Informējam, ka portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē.

Mēs dodam siltumu jūsu mājās!
lv ru

Projekts Nr.4.3.1.0/18/A/014

Atpakaļ  |  06.09.2018

2018.gada 6.septembrī starp pašvaldības akciju sabiedrību „Daugavpils siltumtīkli” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA)  tika noslēgts līgums par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „I, IX un XIV siltumtīklu maģistrāles pārbūve Daugavpilī” realizācijai.

Projekta realizācijas ietvaros plānots paaugstināt Daugavpils siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitāti, veicot siltumtīklu rekonstrukciju un līdz ar to samazinot siltumenerģijas un ūdens zudumus, kas ļaus ietaupīt kurināmo, elektroenerģiju. Projekta realizācija ļaus samazināt vides piesārņojumu. Kopējās projekta realizācijas izmaksas sastāda EUR 3’293’378.00 (trīs miljoni divi simti deviņdesmit trīs tūkstoši trīs simti septiņdesmit astoņus euro un 00 centu) bez PVN.

No kopējās projekta realizācijas summas, atbalsts no ES Kohēzijas fonda ir 40% (četrdesmit %), no attiecināmajiem izdevumiem un sastāda EUR 1’057’800.00 (viens miljons piecdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi)

Projekta realizācija uzlabos PAS „Daugavpils siltumtīkli” darbu un sniegto pakalpojumu kvalitāti. Rezultāta PAS „Daugavpils siltumtīkli” kļūs par mūsdienu prasībām atbilstošo siltumenerģijas uzņēmumu, kurš lietderīgi izmanto moderno tehnisko aprīkojumu siltumenerģijas realizācijai, samazinot ražošanas, pārvades un realizācijas īpatnējās izmaksas.

27.12.2018.

2018.gada 14.decembrī tika nodots ekspluatācijā maģistrālā siltumtīkla posms.

Būvdarbi tika veikti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “I, IX un XIV siltumtīklu maģistrāles pārbūve Daugavpilī” ietvaros. Projekts tiek realizēts Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā.

Projekta ietvaros paredzēts veikt Daugavpils pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu rekonstrukciju, nomainot esošos cauruļvadus ar rūpnieciski izolētām caurulēm. Projekts tiek realizēts trijos posmos. Pirmais posms ir maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija pilsētas centrā no Cietokšņa ielas pirmās maģistrāles siltuma kameras 1k-14 līdz Balvu ielas siltuma kameras 1k-24 ar atzarojumiem. Otrais posms paredz maģistrālo siltumtīklu pārbūvi Ķīmijas mikrorajonā no Liepājas un Valmieras ielu krustojuma (siltuma kameras 14k-9) līdz Jātnieku un Smilšu ielu krustojumam (siltuma kamerai 8k-8) ar atzarojumiem. Trešais posms ir maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Jaunbūves mikrorajonā A.Pumpura ielā no Višķu ielas (siltuma kameras 9k-29) līdz Jātnieku ielai krustojumam (siltuma kamerai 9k-46) ar atzarojumiem.

 

2018.gadā tika pārbūvēta viena posma daļa no Valmieras un Valkas ielu krustojuma līdz Jātnieku un Valkas ielu krustojumam ar maģistrālā siltumtīkla kopējo garumu 170m.  

Pārējo posmu pārlikšana tiks realizēta 2019.un 2020.gadu starpapkures periodos.

28.03.2019.

Sakarā ar to, ka apkures sezona drīz būs noslēgta, starpsezonu laikā tiek veikti lielākie remontdarbi un liela daļa Daugavpils pilsētā izmantojamo siltumtrašu ir novecojušas gan morāli, gan fiziski kā rezultātā projekta „I, IX un XIV siltumtīklu maģistrāles pārbūve Daugavpilī” ietvaros tiks realizēti vēl divi posmi.

29.05.2019.

Turpinoties projekta „I, IX un XIV siltumtīklu maģistrāles pārbūve Daugavpilī” realizācijai, 2019.gada 28.maijā tika noslēgts līgums ar SIA “Lokširs” par būvdarbiem projekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Liepājas un Valmieras ielu krustojuma (14k-9) līdz Jātnieku un Smilšu ielu krustojumam (8k-8) ar atzarojumiem, Daugavpilī” un “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Kandavas ielas (no kameras 1k-14) līdz Balvu ielai (1k-24) ar atzarojumiem Esplanādes un Dzelzceļnieku mikrorajonos, Daugavpilī” ietvaros.

Tostarp, bija izsludināts iepirkums par materiālu iegādi projekta „I, IX un XIV siltumtīklu maģistrāles pārbūve Daugavpilī” realizācijai, kurā līguma paraksta tiesības tika piešķirtas SIA “Poliurs”.

Posms A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29) līdz Jatnieku ielas krustojumam (9k-46) tiks realizēts 2020.gadā starpapkures periodā.

28.06.2019. Informācija zemes īpašniekiem

Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli” informē zemes īpašniekus, ka būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Liepājas un Valmieras ielu krustojuma (14k-9) līdz Jātnieku un Smilšu ielu krustojumam (8k-8) ar atzarojumiem Daugavpilī” zemes gabalos ar kadastra apzīmējumiem 05000047132, 05000047703, 05000052812, 05000050913, 05000051418, 05000051515, 05000051404, 05000052837, 05000052807 laika periodā no 2019.gada jūlija līdz 2019.gada oktobrim tiks veikti siltumtrašu rekonstrukcijas darbi

Kā arī “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Kandavas ielas (no kameras 1k-14) līdz Balvu ielai (1k-24) ar atzarojumiem Esplanādes un Dzelzceļnieku mikrorajonos, Daugavpilī” realizācijas ietvaros zemes gabalos ar kadastra apzīmējumiem 05000010914, 05000010915, 05000010907, 05000010906, 05000010904, 05000010901, 05000010912, 05000010437, 05000010453, 05000010441, 05000010408, 05000010426, 05000010424, 05000010425, 05000010427, 05000010302, 05000010301, 05000010322, 05000010318, 05000010315, 05000010316, 05000010311, 05000010313, 05000010107, 05000010310, 05000100213, 05000100211, 05000100073, 05000010905, 05000010202, 05000010405, 05000010111, 05000010428, 05000010138.

Projekta ietvaros paredzēts veikt Daugavpils pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu rekonstrukciju, nomainot esošos cauruļvadus ar rūpnieciski izolētām caurulēm.

26.07.2019.

Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli” informē, ka ir iesākti būvdarbi projekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Liepājas un Valmieras ielu krustojuma (14k-9) līdz Jātnieku un Smilšu ielu krustojumam (8k-8) ar atzarojumiem Daugavpilī” realizācijai laika periodā no 2019.gada jūlija līdz 2019.gada oktobrim. Kā arī “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Kandavas ielas (no kameras 1k-14) līdz Balvu ielai (1k-24) ar atzarojumiem Esplanādes un Dzelzceļnieku mikrorajonos, Daugavpilī”.

14.10.2019.

Projekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Liepājas un Valmieras ielu krustojuma (14k-9) līdz Jātnieku un Smilšu ielu krustojumam (8k-8) ar atzarojumiem Daugavpilī”  un “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Kandavas ielas (no kameras 1k-14) līdz Balvu ielai (1k-24) ar atzarojumiem Esplanādes un Dzelzceļnieku mikrorajonos, Daugavpilī” realizācijas ietvaros ir sākti labiekārtošanas darbi, kas paredz zaļās zonas, grants seguma, braucamās zonas un ietvju asfaltseguma atjaunošanu, trotuāru un laukumu atjaunošanu no bruģakmeņiem, ceļu apmaļu atjaunošanu.

16.01.2020.

Projekta “I, IX un XIV siltumtīklu maģistrāles pārbūve Daugavpilī” ietvaros ir pabeigti būvdarbi posmā “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve Liepājas un Valmieras ielu krustojuma (14k-9) līdz Jātnieku un Smilšu ielu krustojumam (8k-8) ar atzarojumiem Daugavpilī” un posmā “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Kandavas ielas (no kameras 1k-14) līdz Balvu ielai (1k-24) ar atzarojumiem Esplanādes un Dzelzceļnieku mikrorajonos, Daugavpilī”.

 

17.04.2020.

Noslēgtā līguma, starp PAS “Daugavpils siltumtīkli” un Centrālā finanšu un līguma aģentūra (CFLA) Nr.4.3.1.0/18/A/014, tika realizēti un 2020.gada 08.aprīlī tika nodoti ekspluatācijā projekta “I, IX un XIV siltumtīklu maģistrāles pārbūve Daugavpilī” divi posmi –  “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve Liepājas un Valmieras ielu krustojuma (14k-9) līdz Jātnieku un Smilšu ielu krustojumam (8k-8) ar atzarojumiem Daugavpilī” un posmā “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Kandavas ielas (no kameras 1k-14) līdz Balvu ielai (1k-24) ar atzarojumiem Esplanādes un Dzelzceļnieku mikrorajonos, Daugavpilī”.

Kā arī 2020.gada 06.martā darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas ietvaros tika izsludināts iepirkums par Projekta 3.posmu - „Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai”.

07.07.2020.

Projekta “I, IX un XIV siltumtīkli maģistrāles pārbūve Daugavpilī” 3.kārtas realizācijas ietvaros 2020.gada 6.martā tika izsludināts iepirkums “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai”. Iepirkuma rezultātā PAS “Daugavpils siltumtīkli” par uzvarētāju atzina un līguma noslēgšanas tiesības piešķīra SIA “KONOR”.

Šī paša projekta ietvaros, tika rīkots atklāts konkurss “Materiālu piegāde projekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” ietvaros” kā rezultātā par uzvarētāju tika atzīta SIA “POLIURS”.

Pamatojoties uz Būvniecības likumu, PAS “Daugavpils siltumtīkli” informēja zemes gabalu, ar kadastra apzīmējumiem 05000070408 05000070410 05000070109 05000083201 05000047806 05000040226 05000040225 05000040209 05000070105 05000070110 05000070411 05000070104 05000070112 05000040049 05000049303 05000090009 05000091101 05000040205 05000070103 05000070111 05000070218, īpašniekus, ka laika periodā no 2020.gada jūnija līdz 2020.gada oktobrim tiks veikti siltumtrašu rekonstrukcijas darbi.

26.10.2020.

Objektīvu iemeslu dēļ, projekta "I, IX un XIV siltumtīklu maģistrāles pārbūve Daugavpilī" 2.posma realizācija tiek pārcelta uz 2021.gada pavasari. Būvprojekta "Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī" realizācijas laiks būs precīzi zināms tuvāk apkures sezonas beigām.

Tuvojoties būvdarbu sākumam visi zemes gabalu īpašnieki, kurus skars siltumtrases nomaiņa, tiks informēti.

08.01.2021.

Projekta "I, IX un XIV siltumtīklu maģistrāles pārbūve Daugavpilī" veiksmīgai realizācijai tas tika sadalīts 3 posmos, no kuriem divi "Maģistrālo siltumtīklu pārbūve Liepājas un Valmieras ielu krustojuma (14k-9) līdz Jātnieku un Smilšu ielu krustojumam (8k-8) ar atzarojumiem Daugavpilī" un "Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Kandavas ielas (no kameras 1k-14) līdz Balvu ielai (1k-24) ar atzarojumiem Esplanādes un Dzelzceļnieku mikrorajonos,Daugavpilī" ir veiksmīgi pabeigti un nodoti ekspluatācijā.

Savukārt trešā posma “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī”  realizācija ir pārcelta uz 2021.gada pavasari.

Kā arī atbilstoši normatīvajiem aktiem, tuvojoties būvdarbu sākumam visi zemes gabalu īpašnieki, kurus skars siltumtrases pārbūve, tiks informēti.

07.04.2021.

Projekta “I, IX un XIV siltumtīklu maģistrāles pārbūve Daugavpilī” 3.posma “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī”  realizācijas ietvaros ir izsludinātas divas iepirkumu procedūras gan materiālu piegādei, gan būvdarbu veikšanai: atklāts konkurss „Materiālu piegāde būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” ietvaros” un  Iepirkums Nr. ID DS/2021/2KF „Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai”.

 

09.07.2021.

Projekta “I, IX un XIV siltumtīklu maģistrāles pārbūve Daugavpilī” 3.posma “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī”  realizācijas ietvaros tika izsludinātas divas iepirkumi procedūras – būvdarbu veikšanai un materiāli piegādei.  

 

11.10.2021.

Iepirkumu komisija šī gada augustā atkārtiti izvērtējot iesniegtos pretendentu piedāvājumus iepirkumu procedūrās gan materiālu piegādei, gan būvdarbu veikšanai ar ES KF līdzfinansējuma atbalstu projektu "I, IX un XIV siltumtīklu maģistrāles pārbūve Daugavpilī" 3.posma "Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura iel no Višķu ieas (9k-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) at atzarojumiem, Daugavpilī" realizācijai pieņēma lēmumus par iepirkuma „Būvdarbu veikšana būvprojekta „Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” izbeigšanu pamatojoties uz MK 28.03.2017. noteikumu Nr.187 punkta 233. apakšpunktu 233.5 .

Kā arī tika pieņemts lēmums par atklātā konkursa par "Materiālu piegāde būvprojekta "Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī" pārtraukšanu.

07.01.2022.

Uz doto brīdi tiek veikta būvprojekta  dokumentācijas precizēšana, pēc ka tiks rīkotas jaunas iepirkumu procedūras un tirgus izpētes projekta „I, IX un XIV siltumtīklu maģistrāles pārbūve Daugavpilī” 3.posma "Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī" realizācijai.

Maksas pakalpojumi

Telpas:

Tartu ielā 15B (571,3 m2)
Tartu ielā 17A (330,2 m2)
Saules ielā 71C (41,7 и 36,2 m2)

Uzziņas pa tālruni: 654-07533.

Partneri

Par uzņēmumu:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401       
vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945            
e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab