Informējam, ka portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē.

Mēs dodam siltumu jūsu mājās!
lv ru

Projekts Nr.4.3.1.0/17/A/060

Atpakaļ  |  06.06.2018

06.06.2018.

2018.gada 6.jūnijā starp pašvaldības akciju sabiedrību „Daugavpils siltumtīkli” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA)  tika noslēgts līgums par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Siltumcentrāles Nr.3 siltumavota pārbūve ar iekārtu uz atjaunojamiem energoresursiem uzstādīšanu” realizācijai.

Projekta realizācijas ietvaros plānots izbūvēt, uzstādīt un nodot ekspluatācijā biokurināmā centrālās apkures katlumāju ar nepieciešamajām iekārtām un palīgiekārtām. Plānotā katlumājas jauda ir 30MW, ko nodrošinās četras kurtuves pa 7,5MW, kā arī ekonomaizers ar jaudu līdz 6 MW. Kopējās projekta realizācijas izmaksas sastāda EUR 13`864`400,00 (trīspadsmit miljoni astoņi simti sešdesmit četri tūkstoši četrsimts euro) bez PVN.

Pašvaldības akciju sabiedrībai „Daugavpils siltumtīkli” ir piešķirts atbalsts EUR 5`043`360,00 (pieci miljoni četrdesmit trīs tūkstoši trīs simti sešdesmit euro un 00 centi) apmērā un de minimis atbalsts EUR 200`000,00 (divi simti tūkstoši euro un 00 centi) apmērā.

Projekta realizācija ļaus paaugstināt siltumapgādes efektivitāti un drošību, samazināt siltumenerģijas ražošanas izmaksu atkarību no dabasgāzes piegādēm un tās cenas, samazināt fosilā kurināmā patēriņu un CO2 emisiju atmosfērā, kā arī samazināt kurināmā resursa izmaksas, kas pozitīvi ietekmē siltumenerģijas tarifu.

Pašlaik projekta realizācijai tiek veikta iepirkumu procedūra. Saskaņā ar līguma ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru nosacījumiem būvdarbi objektā ir jāpabeidz un katlumāja ir jānodod ekspluatācija līdz 2020.gada maijam. 

09.08.2019

 “Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” (CFLA) programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē”, kā arī pamatojoties uz konkursa procedūras ar sarunām „Izmaiņu projekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana jaunas biomasas katlu mājas ar kopējo uzstādīto jaudu 30MW (ar papildus kondensācijas ekonomaizeru) izveidei Daugavpilī” ietvaros, 2019.gada 08.augustā plkst.11:00, starp pašvaldības akciju sabiedrību “Daugavpils siltumtīkli” un piegādātāju apvienība “AXIS FILTER”, kas sastāv no dalībnieka Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “FILTER” un dalībnieka – slēgtā akciju sabiedrība “Axis technologies”, Daugavpils pilsētas domē tika parakstīts līgums par darbu veikšanu kas ir nosaukti kā “Izmaiņu projekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana jaunas biomasas katlu mājas ar kopējo uzstādīto jaudu 30MW (ar papildus kondensācijas ekonomaizeru) izveidei Daugavpilī”.

27.09.2019.

Daugavpils pilsētas domes rīkotā konkursa procedūru ar sarunām “Izmaiņu projekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana jaunas biomasas katlu mājas ar kopējo uzstādīto jaudu 30MW (ar papildus ekonomaizeru) izveidi Daugavpilī” komisija pieņēma lēmumu izbeigt iepirkumu bez rezultātiem.°

Savukārt, atkārtoti Daugavpils pilsētas domes rīkotā konkursa procedūrā ar sarunām “Izmaiņu projekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana jaunas biomasas katlu mājas ar kopējo uzstādīto jaudu 30MW (ar papildus ekonomaizeru) izveidi Daugavpilī” būvniecības tiesības tiek piešķirtas Piegādātāju apvienībai “AXIS FILTER”.

Kopā tika iesniegti 3 (trīs) tehniskie un finanšu piedāvājumi no Piegādātāju apvienības “EER un PD” (UAB “Elektrenu energetikos remontas” un AB “Požeminiai darbai”), Piegādātāju apvienība “AXIS FILTER” (UAB “Axis tech” un SIA “FILTER Latvia”, SIA “Lagron”.

Izsludinātā konkursa “Inženiertehniskās uzraudzības pakalpojumi un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana siltumavota Daugavpilī ar kopējo uzstādīto jaudu 30MW (ar papildus kondensācijas ekonomaizeru) izbūves laikā” par uzvarētāju tika atzīta SIA “Firma L4”.

Uz doto brīdi tiek sākti būvlaukuma iekārtošanas darbi, bez būvniecības uzsākšanas. Tai skaitā būvtāfeles izvietošana pie objekta, kur norisināsies būvdarbi.

Tuvākajā laikā tiks veikta mazuta vēsturiskā zemzemes rezervuāru attīrīšana no bīstamiem atkritumiem (ar naftas produktiem piesārņoti ūdeņi un nogulsnes) un bīstamo atkritumu nogāde utilizācijas vietā.

Pēc sanācijas pabeigšanas, tiklīdz tiek saņemta atļauja no Daugavpils pilsētas pašvaldības pilsētplānošanas un būvniecības departamenta uz būvdarbu uzsākšu, primāri tiks veikta mazuta vēsturiskā zemzemes rezervuāra demontāža.

19.12.2019.

Projekta “Siltumcentrāles Nr.3 siltumavota pārbūve ar iekārtu uz atjaunojamajiem energoresursiem uzstādīšana” realizācijas ietvaros ir uzsākti un veiksmīgi turpinās sanācijas darbi četros rezervuāros, kā arī notiek pēc katra rezervuāra attīrīšanas  tā demontāža.

31.03.2020.

Sakarā ar projekta “Siltumcentrāles Nr.3 siltumavota pārbūve ar iekārtu uz atjaunojamajiem energoresursiem uzstādīšana” realizāciju, būvdarbi turpinās, kā rezultātā ir pabeigti trešā un ceturtā mazuta vēsturiskā zemzemes rezervuāru sanācijas darbi un demontāžas darbi.

30.06.2020.

Projekta “Siltumcentrāles Nr.3 siltumavota pārbūve ar iekārtu uz atjaunojamajiem energoresursiem uzstādīšana” realizācijas ietvaros, ir pabeigti visi demontāžas darbi, kā rezultātā visi četri mazuta vēsturiskie zemzemes rezervuāri ir demontēti un būvdarbi turpinās.

30.09.2020.

Projekta "Siltumcentrāles Nr.3 siltumavota pārbūve ar iekārtu uz atjaunojamajiem energoresursiem uzstādīšana" realizācijas ietvaros turpinās būvdarbi. Pašlaik tiek veikti betonēšanas darbi un karkasa montēšanas darbi.

09.12.2020.

Turpinoties projekta “Siltumcentrāles Nr.3 siltumavota pārbūve ar iekārtu uz atjaunojamajiem energoresursiem uzstādīšana” realizācijai tiek veikti paredzētās metālkonstrukcijas montāžas darbi.

Papildus metālkonstrukciju montāžas darbiem tika piegādātas arī pamatiekārtas, kā arī ir sākti tās montāžas darbi.

Kā viena no priekšrocībām jaunās katlu mājās būvniecībai ir savas siltumenerģijas ražošana uz atjaunojamajiem energoresursiem, kas ļaus samazināt siltumnīcgāzu emisiju, ka arī atkarību no fosilā kurināmā tirgiem.

12.03.2021.

“Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” (CFLA) programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” un noslēgtā līguma par darbu veikšanu, kas ir nosaukti kā “Izmaiņu projekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana jaunas biomasas katlu mājas ar kopējo uzstādīto jaudu 30MW (ar papildus kondensācijas ekonomaizeru) izveidei Daugavpilī” ietvaros turpinās projekta “Siltumcentrāles Nr.3 siltumavota pārbūve ar iekārtu uz atjaunojamajiem energoresursiem uzstādīšana” realizācijas darbi.

Pašlaik notiek sendvičpaneļu montāžas darbi, ar kuru palīdzību tiek apšūta metālkonstrukcija topošajai katlumājai, kā arī ir paveikti pamatiekārtu uzstādīšanas un montēšanas darbi.

Maksas pakalpojumi

Telpas:

Tartu ielā 15B (571,3 m2)
Tartu ielā 17A (330,2 m2)
Saules ielā 71C (41,7 и 36,2 m2)

Uzziņas pa tālruni: 654-07533.

Partneri

Par uzņēmumu:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401       
vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945            
e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab