Для персонализации контента, настройки и измерения показателей рекламы, а также для обеспечения общей безопасности мы используем файлы cookie. Нажимая кнопку или продолжая использовать сайт, вы разрешаете нам собирать информацию посредством использования файлов cookie.

Мы даём тепло в ваши дома!
lv ru

Политика качества и среды

PAS „Daugavpils siltumtīkli” nodrošina pilsētas iedzīvotājus un organizācijas ar siltumu un karsto ūdeni 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā, līdz ar to ir atbildīga par viņu primāro vajadzību apmierināšanu un labsajūtu.

Misija

Nodrošināt Daugavpils pilsētu un piepilsētas rajonus ar drošu, kvalitatīvu, videi draudzīgu un ilgtspējīgu centralizētu siltumapgādi.

Vīzija

Veicināt Daugavpils centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstību, kas atbilst zemas emisijas, efektīvas resursu izmantošanas un enerģijas piegādes drošības prasībām.  

 

Pateicoties efektīvai kurināmā izmantošanai, ražošanas tehniskā līmeņa kultūras paaugstināšanai, kvalificēta personāla iesaistīšanai un ekonomisko jautājumu veiksmīgai risināšanai, uzņēmuma politika nodrošina, ka visi pakalpojumi tiek pildīti, lai uzturētu noteikto kvalitātes līmeni un apkalpošanu attiecīgi klienta prasībām un vēlmēm.

Kvalitātes un vides politika tiek piemērota, ar mērķi nodrošināt klientu apmierinātību un efektīvu uzņēmuma darbību, t.i.:

  1. PAS „Daugavpils siltumtīkli”, savu tehnisko un finanšu iespēju robežās, ir tendēta uz pastāvīgu tehnoloģisko procesu pilnveidošanu un efektivitātes paaugstināšanu, t.sk. ražošanas procesu vadības metožu pilnveidošanu un kvalitātes vadības sistēmas rezultativitātes paaugstināšanu;
  2. PAS „Daugavpils siltumtīkli” izmanto videi draudzīgus energoresursus, meklē iespējas izmantot atjaunojamos energoresursus. Uzņēmums izvērtē un samazina ietekmi uz apkārtējo vidi; 
  3. Viena no PAS “Daugavpils siltumtīkli” darbības vērtībām ir vides saglabāšana, gudra un tālredzīga dabas resursu izmantošana, vienlaikus ierobežojot kaitīgo vides faktoru ietekmi gan uz cilvēkiem, gan dabu.
  4. PAS “Daugavpils siltumtīkli” savu vides aizsardzības politiku veido, balstoties gan uz valsts institūciju izstrādāto normatīvo dokumentu prasībām, gan uz Daugavpils siltumapgādes sistēmas attīstības koncepciju, vienlaikus sekojot ES nostādnēm un īstenojot Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktās prasības, kas izstrādātas, lai sekmētu globālo klimata pārmaiņu novēršanu.
  5. Personālam tiek nodrošināta tāda darba vide, kas nodrošina kvalifikācijas paaugstināšanu, rosina darbinieku individuālu atbildību un iniciatīvu;
  6. Uzņēmums aktīvi sadarbojas ar kurināmā, materiālu un citu kategoriju izstrādājumu piegādātājiem uz savstarpēji izdevīgiem nosacījumiem.

 

PAS "Daugavpils siltumtīkli" siltumenerģijas avotu kopējās siltumnīcefekta gāzu (CO2) emisijas

PAS "Daugavpils  siltumtīkli" ūdens resursu izmantošana

 

 

 

Платные услуги

СДАЕМ В АРЕНДУ


Трактор "ЮМЗ-1"

справки по тел. 26353772

Помещения:

ул. Тарту, 15В (571,3 m2)
ул. Тарту, 17А (330,2 m2)
ул. Саулес, 71С (41,7 и 36,2 m2)

Справки по тел. 654-07533.

 

Партнёры

О предприятии:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401       
Единый регистрационный номер: 41503002945            
Э-почта: dsiltumtikli@apollo.lv

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab