Для персонализации контента, настройки и измерения показателей рекламы, а также для обеспечения общей безопасности мы используем файлы cookie. Нажимая кнопку или продолжая использовать сайт, вы разрешаете нам собирать информацию посредством использования файлов cookie.

Мы даём тепло в ваши дома!
lv ru

Политика вознаграждения


Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli”

 atalgojuma politikas principi


Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli”, turpmāk tekstā – PAS“DS”, atalgojuma politikas principi izstrādāti  un publiskoti atbilstoši  “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 58.panta prasībām.


1. Atalgojuma politika

Atalgojuma politikas mērķis ir noteikt PAS “DS” darbinieku atalgojuma pamatprincipus. PAS“DS” politika atalgojuma jomā – saglabāt, piesaistīt, motivēt un attīstīt profesionālus darbiniekus, veicinot PAS“DS” vidēja termiņa darbības stratēģijā 2017.-2020.gadam, noteikto darbības mērķu, attīstības virzienu un uzdevumu izpildi. Atalgojuma politika ir saistoša visiem PAS“DS” darbiniekiem. Politiku nepiemēro PAS“DS” valdes locekļa atlīdzības noteikšanai.


2. Atalgojuma politikas uzdevumi un pamatprincipi

Atalgojuma politikas uzdevums ir noteikt atalgojuma veidošanas sistēmu PAS“DS”, kas nodrošinātu PAS“DS” attīstību šādos galvenajos virzienos:

Atalgojuma politikas pamatprincipi:


3.Atalgojuma struktūra

Atalgojuma struktūru veido:

Atalgojuma nemainīgā daļa PAS“DS” tiek noteikta, atkarībā no konkrētam amatam noteikto pienākumu apjoma, kā arī pildāmā darba specifikas – kā mēneša darba alga vai stundas tarifa likme. Konkrētam darbiniekam darba alga tiek noteikta, ņemot vērā  konkrētam amatam amatu sarakstā noteiktās algu likmes un robežas.

Atalgojuma mainīgo daļu veido piemaksas (atbilstoši LR Darba likumam) un  sociālās garantijas (atbilstoši PAS“DS” Darba koplīgumam).

 

Informācija par piemaksām

Informācija par mēnešalgas apmēru

Платные услуги

СДАЕМ В АРЕНДУ


Трактор "ЮМЗ-1"

справки по тел. 26353772

Помещения:

ул. Тарту, 15В (571,3 m2)
ул. Тарту, 17А (330,2 m2)
ул. Саулес, 71С (41,7 и 36,2 m2)

Справки по тел. 654-07533.

 

Партнёры

О предприятии:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401       
Единый регистрационный номер: 41503002945            
Э-почта: dsiltumtikli@apollo.lv

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab