Для персонализации контента, настройки и измерения показателей рекламы, а также для обеспечения общей безопасности мы используем файлы cookie. Нажимая кнопку или продолжая использовать сайт, вы разрешаете нам собирать информацию посредством использования файлов cookie.

Мы даём тепло в ваши дома!
lv ru

[PABEIGTA] Tirgus izpēte "Siltumcentrāles Nr.1, 18.novembra ielā 2, Daugavpilī elektriskā barošanas kabeļa F-35 (ASB-10 2x(3x185)) viena sapārotā kabeļa remonts"

Sludinājums par tirgus izpētes rezultātu

08.07.2021.

 

Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.41503002945, juridiskā adrese 18.novembra iela 4, Daugavpils, rīkotajā tirgus izpētē Siltumcentrāles Nr.1, 18.novembra ielā 2, Daugavpilī elektriskā barošanas kabeļa F-35 (ASB-10 2x(3x185)) viena sapārotā kabeļa remontspar uzvarētāju atzīta SIA “VAVEĻ”, reģ.nr. 41503059605, juridiskā adrese Gaismas iela 22-20, Daugavpils LV-5414 ar kopējo summu 5215.31 EUR (pieci tūkstoši divi simti piecpadsmit eiro un 31 cents) bez PVN.

Tirgus izpētē tika iesniegti 2 (divi) piedāvājumi, SIA “VAVEĻ” tika atzīta par tirgus izpētes uzvarētāju, jo piedāvājums atbilst visām tehniskās uzdevuma prasībām un ir ar zemāko cenu.

***************************************

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli“ rīko tirgus izpēti Siltumcentrāles Nr.1, 18.novembra ielā 2, Daugavpilī elektriskā barošanas kabeļa F-35 (ASB-10 2x(3x185)) viena sapārotā kabeļa remonts.

1.      Piedāvājumu lūdzam iesniegt pēc adreses 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401, Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli“ sekretariātā līdz 2021.gada 2. jūlija plkst. 1000.

Pretendenti piedāvājumu iesniedz elektroniskā veidā uz e-pastu dsiltumtikli@apollo.lv ar norādi Siltumcentrāles Nr.1, 18.novembra ielā 2, Daugavpilī elektriskā barošanas kabeļa F-35 (ASB-10 2x(3x185)) viena sapārotā kabeļa remonts.

  1. Piedāvājumus var iesniegt arī pa pastu vai atstāt speciālā pastkastē, kas atrodas  PAS “Daugavpils siltumtīkli” telpā 18.novembra ielā 4, Daugavpils, ievērojot termiņus.
  2. Tehniskā uzdevuma prasības:

1.

Tehniskā uzdevuma priekšmets

1.1.

Veikt Siltumcentrāles Nr.1, 18.novembra ielā 2, Daugavpilī elektriskā barošanas kabeļa F-35 (ASB-10 2x(3x185)) viena sapārotā kabeļa remontu un ieslēgšanu darbā.

2.

Atbilstības parametri

2.1.

Bojājuma vieta - Cietokšņa un Raiņa ielu krustojums .  

2.2.

Esošais kabelis - ASB-10(3x185).

3.

Apjoms, lielums, daudzums

3.1.

Pirms rakšanas darbu uzsākšanas veikt visu nepieciešamo atļauju un saskaņojumu saņemšanu.

3.2 .

Organizēt darbu veikšanas zonā transporta un gājēju kustību.

3.3.

Veikt asfaltbetona seguma demontāžu.

3.4.

Veikt rakšanas barbus apmēram 1,0 m dziļumā.

3.5.

Noteikt kabeļa bojājuma vietu.

3.6.

Veikt kabeļa ASB-10(3x185) remontu ar attiecīga šķērsgriezuma, piem., AHXAMK-W 3x240Al+35Cu kabeļa un divu uzmavu izmantošanu.

3.7.

Veikt atremontētā kabeļa pārbaudi ar izmēģinājumu laboratorijas palīdzību.

3.8.

Pēc veiksmīgiem kabeļa izmēģinājumiem veikt tranšejas aizbēršanu, asfaltbetona seguma atjaunošanu un teritorijas labiekārtošanu.

4.

Speciālie nosacījumi

4.1.

Materiāliem un izstrādājumiem jābūt СЄ sertifikātam.

4.2.

Darbos iesaistītajam personālam jābūt spēkā esošām licencēm un atļaujām tehniskajā specifikācijā atrunāto darbu veikšanai.

5.

Citi nosacījumi

5.1.

Visiem galvenajiem tehniskajiem risinājumiem jābūt saskaņotiem ar PAS "Daugavpils siltumtīkli".

5.2.

Pretendentam savā Piedāvājumā jāiekļauj detalizēts piedāvāto materiālu un izstrādājumu apraksts, norādot tajā galvenos tehniskos parametrus, kas ļautu izvērtēt piedāvājuma atbilstību iepirkuma tehniskās specifikācijas prasībām.

Papildus informācija un uzziņas pa tālruni - 29244349

Платные услуги

СДАЕМ В АРЕНДУ


Трактор "ЮМЗ-1"

справки по тел. 26353772

Помещения:

ул. Тарту, 15В (571,3 m2)
ул. Тарту, 17А (330,2 m2)
ул. Саулес, 71С (41,7 и 36,2 m2)

Справки по тел. 654-07533.

 

Партнёры

О предприятии:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401       
Единый регистрационный номер: 41503002945            
Э-почта: dsiltumtikli@apollo.lv

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab