Для персонализации контента, настройки и измерения показателей рекламы, а также для обеспечения общей безопасности мы используем файлы cookie. Нажимая кнопку или продолжая использовать сайт, вы разрешаете нам собирать информацию посредством использования файлов cookie.

Мы даём тепло в ваши дома!
lv ru

Концепцыя

Daugavpils centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstības konceptuālais projekts izstrādāts pēc AS “Daugavpils siltumtīkli” pasūtījuma. Koncepcija ir plānošanas dokuments laika posmam tuvākajiem 10-15 gadiem.

Koncepcijā aplūkota un analizēta Daugavpils pilsētas siltumapgādes pašreizējā situācija, aplūkojot gan centralizēto siltumapgādi, gan, lokālo siltumapgādi. Analizēti siltumapgādi ietekmējošie faktori: ekonomiskais un sociālais raksturojums, nozari reglamentējošie juridiskie dokumenti, procesi Latvijas kurināmā tirgū.

Izvērtējot faktorus, kas var izsaukt siltumslodžu un siltumenerģijas patēriņa izmaiņas, sagatavota siltumslodžu un siltumenerģijas patēriņa prognoze.

Balstoties uz esošās situācijas analīzi, tiek dots Daugavpils centralizētās siltumapgādes sistēmas problēmu kopsavilkums, uzsverot būtiskākās no tām.

Koncepcijā definēti nozīmīgākie pasākumu kompleksi siltumenerģijas ražošanas, pārvades un izmantošanas efektivitātes uzlabošanai. Aptuveni novērtētas pasākumu realizācijai nepieciešamās investīcijas un ieteicamie realizācijas termiņi.

Kā atsevišķi attīstības virzieni tiek piedāvāti elektroenerģijas ražošanas varianti, kā arī dispečerizācijas un automatizācijas pasākumu veikšana.

Koncepcija balstīta uz sekojošiem pamatpieņēmumiem:

  1. Centralizētā siltumapgāde ir galvenais siltumapgādes veids Daugavpilī;
  2. Koncepcijā apskatītajā periodā saglabājas a/s Daugavpils siltumtīkli klientu skaits aptuveni pašreizējā līmenī;
  3. Siltumenerģijas ražošanai a/s Daugavpils siltumtīkli siltumavotos dominē dabas gāze;
  4. Siltumenerģijas bilance prognozēta un visi tehniski ekonomiskie aprēķini veikti, pamatojoties uz a/s Daugavpils siltumtīkli sniegto informāciju;
  5. A/s Daugavpils siltumtīkli sniegtā informācija par siltumenerģijas realizācijas apjomiem un zudumiem balstās uz aprēķinu rezultātiem, jo siltumenerģijas uzskaites ierīces vairākumam patērētāju nav uzstādītas;
  6. Koncepcijā apskatītajā laika periodā visa piegādātā siltumenerģija tiek apmaksāta saskaņā ar izrakstītajiem rēķiniem.

http://files/userfiles/files/koncepcija.doc

Платные услуги

СДАЕМ В АРЕНДУ


Трактор "ЮМЗ-1"

справки по тел. 26353772

Помещения:

ул. Тарту, 15В (571,3 m2)
ул. Тарту, 17А (330,2 m2)
ул. Саулес, 71С (41,7 и 36,2 m2)

Справки по тел. 654-07533.

 

Партнёры

О предприятии:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401       
Единый регистрационный номер: 41503002945            
Э-почта: dsiltumtikli@apollo.lv

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab