Для персонализации контента, настройки и измерения показателей рекламы, а также для обеспечения общей безопасности мы используем файлы cookie. Нажимая кнопку или продолжая использовать сайт, вы разрешаете нам собирать информацию посредством использования файлов cookie.

Мы даём тепло в ваши дома!
lv ru

Sludinājums par iepirkumu ID Nr. DS/2019/19 „Automobiļa iegāde”

2019.gada 27.jūnijā  

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.41503002945, adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401, tel. 654 07533, fakss 654 07555, e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv, izsludina iepirkumu „Automobiļa iegāde”.

 

1. Iepirkuma priekšmets – „Automobiļa iegāde”.

2. Iepirkuma identifikācijas numurs – DS/2019/19.

3.   Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, publicējot tos Daugavpils pilsētas domes tīmekļvietnēs www.daugavpils.lv un www.dsiltumtikli.lv.

4.   Pretendenti piedāvājumus var iesniegt personīgi vai atsūtot pa pastu ar piegādi līdz 2019.gada 12.jūlija plkst.10.30 PAS “Daugavpils siltumtīkli” sekretariātā 18.novembra ielā 4, Daugavpilī, 9.kabinetā darba dienās: pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00, pārtraukums - no      plkst. 12:00 līdz plkst. 12:45, piektdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 16:00, pārtraukums - no plkst. 12:00 līdz plkst. 13:00. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi - Iepirkums: „Automobiļa iegāde”, neatvērt līdz 2019.gada 12.jūlija plkst.10:30.

5.   Kontaktpersonas:

-        jautājumos par tehniskās specifikācijas prasībām - PAS „Daugavpils siltumtīkli” automobiļu mehāniķis, tel. 26353772;

-        jautājumos par iepirkuma nolikumu - PAS „Daugavpils siltumtīkli” iepirkumu speciāliste, tel. 26673754.

Nolikums

   *******************************************************************

2019.gada 18.jūlijā   

ID Nr. DS/2019/19 

Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.41503002945, juridiskā adrese 18.novembra iela 4, Daugavpils, rīkotajā iepirkumā „Automobiļa iegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. DS/2019/19, par uzvarētāju tika atzīta un līgumu slēgšanas tiesības 2019.gada 18.jūlijā piešķirtas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „TEHAUTO LATGALE”, reģistrācijas Nr. 41503027578, juridiskā adrese Cietokšņa iela 72, Daugavpils, LV-5401, ar līguma summu 14 620,00 EUR (četrpadsmit tūkstoši seši simti divdesmit eiro nulle centi) bez PVN.

Iepirkuma ietvaros tika iesniegts viens piedāvājums, Iepirkumu komisija pieņēma lēmumu atzīt par uzvarētāju sabiedrību ar ierobežotu atbildību “TEHAUTO LATGALE” un piešķirt līguma slēgšanas tiesības. Iepirkuma uzvarētāja piedāvājums atbilst visiem iepirkuma nosacījumiem.

Платные услуги

СДАЕМ В АРЕНДУ


Трактор "ЮМЗ-1"

справки по тел. 26353772

Помещения:

ул. Тарту, 15В (571,3 m2)
ул. Тарту, 17А (330,2 m2)
ул. Саулес, 71С (41,7 и 36,2 m2)

Справки по тел. 654-07533.

 

Партнёры

О предприятии:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401       
Единый регистрационный номер: 41503002945            
Э-почта: dsiltumtikli@apollo.lv

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab