas ļautu izvērtēt piedāvājuma atbilstību iepirkuma tehniskās specifikācijas prasībām.

5.2.

Visiem galvenajiem tehniskajiem risinājumiem jābūt rakstiski saskaņotiem ar „PAS "Daugavpils siltumtīkli"”. Tehnisko projektu rakstiski saskaņot ar  „PAS "Daugavpils siltumtīkli" ne vēlāk kā 2021.gada 1.jūlijā.

5.3.

Tehniskā projekta izstrādi veikt stingrā saskaņā ar spēkā esošajiem projektēšanas, montāžas un ekspluatācijas normatīvajiem dokumentiem.

5.4.

Darbus veikt stingrā saskaņā ar spēkā esošajiem montāžas un ekspluatācijas normatīvajiem dokumentiem.

5.5.

Nodrošināt ūdenssildāmā katla Eurotherm-15 dūmgāzu siltuma utilizācijas iekārtu kondensāta izmantošanas kompleksa nodošanu ekspluatācijā ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

6. Papildus informācija un uzziņas pa telefonu - 26352342

 

Maksas pakalpojumi

Iznomājam traktortehniku


Traktors "JUMZ-1"

Uzziņas pa tālruni. 26353772

Telpas:

Tartu ielā 15B (571,3 m2)
Tartu ielā 17A (330,2 m2)
Saules ielā 71C (41,7 и 36,2 m2)

Uzziņas pa tālruni: 654-07533.

Partneri

Par uzņēmumu:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401       
vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945            
e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab