Mēs dodam siltumu jūsu mājās!
lv ru

Iepirkumi un izsoles

09.04.2019
Sludinājums par iepirkumu “Būvdarbu veikšana projekta “I, IX un XIV siltumtīklu maģistrāles pārbūve Daugavpilī” (SAM 4.3.1) realizācijai 2019.gadā”, ID Nr. DS/2019/12 KF
Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli” darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas ietvaros izsludina iepirkumu “Būvdarbu veikšana projekta “I, IX un XIV siltumtīklu maģistrāles pārbūve Daugavpilī” (SAM 4.3.1) realizācijai 2019.gadā”
09.04.2019
Iepirkumā Nr. DS/2019/4 „Par fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu” rezultāts
Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.41503002945, juridiskā adrese 18.novembra iela 4, Daugavpils, rīkotajā iepirkumā „Par fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu”, iepirkuma identifikācijas Nr. DS/2019/4, par uzvarētāju atzīta
05.04.2019
Iepirkuma ID Nr. DS/2019/2 “Elektroenerģijas piegāde 2019.gada 5 mēnešiem” rezultāts
Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.41503002945, adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401, tel. 654 07533, fakss 654 07555, e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv, izsludināja iepirkumu “Elektroenerģijas piegāde 2019.gada 5 mēnešiem”, ID Nr. DS/2019/2
28.03.2019
Sludinājums iepirkuma procedūrā 2019.gada 28.martā Nr.DS/2019/11 KF, “Materiālu piegāde projekta “I, IX un XIV siltumtīklu maģistrāles pārbūve Daugavpilī” (SAM 4.3.1) realizācijai 2019.gadā”
Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli” izsludina iepirkumu “Materiālu piegāde projekta “I, IX un XIV siltumtīklu maģistrāles pārbūve Daugavpilī” (SAM 4.3.1) realizācijai 2019.gadā”
19.03.2019
Iepirkumā Nr. DS/2019/6 „Dabasgāzes piegāde no 2019.gada 1.maija līdz 2019.gada 30.septembrim” rezuiltāts
Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.41503002945, juridiskā adrese 18.novembra iela 4, Daugavpils, rīkotajā iepirkumā „Dabasgāzes piegāde no 2019.gada 1.maija līdz 2019.gada 30.septembrim”, iepirkuma identifikācijas Nr. DS/2019/6, par uzvarētāju atzīta akciju sabiedrība „Latvijas gāze”
01.03.2019
Sludinājums iepirkuma procedūrā 2019.gada 1.martā ID Nr. DS/2019/6
Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli” izsludinātā iepirkuma „Dabasgāzes piegāde no 2019.gada 1.maija līdz 2019.gada 30.septembrim” nolikumā veikti grozījumi. Visas nolikumā veiktās izmaiņas ir slīprakstā.
28.02.2019
Sludinājums par iepirkumu 2019.gada 28.februārī Nr. DS/2019/10 KF
Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli” izsludina iepirkumu „Inženiertehniskās uzraudzības pakalpojumi un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana siltumavota Daugavpilī ar kopējo uzstādīto jaudu 30MW (ar papildus kondensācijas ekonomaizeru) izbūves laikā”
22.02.2019
Sludinājums par iepirkumu 2019.gada 22.februārī Nr. DS/2019/9
Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli” izsludina iepirkumu „Vakuumslēdžu uzstādīšana BC-7 SC-3 10 KV sadalē un M-11 SC-2 10 KV sadalē”.
22.02.2019
Sludinājums par iepirkumu 2019.gada 22.februārī Nr. DS/2019/7
Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli” izsludina iepirkumu „Zaļās zonas, ietvju un ceļa seguma atjaunošana”.
19.02.2019
Sludinājums iepirkuma procedūrā 2019.gada 19.februārī ID Nr. DS/2019/4
Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli” izsludinātā iepirkuma „Par fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu” nolikumā veikti grozījumi. Visas nolikumā veiktās izmaiņas ir slīprakstā.
Maksas pakalpojumi

Iznomājam traktortehniku


Traktors "JUMZ-1" Uzziņas pa tālruni. 26353772

Telpas:

Tartu ielā 15B, (571,3 m2)
Tartu ielā 17A, (330,2 m2)
Saules ielā 71C (41,7 и 36,2 m2)

Uzziņas pa tālruni: 654-07533.

Partneri

Par uzņēmumu:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"                                                                                                   
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401        
Vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945          
E-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv        

                             

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab