Mēs dodam siltumu jūsu mājās!
lv ru

Iepirkumi un izsoles

27.02.2018
Iepirkums „Zaļās zonas, ietvju un ceļa seguma atjaunošana”
Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli” izsludina iepirkumu „Zaļās zonas, ietvju un ceļa seguma atjaunošana”.
26.02.2018
Iepirkuma rezultāti „Veselības apdrošināšana 2018/2019.gadā”
Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”, reģ.nr.40003948098, juridiskā adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, rīkotajā iepirkumā „Veselības apdrošināšana 2018/2019.gadā”, iepirkuma identifikācijas numurs-DS/2018/5, par uzvarētāju atzīta un līguma slēgšanas tiesības 2018.gada 26.februārī tiek piešķirtas AS „Balta”, reģ.nr. 40003049409, juridiskā adrese: Raunas iela 10/12, Rīga, LV-1039, ar līguma kopējo summu EUR 183.72 (viens simts astoņdesmit trīs 72 eiro centi) bez PVN (gada prēmija vienam darbiniekam gadā), medikamentu atlīdzības gada limits EUR 65 (darbiniekam izmaksājama summa 50%, sporta nodarbību apmeklējumi gada limits EUR 65.
26.02.2018
Iepirkuma rezultāti “Siltumenerģijas skaitītāju piegāde un uzstādīšana”
Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”, reģ.nr.40003948098, juridiskā adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, rīkotajā iepirkumā “Siltumenerģijas skaitītāju piegāde un uzstādīšana”, iepirkuma identifikācijas numurs-DS/2018/2, par uzvarētāju atzīta un līguma slēgšanas tiesības 2018.gada 26.februārī tiek piešķirtas SIA „Norteks AE”, reģ.nr. 41503072410, juridiskā adrese: Muitas iela 3e, Daugavpils, LV-5401, ar līguma kopējo summu EUR 17 994.60 (septiņpadsmit tūkstoši deviņi simti deviņdesmit četri eiro 60 eiro centi) bez PVN.
12.02.2018
Iepirkums „Veselības apdrošināšana 2018/2019.gadā”
Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli” izsludina iepirkumu „Veselības apdrošināšana 2018/2019.gadā”.
06.02.2018
Slēdz iepirkumu „Veselības apdrošināšana 2018/2019.gadā”
Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli” izsludināja iepirkumu „Veselības apdrošināšana 2018/2019.gadā” ID DS/2018/1.
06.02.2018
Iepirkums “Lokālās katlumājas “Vecstropi”, 18.novembra ielā 311A, Daugavpilī koģenerācijas stacijas pārnešana uz siltumcentrāli nr.3, Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī”
Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli” izsludina iepirkumu “Lokālās katlumājas “Vecstropi”, 18.novembra ielā 311A, Daugavpilī koģenerācijas stacijas pārnešana uz siltumcentrāli nr.3, Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī”
05.02.2018
Grozījumi iepirkuma “Tehniskā uzraudzība un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana siltumavota Daugavpilī ar kopējo uzstādīto jaudu 30MW (ar papildus kondensācijas ekonomaizeru) izbūves laikā” nolikumā
Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli” izsludinātā iepirkuma –“Tehniskā uzraudzība un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana siltumavota Daugavpilī ar kopējo uzstādīto jaudu 30MW (ar papildus kondensācijas ekonomaizeru) izbūves laikā” nolikumā tika veikti grozījumi. Visas izmaiņas nolikumā ir slīprakstā.
31.01.2018
Iepirkuma “Būvdarbu veikšana projekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve Daugavpils centrā Parādes, Kandavas un Cietokšņa ielās” realizācijas ietvaros” rezultāti
Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”, reģ.Nr.40003948098, juridiskā adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, rīkotajā iepirkumā “Būvdarbu veikšana projekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve Daugavpils centrā Parādes, Kandavas un Cietokšņa ielās” realizācijas ietvaros”, iepirkuma identifikācijas numurs-DS/2017/18KF, par uzvarētājiem atzīti un līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas:
26.01.2018
Slēgts iepirkums “Lokālās katlumājas “Vecstropi”, 18.novembra ielā 311A, Daugavpilī koģenerācijas stacijas pārnešana uz siltumcentrāli Nr.3, Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī”
Pašvaldības AS „Daugavpils siltumtīkli” izsludināja iepirkumu “Lokālās katlumājas “Vecstropi”, 18.novembra ielā 311A, Daugavpilī koģenerācijas stacijas pārnešana uz siltumcentrāli Nr.3, Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī” ar turpmāko servisa apkalpošanas veikšanu” ID DS/2017/28.
26.01.2018
Grozījumi iepirkuma “Tehniskā uzraudzība un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana siltumavota Daugavpilī ar kopējo uzstādīto jaudu 30MW (ar papildus kondensācijas ekonomaizeru) izbūves laikā” nolikumā
Pašvaldības AS „Daugavpils siltumtīkli” izsludinātā iepirkuma – “Tehniskā uzraudzība un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana siltumavota Daugavpilī ar kopējo uzstādīto jaudu 30MW (ar papildus kondensācijas ekonomaizeru) izbūves laikā” nolikumā tika veikti grozījumi.
Maksas pakalpojumi

Iznomājam traktortehniku


Traktors "JUMZ-1" Uzziņas pa tālruni. 26353772

Telpas:

Tartu ielā 15B, (571,3 m2)
Tartu ielā 17A, (330,2 m2)
Saules ielā 71C (41,7 и 36,2 m2)

Uzziņas pa tālruni: 654-07533.

Partneri

Par uzņēmumu:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"                                                                                                   
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401        
Vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945          
E-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv        

                             

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab