Informējam, ka portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē.

Mēs dodam siltumu jūsu mājās!
lv ru

Projkets Nr.4.3.1.0/17/A/056

Atpakaļ  |  28.05.2018

2018.gada 28.maijā starp pašvaldības akciju sabiedrību „Daugavpils siltumtīkli” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) tika noslēgts līgums līdzfinansējuma piešķiršanai projektam “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve Daugavpils centrā Parādes, Kandavas un Cietokšņa ielās”.

Kopējās projekta realizācijas izmaksas ir EUR 1`110`467,23 (viens miljons simts desmit tūkstoši četri simti sešdesmit septiņi euro 23 centi) bez PVN. CFLA līdzfinansējums ir EUR 444`186,89 (četri simti četrdesmit četri tūkstoši viens simts astoņdesmit seši euro un 89 centi).

Projekta ietvaros paredzēts rekonstruēt Daugavpils pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklus, nomainot esošos cauruļvadus ar rūpnieciski izolētām caurulēm. Projekts tiks realizēts trijos posmos. Pirmais posms ir maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija no Ģimnāzijas un Parādes ielu krustojuma  (kamera Ik-8) līdz ūdens izlaides mezglam Kandavas ielā, kā arī maģistrālā tīkla atzarojuma  Kandavas ielā pārbūve ar kopējo cauruļvadu garumu 1115 m.

Otrs posms ir maģistrālo siltumtīklu pārbūve no ūdens izlaides mezgla Kandavas ielā līdz siltuma kamerai IK-14 Cietokšņa ielā ar kopējo cauruļvadu garumu 437 m. Trešais posms paredz maģistrālo siltumtīklu rekonstrukciju no Ģimnāzijas un Parādes ielu krustojuma (kamera Ik-8) līdz Daugavpils universitātes ēkai  Parādes ielā 1 ar kopējo cauruļvadu garumu 1341 m.

Projekta mērķis ir paaugstināt siltumapgādes sistēmas efektivitāti, samazinot siltumenerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmās, kā arī paaugstināt pilsētas siltumapgādes drošumu. 

26.07.2018.

2018.gada 26.jūlijā būvuzņēmējs SIA “YIT Latvija” uzsāks maģistrālā siltumtīkla pārbūvi ar kopējo cauruļvadu garumu 1341 m no Ģimnāzijas un Parādes ielas krustojuma līdz Daugavpils Universitātes ēkai Parādes ielā 1.

Būvdarbu izmaksas ir EUR 283 921,24 bez PVN, izolētus cauruļvadus objektam piegādās SIA “POLIURS” par kopējo summu EUR 76 272,26 bez PVN. Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli” atbilstoši iepriekšējo gadu pieredzei sadala siltumtīklu pārbūves darbu iepirkumus būvdarbu veikšanas iepirkumā un materiālu piegādes iepirkumā, kas ļauj būtiski samazināt kopējās rekonstrukcijas izmaksas.

Būvdarbi objektā tiks pabeigti līdz 2018.gada 1.oktobrim, savukārt būvdarbu tehnoloģiskā daļa līdz 2018.gada 24.augustam, kas maksimāli samazinās siltumenerģijas atslēgšanas laiku patērētājiem.

Būvdarbi tiek veikti projekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve Daugavpils centrā Parādes, Kandavas un Cietokšņa ielās” (projekta numurs Nr.4.3.1.0/17/A/056)  darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Kopējās projekta realizācijas izmaksas ir EUR 1 110 467,23 bez PVN. CFLA līdzfinansējums ir EUR 444 186,89.

Projekta mērķis ir paaugstināt siltumapgādes sistēmas efektivitāti, samazinot siltumenerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmās, kā arī paaugstināt pilsētas siltumapgādes drošumu. 

05.10.2018.

Sakarā ar projekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve Daugavpils centrā Parādes, Kandavas un Cietokšņa ielās” 3.posma “Maģistrālo siltumtīkli rekonstrukcija no Ģimnāzijas un Parādes ielu krustojuma (kamera Ik-8) līdz Daugavpils universitātes ēkai Parādes ielā 1, Daugavpilī” ietvaros tika pabeigta cauruļvadu  nomaiņa.

2018.gada 01.oktobrī tika veikti hidrauliskie pārbaudījumi, kā rezultātā netika konstatētas nepilnības.

Pēc hidraulisko pārbaudījumu veikšanas ir sākti labiekārtošanas darbi.

23.10.2018.

PAS „Daugavpils siltumtīkli” nodeva ekspluatācijā divus rekonstruēto maģistrālo siltumtīklu posmus.

2018.gada 17.oktobrī tika nodoti ekspluatācijā divi būvobjekti:

1. Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija no Ģimnāzijas un Parādes ielu krustojuma  (kamera Ik-8) līdz ūdens izlaides mezglam Kandavas ielā, kā arī maģistrālā tīkla atzarojuma  Kandavas ielā pārbūve ar kopējo cauruļvadu garumu 1115 m.

2. Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no ūdens izlaides mezgla Kandavas ielā līdz siltuma kamerai IK-14 Cietokšņa ielā ar kopējo cauruļvadu garumu 437 m.

Projekta ietvaros rekonstruēti Daugavpils pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīkli, nomainot esošos cauruļvadus ar rūpnieciski izolētām caurulēm. Projekta mērķis ir paaugstināt siltumapgādes sistēmas efektivitāti, samazinot siltumenerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmās, kā arī paaugstināt pilsētas siltumapgādes drošumu. 

Būvdarbi tika veikti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve Daugavpils centrā Parādes, Kandavas un Cietokšņa ielās” ietvaros. Projekts tiek realizēts Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā.

Kopējās projekta realizācijas izmaksas ir EUR 1`110`467,23 (viens miljons simts desmit tūkstoši četri simti sešdesmit septiņi euro 23 centi) bez PVN. CFLA līdzfinansējums ir EUR 444`186,89 (četri simti četrdesmit četri tūkstoši viens simts astoņdesmit seši euro un 89 centi).

22.10.2019.

Būvdarbi, kas tika veikti projekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve Daugavpils centrā Parādes, Kandavas un Cietokšņa ielās” 3.posme “Maģistrālo siltumtīkli rekonstrukcija no Ģimnāzijas un Parādes ielu krustojuma (kamera Ik-8) līdz Daugavpils universitātes ēkai Parādes ielā 1, Daugavpilī” ietvaros ir pabeigti.

Projekts tiek realizēts Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā.

26.11.2019.

Noslēgtā līguma Nr.4.3.1.0/17/A/056, starp Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli” un Centrālā finanšu un līguma aģentūra (CFLA), ietvaros tika realizēta projekts “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve Daugavpils centrā Parādes, Kandavas un Cietokšņa ielās” 3.posms “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve Parādes un Ģimnāzijas ielu krustojuma (no kameras Ik-8) līdz “Daugavpils universitāte” ēkai Parādes ielā 1, Daugavpilī”.

Projekta mērķis ir paaugstināt Daugavpils siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitāti, veicot siltumtīklu rekonstrukciju un līdz ar to samazinot siltumenerģijas un ūdens zudumus, kas ļaus ietaupīt kurināmo, elektroenerģiju.

Projekta realizācijā ļaus samazināt vides piesārņojumu, uzlabot dzīves kvalitāti pilsētā, vairos pilsētas un reģiona pievilcību un tādejādi veicinās līdzsvarotu visas valsts teritorijas attīstību.

 

2019.gada 20.novembrī, pēc visu būvdarbu un labiekārtošanas darbu pabeigšanas projekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve Parādes un Ģimnāzijas ielu krustojuma (no kameras Ik-8) līdz “Daugavpils universitāte” ēkai Parādes ielā 1, Daugavpilī” ietvaros maģistrālo siltumtīklu trase ar ko kopējo garumu 670.8 m ir nodota ekspluatācijā.

Maksas pakalpojumi

Telpas:

Tartu ielā 15B (571,3 m2)
Tartu ielā 17A (330,2 m2)
Saules ielā 71C (41,7 и 36,2 m2)

Uzziņas pa tālruni: 654-07533.

Partneri

Par uzņēmumu:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401       
vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945            
e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab