Mēs dodam siltumu jūsu mājās!
lv ru

Iepirkumi un izsoles

15.06.2018
Grozījumi iepirkumā “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Liepājas un Valmieras ielu krustojuma (14k-9) līdz Jātnieku un Smilšu ielu krustojumam (8k-8) ar atzarojumiem Daugavpilī, 1.posms”
Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli” izsludinātā iepirkuma “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Liepājas un Valmieras ielu krustojuma (14k-9) līdz Jātnieku un Smilšu ielu krustojumam (8k-8) ar atzarojumiem Daugavpilī, 1.posms” nolikumā un tāmēs veikti grozījumi. Visas nolikumā veiktās izmaiņas ir slīprakstā.
15.06.2018
Grozījumi iepirkumā „Būvdarbu veikšana projektu “Siltumcentrāles Nr.1, 18.Novembra ielā 2, Daugavpilī attīrīšanas stacijas telpu siltināšanas un siltumapgādes sistēmas ierīkošana” un “Siltumcentrāles Nr.1, 18.Novembra ielā 2, Daugavpilī transporta iecirk
Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli” izsludinātā iepirkuma „Būvdarbu veikšana projektu “Siltumcentrāles Nr.1, 18.Novembra ielā 2, Daugavpilī attīrīšanas stacijas telpu siltināšanas un siltumapgādes sistēmas ierīkošana” un “Siltumcentrāles Nr.1, 18.Novembra ielā 2, Daugavpilī transporta iecirkņa garāžas telpu siltināšanas un siltumapgādes sistēmas ierīkošana” realizācijas ietvaros” nolikumā un tāmēs veikti grozījumi. Visas nolikumā veiktās izmaiņas ir slīprakstā.
04.06.2018
Prasījuma tiesību izsole
PAS „Daugavpils siltumtīkli”, reģ.Nr.41503002945, juridiskā adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, pārdod izsolē ar augšupejošu soli prasījuma tiesības pret SIA “Regard līzings”, reģ.Nr.40003575001, juridiskā adrese: Rīga, Vīlandes iela 10-1, LV-1010 un SIA “Regard līzinga grupa”, reģ.nr LV40003845391, juridiskā adrese: Rīga, Vīlandes iela 10-1, LV-1010.
01.06.2018
Iepirkuma „Elektroenerģijas piegāde 2018.-2019.gadiem” rezultāti
Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas nr. 41503002945, juridiskā adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, rīkotajā iepirkumā „Elektroenerģijas piegāde 2018.-2019.gadiem”, iepirkuma identifikācijas Nr. - DS/2018/8, par uzvarētāju atzīta un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ESK Sistēmas”,
01.06.2018
Iepirkums “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Liepājas un Valmieras ielu krustojuma (14k-9) līdz Jātnieku un Smilšu ielu krustojumam (8k-8) ar atzarojumiem Daugavpilī, 1.posms”
Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli” izsludina iepirkumu “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Liepājas un Valmieras ielu krustojuma (14k-9) līdz Jātnieku un Smilšu ielu krustojumam (8k-8) ar atzarojumiem Daugavpilī, 1.posms”
25.05.2018
Iepirkums „Būvdarbu veikšana projektu “Siltumcentrāles Nr.1, 18.Novembra ielā 2, Daugavpilī attīrīšanas stacijas telpu siltināšanas un siltumapgādes sistēmas ierīkošana” un “Siltumcentrāles Nr.1, 18.Novembra ielā 2, Daugavpilī transporta iecirkņa garāžas
Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli” izsludina iepirkumu „Būvdarbu veikšana projektu “Siltumcentrāles Nr.1, 18.Novembra ielā 2, Daugavpilī attīrīšanas stacijas telpu siltināšanas un siltumapgādes sistēmas ierīkošana” un “Siltumcentrāles Nr.1, 18.Novembra ielā 2, Daugavpilī transporta iecirkņa garāžas telpu siltināšanas un siltumapgādes sistēmas ierīkošana” realizācijas ietvaros”.
16.04.2018
Iepirkuma “Zaļās zonas, ietvju un ceļa seguma atjaunošana” rezultāti
Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli”, reģ. Nr.41503002945, juridiskā adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, rīkotajā iepirkumā “Zaļās zonas, ietvju un ceļa seguma atjaunošana”, iepirkuma identifikācijas Nr. - DS/2018/6, par uzvarētāju atzīta un līgumu slēgšanas tiesības 2018.gada 13.aprīlī tiek piešķirtas SIA „CKD D”, reģ. Nr.41503014662, juridiskā adrese: Amatu iela 18a, Daugavpils, LV-5415, ar līguma summu 12 520,75 EUR (divpadsmit tūkstoši pieci simti divdesmit eiro 75 eiro centi) bez PVN.
28.03.2018
Grozījumi iepirkuma “Tehniskā uzraudzība un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana siltumavota Daugavpilī ar kopējo uzstādīto jaudu 30MW (ar papildus kondensācijas ekonomaizeru) izbūves laikā” nolikumā
Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli” izsludinātā iepirkuma –“Tehniskā uzraudzība un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana siltumavota Daugavpilī ar kopējo uzstādīto jaudu 30MW (ar papildus kondensācijas ekonomaizeru) izbūves laikā” nolikumā tika veikti grozījumi.
22.03.2018
Iepirkums „Elektroenerģijas piegāde 2018.-2019.gadiem”
Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli” izsludina iepirkumu „Elektroenerģijas piegāde 2018.-2019.gadiem”.
20.03.2018
Iepirkuma “Lokālās katlumājas “Vecstropi”, 18.novembra ielā 311A, Daugavpilī koģenerācijas stacijas pārnešana uz siltumcentrāli nr.3, Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī ar turpmāko servisa apkalpošanas veikšanu” rezultāti
Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”, reģ.nr. 41503002945, juridiskā adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, rīkotajā iepirkumā “Lokālās katlumājas “Vecstropi”, 18.novembra ielā 311A, Daugavpilī koģenerācijas stacijas pārnešana uz siltumcentrāli nr.3, Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī ar turpmāko servisa apkalpošanas veikšanu”,
Maksas pakalpojumi

Iznomājam traktortehniku


Traktors "JUMZ-1" Uzziņas pa tālruni. 26353772

Telpas:

Tartu ielā 15B, (571,3 m2)
Tartu ielā 17A, (330,2 m2)
Saules ielā 71C (41,7 и 36,2 m2)

Uzziņas pa tālruni: 654-07533.

Partneri

Par uzņēmumu:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"                                                                                                   
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401        
Vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945          
E-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv        

                             

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab