Для персонализации контента, настройки и измерения показателей рекламы, а также для обеспечения общей безопасности мы используем файлы cookie. Нажимая кнопку или продолжая использовать сайт, вы разрешаете нам собирать информацию посредством использования файлов cookie.

Мы даём тепло в ваши дома!
lv ru

Informācija zemes īpašniekam

Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli” informē zemes īpašniekus, ka būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Liepājas un Valmieras ielu krustojuma (14k-9) līdz Jātnieku un Smilšu ielu krustojumam (8k-8) ar atzarojumiem Daugavpilī” zemes gabalos ar kadastra apzīmējumiem 05000047132, 05000047703, 05000052812, 05000050913, 05000051418, 05000051515, 05000051404, 05000052837, 05000052807 laika periodā no 2019.gada jūlija līdz 2019.gada oktobrim tiks veikti siltumtrašu rekonstrukcijas darbi

Kā arī “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Kandavas ielas (no kameras 1k-14) līdz Balvu ielai (1k-24) ar atzarojumiem Esplanādes un Dzelzceļnieku mikrorajonos, Daugavpilī” realizācijas ietvaros zemes gabalos ar kadastra apzīmējumiem 05000010914, 05000010915, 05000010907, 05000010906, 05000010904, 05000010901, 05000010912, 05000010437, 05000010453, 05000010441, 05000010408, 05000010426, 05000010424, 05000010425, 05000010427, 05000010302, 05000010301, 05000010322, 05000010318, 05000010315, 05000010316, 05000010311, 05000010313, 05000010107, 05000010310, 05000100213, 05000100211, 05000100073, 05000010905, 05000010202, 05000010405, 05000010111, 05000010428, 05000010138.

Projekta ietvaros paredzēts veikt Daugavpils pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu rekonstrukciju, nomainot esošos cauruļvadus ar rūpnieciski izolētām caurulēm.

Kopējās projekta realizācijas izmaksas ir EUR 2`721`800,00 (divi miljoni septiņi simti divdesmit viens tūkstotis astoņi simti eiro) bez PVN. CFLA līdzfinansējums ir EUR 1`057`800,00 (viens miljons piecdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti eiro).

Būvdarbi tika veikti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “I, IX un XIV siltumtīklu maģistrāles pārbūve Daugavpilī” (projekta numurs Nr.4.3.1.0/18/A/014) ietvaros. Projekts tiek realizēts Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā.

 

Платные услуги

СДАЕМ В АРЕНДУ


Трактор "ЮМЗ-1"

справки по тел. 26353772

Помещения:

ул. Тарту, 15В (571,3 m2)
ул. Тарту, 17А (330,2 m2)
ул. Саулес, 71С (41,7 и 36,2 m2)

Справки по тел. 654-07533.

 

Партнёры

О предприятии:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401       
Единый регистрационный номер: 41503002945            
Э-почта: dsiltumtikli@apollo.lv

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab