Для персонализации контента, настройки и измерения показателей рекламы, а также для обеспечения общей безопасности мы используем файлы cookie. Нажимая кнопку или продолжая использовать сайт, вы разрешаете нам собирать информацию посредством использования файлов cookie.

Мы даём тепло в ваши дома!
lv ru

[PABEIGTA] Tirgus izpēte "Koksnes šķeldas piegāde SC3 katlumājai Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī"

Sludinājums par tirgus izpētes rezultātu

21.09.2021.

 

Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.41503002945, juridiskā adrese 18.novembra iela 4, Daugavpils, rīkotajā tirgus izpētē "Koksnes šķeldas piegāde SC3 katlumājai Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī" par uzvarētājām atzītas: SIA “Kontakts-Preiļi”, reģ.nr. 47703001947, juridiskā adrese Liepu iela 9-15, Preiļi, LV-5301, SIA “Ecomark”, reģ.nr. 40103216779, juridiskā adrese “Jauncīruļi”, Kocēnu pag., LV-4227, SIA “LOGERI”, reģ.nr. 41503064023, juridiskā adrese Parādes iela 13-12, Daugavpils, LV-5401 un SIA “OGA G” reģ.nr. 41503023896, juridiskā adrese “Ogas”, Skaista, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671.

Tirgus izpētē tika iesniegti 11 (vienpadsmit) piedāvājumi, SIA “Kontakts-Preiļi”, SIA “Ecomark”, SIA “LOGERI” un SIA “OGA G” tika atzītas par tirgus izpētes uzvarētājām, piedāvājumi atbilst visām tehniskās specifikācijas prasībām.

********************************************************

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli” rīko tirgus izpēti “Koksnes šķeldas piegāde SC3  katlumājai Mendeļejeva ielā 13A , Daugavpilī ”.

  1. Piedāvājumu lūdzam iesniegt pēc adreses 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401, pašvaldības akciju sabiedrības  „Daugavpils siltumtīkli” sekretariātā līdz 2021.gada 25. augustam plkst. 1000.

Pretendenti var piedāvājumus iesnieg arī elektroniskā veidā uz e-pastu dsiltumtikli@apollo.lv ar norādi “Koksnes šķeldas piegāde SC3  katlumājai Mendeļejeva ielā 13A , Daugavpilī ”.

  1. Piedāvājumus var iesniegt arī pa pastu vai atstāt speciālā pastkastē, kas atrodas  PAS “Daugavpils siltumtīkli” telpā 18.novembra ielā 4, Daugavpils, ievērojot termiņus.
  2. Tehniskais uzdevums:

1.

Tehniskās specifikācijas priekšmets

1.1.

Kopējais plānotais piegādes  apjoms ir 131340 MWh± 10%

1.2.

Piegādātājam jāpiegādā koksnes šķeldu pēc Pasūtītāja mutiska pieprasījuma, kurš saņemts ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas iepriekš pirms plānotās piegādes. Piegādes jāveic darbdienās no plkst. 8:00 ÷ 17:00.

2.

Atbilstības parametri

2.1.

Prasības kurināmā – kokšķeldu piegādei:

 

Piegādes vieta – SC3, Mendeļejeva ielā 13a, Daugavpils.

 

Nr.

p.k.

Gads/mēnesis

Daudzums,

        MWh

 

1.

2021.gada novembris

23880

 

2.

2021.gada decembris

24660

 

3.

2022.gada janvāris

24660

 

4.

2022.gada februāris

22260

 

5.

2022.gada marts

24660

 

6.

2022.gada aprīlis

11220

 

 

Kopā:

131340

 

Piegādi nodrošināt ar specautotransportu ar izkraušanu no aizmugures.

 

Pasūtītāja rīcībā ir autotransporta svari, ar kuru palīdzību tiks noteikts faktiskais katras piegādes daudzums.

 

Pretendentam savā piedāvājumā jānorāda koksnes šķeldas cena par vienu   MWh.

3.

Citi nosacījumi

3.1.

Biomasas tehniskais raksturojums:

Parametri

Mērvienība

Diapazons

Augstākais sadegšanas situms

MJ/kg

19 (18-21)

Mitruma saturs

w-%

35-55

Blīvums

kg/m3

250-400

Pelnu saturs

%

1-6

Vidējais daļiņu izmērs

mm

30-100

Kurināmā materiāla temperatūra

0C

-25…+35

Daļiņu izmēri lielāki par 150mm (axbxc)

%  no tilpuma

Līdz 5%

Atsevišķi lielākie pieļaujamie izmēri (axbxc)

mm

50x50x300

 

Daļiņu izmēri līdz 3mm, (sieta acu izmērs)

% no tilpuma

10%-15%

Sasaluši šķeldas gabali, ne lielāki par iepriekš norādītajiem

% no tilpuma

Līdz 5%

3.2.

Pievienot kvalitātes sertifikātu.

Papildinformācija un uzziņas pa tālruni  26352342

Платные услуги

СДАЕМ В АРЕНДУ


Трактор "ЮМЗ-1"

справки по тел. 26353772

Помещения:

ул. Тарту, 15В (571,3 m2)
ул. Тарту, 17А (330,2 m2)
ул. Саулес, 71С (41,7 и 36,2 m2)

Справки по тел. 654-07533.

 

Партнёры

О предприятии:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401       
Единый регистрационный номер: 41503002945            
Э-почта: dsiltumtikli@apollo.lv

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab