Для персонализации контента, настройки и измерения показателей рекламы, а также для обеспечения общей безопасности мы используем файлы cookie. Нажимая кнопку или продолжая использовать сайт, вы разрешаете нам собирать информацию посредством использования файлов cookie.

Мы даём тепло в ваши дома!
lv ru

Paziņojums par Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulces pieņemtiem lēmumiem

Pamatojoties uz LR Komerclikumu 213.panta 3.daļu un LR likuma „Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldes likuma” 94.panta, tika sasaukta  2021. gada 30.jūnijā Sabiedrības akcionāru sapulce Daugavpils pilsētas domē  Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī  plkst. 11.00, ar sekojošu darba kārtību, kurā tika pieņemti sekojoši lēmumi: 

  1. Akcionāru sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana;

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 103.panta otrai daļai, akciju turētāja pārstāvis nolemj:

par akcionāru sapulces sekretāri (protokolētāju) iecelt Vinetu Skladovu.

  1. Par Padomes locekļu amatu savienošanu.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 94.panta pirmās daļas 13.punktu, 109.panta trešo daļu, ņemot vērā likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasības, akciju turētāja pārstāvis nolemj:

  • Atļaut Mārtiņam Rinčam p.k.  ///////, dzīv. ///////, savienot PAS “Daugavpils siltumtīkli” padomes priekšsēdētāja amatu ar maksātnespējas administratora amatu pašnodarbinātās personas statusā un ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras direktora vietnieka – Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas direktora amatu;
  • Atļaut Dzintaram Jaunzemam p.k. ////////, dzīv. ///////, savienot PAS “Daugavpils siltumtīkli” padomes priekšsēdētāja vietnieka amatu ar Vadošā pētnieka un docenta amatu Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtā Rīgas Tehniskajā universitātē, ar Padomes priekšsēdētaja vietnieka amatu AS “Balvu enerģija” un ar Viespētnieka amatu Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Aizsardzības tehnoloģiju un inovāciju centrā.

 

Платные услуги

СДАЕМ В АРЕНДУ


Трактор "ЮМЗ-1"

справки по тел. 26353772

Помещения:

ул. Тарту, 15В (571,3 m2)
ул. Тарту, 17А (330,2 m2)
ул. Саулес, 71С (41,7 и 36,2 m2)

Справки по тел. 654-07533.

 

Партнёры

О предприятии:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401       
Единый регистрационный номер: 41503002945            
Э-почта: dsiltumtikli@apollo.lv

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab