Informējam, ka portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē.

Mēs dodam siltumu jūsu mājās!
lv ru

Projekts Nr.4.2.2.0/18/I/009

Atpakaļ  |  24.08.2018

27.08.2018.

2018.gada 24.augustā starp pašvaldības akciju sabiedrību „Daugavpils siltumtīkli” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika noslēgts līgums par projekta Siltumcentrāles Nr.1, 18.novembra ielā 2, Daugavpilī, attīrīšanas stacijas telpu energoefektivitātes paaugstināšana.” (projekta numurs 4.2.2.0/18/I/009).  

Projekta mērķis:

Sekmēt pašvaldības akciju sabiedrības "Daugavpils siltumtīkli" notekūdeņu attīrīšanas stacijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, samazinot primārās enerģijas patēriņu.
 

Projekta realizācijas ietvaros tiks veikti:            

1.Būvdarbi ārējās fasādes nosiltināšanai;
Ēkas norobežojošām konstrukcijām (ārsienu, cokola, pārseguma, jumta siltināšana) tiks paaugstinātas siltumtehniskās īpašības, kā rezultātā samazināsies siltuma zudumi.


2.Siltumapgādes un ventilācijas sistēmas atjaunošana;
Lai samazinātu siltuma pārvades zudumus ir ieteicams pārbūvēt vecās siltumtrases, kā arī atjaunot iekšējās inženiersistēmas infrastruktūru, kas ir novecojusi un atrodas sliktā tehniskajā stāvoklī. Veco čuguna radiatoru un inženierkomunikāciju nomaiņa paaugstinās ēkas energoefektivitāti. Dabīgā ventilācija nenodrošina nepieciešamo gaisa apmaiņu telpās. Nepieciešama ventilācijas inženiersistēmas pārbūve, lai nodrošinātu piemērotu telpu mikroklimatu un samazinās enerģijas patēriņu. Visi šie pasākumi paaugstinās siltumapgādes sistēmas darbības efektivitāti, kā rezultātā samazināsies izdevumi par siltumapgādi.


3. Energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana, samazinot siltumnīcefekta gāzu emisiju;
Lai ilgtermiņa samazinātu elektroenerģijas izmaksas nepieciešama gan esošo gaismekļu (luminiscētas spuldzes, kvēlspuldzes un halogēna spuldzes) nomaiņa uz jauniem energoefektīviem LED gaismekļiem visā ēkā, gan esošo neefektīvo inženiersistēmu atjaunošana ar pilnīgo elektroinstalācijas nomaiņu.

Plānojams primārās enerģijas gada patēriņa samazinājuma vērtība – apmērām 53031,84 kWh/gadā;

Aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums gadā – apmērām 9,23 CO2 ekvivalents tonnās. 

 Projekta kopējās izmaksas: EUR 151`816,79, kur attiecināmās izmaksas ir EUR 98`522,10 un neattiecināmās - EUR 53`294,69.

Projekts tiks realizēts Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” ietvaros.

10.09.2018.

2018.gada 30.augustā starp pašvaldības akciju sabiedrību „Daugavpils siltumtīkli” un SIA „BORG” tika noslēgts līgums Nr.1.1-22/172 par notekūdeņu attīrīšanas stacijas ēkas siltināšanu un siltumapgādes sistēmas rekonstrukciju.

Būvdarbi tiks veikti projekta Nr.4.2.2.0/18/I/009Siltumcentrāles Nr.1, 18.novembra ielā 2, Daugavpilī, attīrīšanas stacijas telpu energoefektivitātes paaugstināšana.” ietvaros.

Kopējās būvdarbu izmaksas sastāda EUR 123`928,12 (viens simts divdesmit trīs tūkstoši euro, 12 euro centi).

Projekts tiek realizēts Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” ietvaros.

04.01.2019.

2018.gada decembrī tika pabeigti būvdarbi 2018.gada 30.augustā starp pašvaldības akciju sabiedrību „Daugavpils siltumtīkli” un SIA „BORG” tika noslēgtā līguma Nr.1.1-22/172 par notekūdeņu attīrīšanas stacijas ēkas siltināšanu un siltumapgādes sistēmas rekonstrukciju ietvaros. Kopējās būvdarbu izmaksas sastādīja EUR 123`928,12 (viens simts divdesmit trīs tūkstoši euro, 12 euro centi).

Būvdarbi tika veikti projektā Nr.4.2.2.0/18/I/009Siltumcentrāles Nr.1, 18.novembra ielā 2, Daugavpilī, attīrīšanas stacijas telpu energoefektivitātes paaugstināšana.”

Projekts tiek realizēts Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” ietvaros.

27.02.2019.

 

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” ietvaros realizēja projektu "Siltumcentrāles Nr.1, 18.novembra ielā 2, Daugavpilī, attīrīšanas stacijas telpu energoefektivitātes paaugstināšana.".

 

Projekta mērķis ir sekmēt pašvaldības akciju sabiedrības "Daugavpils siltumtīkli" notekūdeņu attīrīšanas stacijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, samazinot primārās enerģijas patēriņu.


Veicot nepieciešamus energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, atbilstoši energoaudita rezultātiem, pašvaldības kapitālsabiedrības ēkā tika nodrošināta ēku ilgtspējīga izmantošana ar zemu enerģijas un siltuma patēriņu, uzlabots ēkas estētiskais veidols, aizsargātas pamatkonstrukcijas no klimatisko apstākļu ietekmes, kā arī samazināta negatīvā ietekme uz vidi (SEG emisijas). 

 

Plānojams primārās enerģijas gada patēriņa samazinājuma vērtība – apmērām 53031,84 kWh/gadā.

Aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums gadā – apmērām 9,23 CO² ekvivalents tonnās. 

 

Projekta kopējās izmaksas sastādīja : EUR 130`336,46, kur attiecināmās izmaksas ir EUR 98`522,10 un ERAF līdzfinansējums – EUR 83`743,79.


 

Maksas pakalpojumi

Telpas:

Tartu ielā 15B (571,3 m2)
Tartu ielā 17A (330,2 m2)
Saules ielā 71C (41,7 и 36,2 m2)

Uzziņas pa tālruni: 654-07533.

Partneri

Par uzņēmumu:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401       
vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945            
e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab