Для персонализации контента, настройки и измерения показателей рекламы, а также для обеспечения общей безопасности мы используем файлы cookie. Нажимая кнопку или продолжая использовать сайт, вы разрешаете нам собирать информацию посредством использования файлов cookie.

Мы даём тепло в ваши дома!
lv ru

[PABEIGTS] Iepirkums Nr. ID DS/2021/1 "Veselības apdrošināšana 2021./2022. gadā"

Sludinājums par ieprikuma rezultātiem

22.02.2021.

 

Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr. 41503002945, juridiskā adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401, rīkotajā iepirkumā „Veselības apdrošināšana 2021./2022.gadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. DS/2021/1, par uzvarētāju atzīta un Līguma slēgšanas tiesības 2021.gada 22.februārī piešķirtas Apdrošināšanas akciju sabiedrībai “BALTA”, reģistrācijas Nr. 40003049409, juridiskā adrese: Raunas iela 10, Rīga, LV-1039, ar apdrošināšanas prēmiju 1 (vienam) darbiniekam gadā 185,00 EUR (viens simts astoņdesmit pieci eiro nulle centi) bez PVN, medikamentu atlīdzības (darbiniekam izmaksājamās summas) gada limits – 80,00 EUR (astoņdesmit eiro nulle centi) bez PVN un sporta nodarbību apmeklējumu atlīdzības gada limits – 150,00 EUR (viens simts piecdesmit eiro nulle centi) bez PVN.

Iepirkumā tika iesniegti 5 (pieci) piedāvājumi, Iepirkumu komisija pieņēma lēmumu atzīt par uzvarētāju Apdrošināšanas akciju sabiedrību “BALTA” un piešķirt Līguma slēgšanas tiesības. Iepirkuma uzvarētāja piedāvājums atbilst visiem iepirkuma nosacījumiem un ir ar saimnieciski izdevīgāko cenu.

*****************************************************

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.41503002945, adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401, tel. 654 07533, fakss 654 07555, e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv, izsludina iepirkumu Veselības apdrošināšana 2021./2022.gadā”.

 

1. Iepirkuma priekšmets – Veselības apdrošināšana 2021./2022.gadā.

2. Iepirkuma identifikācijas numurs – DS/2021/1.

  1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, publicējot tos Daugavpils pilsētas domes tīmekļvietnēs www.daugavpils.lv un www.dsiltumtikli.lv.
  2. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt elektroniski (e-pasta adrese: dsiltumtikli@apollo.lv), atsūtīt pa pastu (adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401) vai iesniegt personīgi PAS „Daugavpils siltumtīkli”, 18.novembra ielā 4, Daugavpilī, atstājot piedāvājumu speciālā pastkastē, kas atrodas PAS „Daugavpils siltumtīkli” telpā, vai sekretariātā, 9.kab. (ja iespējams) darba dienās: pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00, pārtraukums - no plkst. 12:00 līdz plkst. 12:45, piektdienās no plkst. 8:00 līdz  plkst. 16:00, pārtraukums - no plkst. 12:00 līdz plkst. 13:00 līdz 2021.gada 16.februāra plkst.10.00. Piedāvājums pa pastu vai personīgi jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi: Iepirkums „Veselības apdrošināšana 2021./2022.gadā”, neatvērt līdz 2021.gada 16.februāra plkst. 10:00.
  3. Kontaktpersonas:
  • jautājumos par tehniskās specifikācijas prasībām - PAS „Daugavpils siltumtīkli” personāla inspektore, tālr. 654 07557, 26674021, e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv;

Jautājumos par iepirkuma nolikumu - PAS „Daugavpils siltumtīkli” iepirkumu speciāliste, tālr. 654 07560, 26673754.

Nolikums

Платные услуги

СДАЕМ В АРЕНДУ


Трактор "ЮМЗ-1"

справки по тел. 26353772

Помещения:

ул. Тарту, 15В (571,3 m2)
ул. Тарту, 17А (330,2 m2)
ул. Саулес, 71С (41,7 и 36,2 m2)

Справки по тел. 654-07533.

 

Партнёры

О предприятии:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401       
Единый регистрационный номер: 41503002945            
Э-почта: dsiltumtikli@apollo.lv

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab