Для персонализации контента, настройки и измерения показателей рекламы, а также для обеспечения общей безопасности мы используем файлы cookie. Нажимая кнопку или продолжая использовать сайт, вы разрешаете нам собирать информацию посредством использования файлов cookie.

Мы даём тепло в ваши дома!
lv ru

[PABEIGTA] Tirgus izpēte "Par tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu"

Sludinājums par tirgus izpētes rezultātu

30.12.2020.

 

Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.41503002945, juridiskā adrese 18.novembra iela 4, Daugavpils, rīkotajā tirgus izpētē "Par tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu" par uzvarētāju atzīta SIA “Info dispecher”, reģistrācijas nr.51503059221, juridiskā adrese Višķu iela 21M, Daugavpils, LV-5410 ar kopējo summu 179,00 EUR (viens simts septiņdesmit deviņi eiro un 00 centi)  mēnesī bez PVN (2148,00 EUR (divi tūkstoši viens simts četrdesmit astoņi eiro  00 centi) bez PVN gadā)

Tirgus izpētē tika iesniegti 2 (divi) piedāvājumi, SIA "Info dispecher” tika atzīta par tirgus izpētes uzvarētāju, piedāvājums atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un ir ar zemāko cenu.

***************************************************************

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli“ rīko tirgus izpēti par: tehnikās apsardzes pakalpojuma sniegšanu, atbilstoši tehniskā uzdevuma „Par tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu prasībām.

Prasības pretendentiem:

  1. Pretendentam jābūt specialai atļaujai (licencei) par tehniska uzdevumā noteiktās apsardzes pakalpojuma sniegšanu, Pretendents piedāvājumā iesniedz apliecinošus dokumentus.
  2. Pretendenta apsardzes darbiniekiem jābūt sertificētiem ir apsardzes jomā, Pretendents piedāvājumā iesniedz apliecinošus dokumentus.
  3. Pirms piedāvājuma iesniegšanas vēlama objektu apskate.
  4. Iesniedzamā piedāvājuma derīguma termiņš: 60 kalendārās dienas.

Par objekta apskates laiku un par papildus nepieciešamo informāciju, lūdzam sazināties ar L.Vasiļjevu, k.t.28621232.

Pretendentiem piedāvājums jāiesniedz līdz 2020.gada 21.decembrim plkst. 1000 elektroniskā veidā nosūtot uz e-pastu dsiltumtikli@apollo.lv ar norādi – „Tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšana”. Piedāvājumus var iesniegt arī personīgi* vai nosūtīt pa pastu, nosūtot pa pastu Pretendentam jāņem vērā, ka pasta sūtījuma piegādes termiņam jābūt līdz 2020.gada 21.decembrim plkst. 1000.

٭ Iesniedzot piedāvājumu personīgi lūdzam to iesniegt pēc adreses 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401 un atstāt speciālā pastkastē kas atrodas PAS “Daugavpils siltumtīkli” telpā 18.novembra ielā 4, Daugavpils līdz 2020.gada 21.decembrim, plkst. 1000.

 

Pielikumā:

  1. Tehniskais uzdevums -  2.lpp.
Платные услуги

СДАЕМ В АРЕНДУ


Трактор "ЮМЗ-1"

справки по тел. 26353772

Помещения:

ул. Тарту, 15В (571,3 m2)
ул. Тарту, 17А (330,2 m2)
ул. Саулес, 71С (41,7 и 36,2 m2)

Справки по тел. 654-07533.

 

Партнёры

О предприятии:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401       
Единый регистрационный номер: 41503002945            
Э-почта: dsiltumtikli@apollo.lv

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab