Informējam, ka portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē.

Mēs dodam siltumu jūsu mājās!
lv ru

Projekts Nr.4.3.1.0/18/A/014

Atpakaļ  |  06.09.2018

2018.gada 6.septembrī starp pašvaldības akciju sabiedrību „Daugavpils siltumtīkli” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA)  tika noslēgts līgums par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „I, IX un XIV siltumtīklu maģistrāles pārbūve Daugavpilī” realizācijai.

Projekta realizācijas ietvaros plānots paaugstināt Daugavpils siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitāti, veicot siltumtīklu rekonstrukciju un līdz ar to samazinot siltumenerģijas un ūdens zudumus, kas ļaus ietaupīt kurināmo, elektroenerģiju. Projekta realizācija ļaus samazināt vides piesārņojumu. Kopējās projekta realizācijas izmaksas sastāda EUR 3’293’378.00 (trīs miljoni divi simti deviņdesmit trīs tūkstoši trīs simti septiņdesmit astoņus euro un 00 centu) bez PVN.

No kopējās projekta realizācijas summas, atbalsts no ES Kohēzijas fonda ir 40% (četrdesmit %), no attiecināmajiem izdevumiem un sastāda EUR 1’057’800.00 (viens miljons piecdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi)

Projekta realizācija uzlabos PAS „Daugavpils siltumtīkli” darbu un sniegto pakalpojumu kvalitāti. Rezultāta PAS „Daugavpils siltumtīkli” kļūs par mūsdienu prasībām atbilstošo siltumenerģijas uzņēmumu, kurš lietderīgi izmanto moderno tehnisko aprīkojumu siltumenerģijas realizācijai, samazinot ražošanas, pārvades un realizācijas īpatnējās izmaksas.

15.12.2018.

2018.gada 14.decembrī tika nodots ekspluatācijā maģistrālā siltumtīkla posms.

Būvdarbi tika veikti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “I, IX un XIV siltumtīklu maģistrāles pārbūve Daugavpilī” ietvaros. Projekts tiek realizēts Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā.

Projekta ietvaros paredzēts veikt Daugavpils pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu rekonstrukciju, nomainot esošos cauruļvadus ar rūpnieciski izolētām caurulēm. Projekts tiek realizēts trijos posmos. Pirmais posms ir maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija pilsētas centrā no Cietokšņa ielas pirmās maģistrāles siltuma kameras 1k-14 līdz Balvu ielas siltuma kameras 1k-24 ar atzarojumiem. Otrais posms paredz maģistrālo siltumtīklu pārbūvi Ķīmijas mikrorajonā no Liepājas un Valmieras ielu krustojuma (siltuma kameras 14k-9) līdz Jātnieku un Smilšu ielu krustojumam (siltuma kamerai 8k-8) ar atzarojumiem. Trešais posms ir maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Jaunbūves mikrorajonā A.Pumpura ielā no Višķu ielas (siltuma kameras 9k-29) līdz Jātnieku ielai krustojumam (siltuma kamerai 9k-46) ar atzarojumiem.

 

2018.gadā tika pārbūvēta viena posma daļa no Valmieras un Valkas ielu krustojuma līdz Jātnieku un Valkas ielu krustojumam ar maģistrālā siltumtīkla kopējo garumu 170m.  

Pārējo posmu pārlikšana tiks realizēta 2019.un 2020.gadu starpapkures periodos.

29.05.2019.

Turpinoties projekta „I, IX un XIV siltumtīklu maģistrāles pārbūve Daugavpilī” realizācijai, 2019.gada 28.maijā tika noslēgts līgums ar SIA “Lokširs” par būvdarbiem projekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Liepājas un Valmieras ielu krustojuma (14k-9) līdz Jātnieku un Smilšu ielu krustojumam (8k-8) ar atzarojumiem, Daugavpilī” un “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Kandavas ielas (no kameras 1k-14) līdz Balvu ielai (1k-24) ar atzarojumiem Esplanādes un Dzelzceļnieku mikrorajonos, Daugavpilī” ietvaros.

Tostarp, bija izsludināts iepirkums par materiālu iegādi projekta „I, IX un XIV siltumtīklu maģistrāles pārbūve Daugavpilī” realizācijai, kurā līguma paraksta tiesības tika piešķirtas SIA “Poliurs”.

Posms A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29) līdz Jatnieku ielas krustojumam (9k-46) tiks realizēts 2020.gadā starpapkures periodā.

28.06.2019. Informācija zemes īpašniekiem

Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli” informē zemes īpašniekus, ka būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Liepājas un Valmieras ielu krustojuma (14k-9) līdz Jātnieku un Smilšu ielu krustojumam (8k-8) ar atzarojumiem Daugavpilī” zemes gabalos ar kadastra apzīmējumiem 05000047132, 05000047703, 05000052812, 05000050913, 05000051418, 05000051515, 05000051404, 05000052837, 05000052807 laika periodā no 2019.gada jūlija līdz 2019.gada oktobrim tiks veikti siltumtrašu rekonstrukcijas darbi

Kā arī “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Kandavas ielas (no kameras 1k-14) līdz Balvu ielai (1k-24) ar atzarojumiem Esplanādes un Dzelzceļnieku mikrorajonos, Daugavpilī” realizācijas ietvaros zemes gabalos ar kadastra apzīmējumiem 05000010914, 05000010915, 05000010907, 05000010906, 05000010904, 05000010901, 05000010912, 05000010437, 05000010453, 05000010441, 05000010408, 05000010426, 05000010424, 05000010425, 05000010427, 05000010302, 05000010301, 05000010322, 05000010318, 05000010315, 05000010316, 05000010311, 05000010313, 05000010107, 05000010310, 05000100213, 05000100211, 05000100073, 05000010905, 05000010202, 05000010405, 05000010111, 05000010428, 05000010138.

Projekta ietvaros paredzēts veikt Daugavpils pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu rekonstrukciju, nomainot esošos cauruļvadus ar rūpnieciski izolētām caurulēm.

26.07.2019.

Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli” informē, ka ir iesākti būvdarbi projekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Liepājas un Valmieras ielu krustojuma (14k-9) līdz Jātnieku un Smilšu ielu krustojumam (8k-8) ar atzarojumiem Daugavpilī” realizācijai laika periodā no 2019.gada jūlija līdz 2019.gada oktobrim. Kā arī “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Kandavas ielas (no kameras 1k-14) līdz Balvu ielai (1k-24) ar atzarojumiem Esplanādes un Dzelzceļnieku mikrorajonos, Daugavpilī”.

14.10.2019.

Projekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Liepājas un Valmieras ielu krustojuma (14k-9) līdz Jātnieku un Smilšu ielu krustojumam (8k-8) ar atzarojumiem Daugavpilī”  un “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Kandavas ielas (no kameras 1k-14) līdz Balvu ielai (1k-24) ar atzarojumiem Esplanādes un Dzelzceļnieku mikrorajonos, Daugavpilī” realizācijas ietvaros ir sākti labiekārtošanas darbi, kas paredz zaļās zonas, grants seguma, braucamās zonas un ietvju asfaltseguma atjaunošanu, trotuāru un laukumu atjaunošanu no bruģakmeņiem, ceļu apmaļu atjaunošanu.

16.01.2020.

Projekta “I, IX un XIV siltumtīklu maģistrāles pārbūve Daugavpilī” ietvaros ir pabeigti būvdarbi posmā “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve Liepājas un Valmieras ielu krustojuma (14k-9) līdz Jātnieku un Smilšu ielu krustojumam (8k-8) ar atzarojumiem Daugavpilī” un posmā “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Kandavas ielas (no kameras 1k-14) līdz Balvu ielai (1k-24) ar atzarojumiem Esplanādes un Dzelzceļnieku mikrorajonos, Daugavpilī”.

 

Maksas pakalpojumi

Iznomājam traktortehniku


Traktors "JUMZ-1"

Uzziņas pa tālruni. 26353772

Telpas:

Tartu ielā 15B, (571,3 m2)
Tartu ielā 17A, (330,2 m2)
Saules ielā 71C (41,7 и 36,2 m2)

Uzziņas pa tālruni: 654-07533.

Partneri

Par uzņēmumu:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401       
vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945            
e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab