Informējam, ka portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē.

Mēs dodam siltumu jūsu mājās!
lv ru

Jaunākie objekti

2021.gadā

PAS “Daugavpils siltumtīkli” 2019.gadā sāka realizēt jaunās katlumājas ar kopējo uzstādīto jaunu 30 MW būvniecību. Uz doto brīdi notiek palaišanas ieregulēšanas darbi. Pēc veiksmīgiem palaišanas ieregulēšanas darbiem PAS “Daugavpils siltumtīkli” jaunā katlumāja uz biomasas kurināmā būs gatava darbam. Katlumāja izmanto biomasas kurināmo – šķeldu.
Ņemot vērā tagadējo situāciju dabasgāzes tirgū un to, ka tās cena ir strauji augusi visā Eiropā un pasaulē kopumā jaunā biomasas katlumāja ir alternatīvs risinājums kā palielināt enerģijas efektivitāti, samazināt izmaksas par kurināmo, samazināt emisijas, padarot pasauli tīrāku.
Darbus veica Personu Apvienība “AXIS FILTER”, kur viens no pārstāvjiem ir Lietuvas uzņēmums UAB “Axis Tech” un Otrs pārstāvis – Latvijas uzņēmums SIA “FILTER”.
Kopējā jaunās katlumājas uzstādītā jauda ir 36 MW, kura sastāv no:
    2 biodegvielas apgādes noliktavām
    Degvielas padeves iekārtām
    4 biomasas krāsnīm
    4 katliem (katrs ar 7,5 MW jaudu)
    4 multicikloniem
    2 elektrosatistiskiem filtriem
    2 ekonomaizeriem (katrs ar 3 MW jaudu)
    Pelnu likvidēšanas sistēmas

2016.gadā

- Siltumcentrālē Nr.3, Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī, uzstādīta jauna siltumtīklu piebarošanas ūdens sagatavošanas ietaise. Pirms rekonstrukcijas tika izstrādāts tehniskais projekts, kurā tika izvēlēts ne tikai visām mūsdienu prasībām atbilstošs ūdens ķīmiskās attīrīšanas veids, bet arī ekonomiski visizdevīgākais variants. 

- Lai paaugstinātu 2015.gadā Siltumcentrālē Nr.3 nodotā ekspluatācijā ūdenssildāmā katla ŪK10 uz gāzes kurināmā ar jaudu 15MW ražīgumu, katlam tika izbūvēts jauns tērauda dūmenis H=24 m.

- Siltumcentrālē Nr.1, 18.novembra ielā 2, Daugavpilī, nomainītas 1. un 2.tīkla ūdens sūkņu grupas, kas ļauj pilnvērtīgi izmantot apvienoto siltumcentrāļu siltumapgādes zonu. Darbs apvienotajā tīklā ļauj PAS „Daugavpils siltumtīkli” ne tikai palielināt uzņēmuma darbības drošumu, jo iekārtu atteikuma gadījumā vai siltumtīklu rekonstrukcijas laikā, ir iespēja nodrošināt patērētājus ar siltumenerģiju no cita siltumavota, t.i. no citas siltumcentrāles, bet arī ar lielāko racionalitāti plānot un izmantot komercsabiedrību siltumcentrālēs saražoto siltumenerģiju.

- Realizēts projekts "Siltumtīklu pārbūve Valmieras ielā no Kauņas ielas (Vk-5-8) līdz Andreja Pumpura ielai (Vk-5-9)". Nomainīti 1972.gadā izbūvētie pazemes kanāla tīkla cauruļvadi pret pazemes bezkanāla rūpnieciski izolētiem cauruļvadiem, atbilstošiem Lietotāju siltumslodzēm. Rezultātā tagad pastāv tehniskā iespēja izmantot siltumtīkla cauruļvadus abos virzienos, padodot siltumenerģiju no dažādiem ražošanas avotiem.     

2015.gadā

–  Realizēts projekts "Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Ģimnāzijas ielā no 18.novembra ielas (Ik-1b) līdz Krišjāņa Valdemāra ielai (Ik-4a)". Nomainīti 1964.gadā izbūvētie pazemes kanāla tīkla cauruļvadi pret pazemes bezkanāla rūpnieciski izolētiem cauruļvadiem, atbilstošiem Lietotāju siltumslodzēm. Jauno siltumtīklu garums divcauruļu mērījumā sastāda 316 m. Kopējās projekta izmaksas − 311,9 tūkst. EUR. Projekta realizācijā tika piesaistīts Eiropas Savienības Kohēzijas Fonda līdzfinansējums ar  atbalsta intensitāti 40% no attiecināmajām izmaksām;

–  Realizēts projekts "Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija no Parādes un Ģimnāzijas ielu krustojuma (Ik-8) līdz pieslēgšanās vietai Sakņu ielā". Nomainīti 1979.gadā izbūvētie pazemes kanāla tīkla cauruļvadi pret pazemes bezkanāla rūpnieciski izolētiem cauruļvadiem, atbilstošiem Lietotāju siltumslodzēm. Jauno siltumtīklu garums divcauruļu mērījumā sastāda 344 m. Kopējās projekta izmaksas – 189,5 tūkst.EUR. Projekta realizācijā tika piesaistīts Eiropas Savienības Kohēzijas Fonda līdzfinansējums ar atbalsta intensitāti 40% no attiecināmajām izmaksām;

-  Turpinot pāreju no tvaika režīma Siltumcentrālē Nr.3, Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī, tika uzstādīts jauns dabasgāzes kurināmā katls (jauda 15 MW) ar ekonomaizeru. Katls darbojas automātiskā režīmā plašā slodžu diapazonā, nodrošinot stabilu siltumapgādi. Starpapkures sezonā SC3 apkalpes zonā jaunais katls spēs nodrošināt praktiski visu pieprasījumu pēc siltumenerģijas, bet apkures sezonā - daļu no slodzes. Jaunajam ar dabasgāzi kurināmajam ūdenssildāmajam katlam ir arī augsta energoefektivitāte, tā lietderības koeficients ir lielāks par 95%, kas ir par 10%-15% augstāks nekā novecojušajiem ūdenssildāmajiem un tvaika katliem. Jaunā ūdenssildāmā katla iegāde un uzstādīšana, kas PAS "Daugavpils siltumtīkli" izmaksāja vairāk nekā 360 000 eiro, būtiski paaugstinās siltumapgādes drošību SC3 apkalpes zonā, samazinās ar siltumenerģijas ražošanu saistītos izdevumus.

–     Siltumcentrālē Nr.2 tika veikta teritorijas un pazemes infrastruktūras detalizēta izpēte. Darbi veikti saskaņā ar PAS “Daugavpils siltumtīkli” izstrādāto un ar Daugavpils reģionālo vides pārvaldi saskaņoto "Apkārtējās vides aizsardzības nodrošināšanas sanācijas pasākumu realizācijas plāns Siltumcentrālē Nr.2, Silikātu ielā 8, Daugavpilī";

2014.gadā

–       Siltumcentrāles Nr.2, Silikātu ielā 8, Daugavpilī, teritorijā ievadīts ekspluatācijā jauns ūdenssildāmais katls ar 10 MW jaudu uz dabasgāzes kurināmā. Kopējās izmaksas EUR 291`208 ar PVN.

- Tika realizēts projekts „Siltumtīklu rekonstrukcija Valkas, Motoru un Ķieģeļu ielās, Daugavpilī". Projekta pirmais posms ir Motoru ielā no NB-10 līdz K-6-7. Rekonstruējamais virszemes siltumtīklu cauruļvads Motoru ielā būvēts 1995.gadā un bija visai bēdīgā stāvoklī, kas bija saistīts ar diezgan lieliem siltumenerģijas zudumiem. Tika izbūvēts jauns pazemes siltumtīkls ar kopējo garumu 445,71m. Rekonstrukcijas izmaksas sastāda EUR 145 050,09 bez PVN.  

Otrais projekta posms – siltumtīklu rekonstrukcija no PAS „Daugavpils siltumtīkli” katlu mājas „Kalkūni”, Ķieģeļu ielā 23, līdz dzīvojamajām mājam Ķieģeļu ielā 4 un Ķieģeļu ielā 5, Daugavpilī. Rekonstrukcijas gaitā 1984.gadā būvētais virszemes cauruļvads tika nomainīts uz modernu izolētu cauruļvadu ar kopējo garumu 481,72 m, kas tika ieguldīts zemē ar bezkanāla metodi. Rekonstrukcijas izmaksas sastāda EUR 174 421,20 bez PVN.

Trešais posms - maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Valkas ielā no L.Dārza un Valkas ielu krustojuma līdz VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” siltummezglam. Dotais virszemes cauruļvadu siltumtīkla posms tika būvēts 1984.gadā un gan morāli, gan tehniski bija novecojis. Rekonstruētā posma garums ir 223,7 m. Rekonstrukcijas gaitā tika optimizēta un saīsināta siltumtrase, kura nodrošina ar siltumenerģiju VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” ēkas. Kopējās rekonstrukcijas izmaksas sastāda EUR 85 764,11 bez PVN.

Projekts "Siltumtīklu rekonstrukcija Valkas, Motoru un Ķieģeļu ielās, Daugavpilī" tika realizēts darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" aktivitātē "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai", ar līdzfinansējuma piesaisti 40% apmērā no attiecināmam izmaksām.

- SIA „Tori” veica siltuma un hidraulisko zudumu noteikšanu Daugavpils pilsētas siltumtīklos, kā arī izstrādāja Daugavpils pilsētas siltumcentrāļu apvienotās siltumapgādes sistēmas modeli. Pamatojoties uz to tika izstrādāts jauns siltumnesēja temperatūras grafiks, kā arī noteikti nepieciešami pasākumi tīkla apvienošanai.

Darbs apvienotajā tīklā ļaus PAS „Daugavpils siltumtīkli” ne tikai palielināt uzņēmuma darbības drošumu, jo iekārtu atteikuma gadījumā vai siltumtīklu rekonstrukcijas laikā, būs iespēja nodrošināt patērētājus ar siltumenerģiju no cita siltumavota, t.i. no citas siltumcentrāles, bet arī ar lielāko racionalitāti plānot un izmantot komercsabiedrību siltumcentrālēs saražoto siltumenerģiju.

2013.gadā:

–       Tika realizēts projekts „Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija 18.novembra un Kauņas ielā, Daugavpilī”. Nomainīti pagājušā gadsimta 70.gados būvētie lielu diametru siltumtīkli pret jauniem, rūpnieciski izolētiem, bezkanāla siltumtīkliem, kas atbilst Lietotāju siltumslodzēm. Jauno siltumtīklu garums divcauruļu mērījumā sastāda 1736 m. Kopējās projekta izmaksas − 781,9 tūkst. Ls. Projekta realizācijā tika piesaistīts Eiropas Savienības Kohēzijas Fonda līdzfinansējums. Atbalsta finansējums sastādīs 40% no attiecināmajām izmaksām;

–       lokālajā katlumājā „Cietoksnis” uzstādīts ūdenssildāmais katls ar jaudu 5 MW;

–       lokālajā katlumājā „Cēsu” samontēts jauns ūdenssildāmais malkas un akmeņogļu kurināmā katls ar jaudu 0,3 MW;

–       Gajoka mikrorajonā pie dzīvojamās mājas Fabrikas ielā 18A piebūvēta un pieņemta ekspluatācijā dabasgāzes katlumāja ar jaudu 0,2 MW;

2012.gadā:

–        Realizēts ES KF līdzfinansētais projekts "Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Jaunbūves (Liepājas ielā) un Vecstropu mikrorajonos, Daugavpilī”, kura rezultātā tiks rekonstruēti 1`645,27 m siltumtrašu.

Projekts tika realizēts 3.darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi", 3.5.2.1.1.aktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" ietvaros ar Eiropas Savienības Kohēzijas Fonda līdzfinansējuma piesaistīti 40% apmērā no attiecināmām izmaksām.

Realizējot projektu, turpināta un tuvināta mērķim plānveidīgi uzsāktā un realizētā siltumtīklu rekonstrukcijas programma, kas paaugstinās siltumapgādes pārvades sistēmas energoefektivitāti, ļaus samazināt siltuma piegādes un sadales zudumus atbilstoši mūsdienu tehniskajam prasībām, panākot kurināmā, elektroenerģijas, ūdens un citu izejvielu patēriņa samazināšanos. 

2011.gadā:

Daugavpils centrā noslēgusies maģistrālo siltumtīklu posma rekonstrukcija. Pašvaldības AS „Daugavpils siltumtīkli“ pabeigusi projekta „Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Ģimnāzijas ielā un Vienības laukumā, Daugavpilī“ realizāciju. 2011.gada 20.jūlijā sāktie darbi veiksmīgi noslēgušies ar objekta nodošanu ekspluatācijā 16.septembrī.

Projekta realizācijas gaitā ir rekonstruēti 190 metri maģistrālo siltumtīklu, kas ļaus šajā posmā par aptuveni 70% samazināt siltumenerģijas zudumus. Tas savukārt dos kurināmā un elektroenerģijas izmaksu samazinājumu par aptuveni 6000 latu gadā.

Rekonstruētais magistrālo siltumtīklu posms nav bijis mainīts kopš 1962.gada jeb 49 gadus. Būvdarbus maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcijas projektā izpildījusi SIA „Gādība“.

Projekta „Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Ģimnāzijas ielā un Vienības laukumā, Daugavpilī“ kopējās izmaksas ir 116 581,50 lati, bez PVN. Projektu no saviem līdzekļiem finansējusi PAS „Daugavpils siltumtīkli”.

Ekspluatācijā nodota lokālā katlumāja „Kalkūni”. 2011.gada 3.februārī Daugavpilī, Ķieģeļu ielā 23 pēc rekonstrukcijas ekspluatācijā nodota lokālā katlumāja „Kalkūni”.

Rekonstrukcijas gaitā katlumājā uzstādīti trīs ūdens sildāmie katli darbam ar koksnes granulām ar kopējo jaudu 1200 kW, jauna ķīmiskā ūdens attīrīšanas iekārta, tīkla sūkņi, piebarošanas sūkņi, citas tehnoloģiskās iekārtas.

Līdz ar katlumājas rekonstrukcijas pabeigšanu Kalkūnu iedzīvotāji ieguvuši iespēju saņemt karsto ūdeni cauru gadu. Līdz šim starpapkures sezonā karstais ūdens Kalkūnu iedzīvotājiem bija pieejams tikai divas dienas nedēļā – piektdienās un sestdienās, jo siltumenerģijas ražošana šajā katlumājā vasaras mēnešos bija ārkārtīgi dārga.

Pielāgojot katlumāju „Kalkūni” darbam ar koksnes granulām, tajā būtiski samazinājusies siltumenerģijas ražošanas pašizmaksa. Savukārt PAS „Daugavpils siltumtīkli” siltumenerģijas ražošanā tādējādi pilnībā atteikusies no mazuta.

Katlumājas rekonstrukcijas rezultātā samazināsies arī kaitīgo izmešu daudzums atmosfērā, kā arī palielināsies atjaunojamo energoresursu izmantošanas īpatsvars siltumenerģijas ražošanā.

Katlumājas rekonstrukcija izmaksājusi 180 852 latus, bez PVN. Pēc speciālistu aplēsēm šīs investīcijas atmaksāsies dažu turpmāko apkures sezonu laikā.

Jauno pamatiekārtu un palīgiekārtu piegādi, kā arī ieregulēšanas darbus veikusi UAB „Gandras energoefektas”, bet montāžas darbus veikusi Daugavpils firma „Heatex".

2010.gadā:

Daugavpilī katlu mājā „Čerepova” sākusi darbu koģenerācijas iekārta. 2010.gada 23.decembrī Daugavpilī lokālajā katlu mājā „Čerepova” tika pieņemta ekspluatācijā koģenerācijas iekārta. Tā aprīkota ar Vācijā izgatavotu gāzes dzinēju un Itālijā ražoto ģeneratoru, tās kopējā siltumjauda ir 0,385 MW, bet elektriskā jauda – 0,285 MW. Koģenerācijas iekārtu izgatavoja un piegādāja Liepājas firma „UPB”, bet uzstādīja Daugavpils firma „Latgales Gāzes Serviss”.

Koģenerācijas iekārtas nodošana ekspluatācijā ļāvusi būtiski samazināt šajā katlumājā ražojamās siltumenerģijas pašizmaksu. tādējādi nedaudz samazinot arī uzņēmumā ražojamās siltumenerģijas pašizmaksu kopumā.

Koģenerācijas iekārtas uzstādīšana izmaksājusi aptuveni 208 000 latu, bez PVN. Laika posms, kurā PAS „Daugavpils siltumtīkli” plāno atpelnīt uzņēmuma modernizācijā investētos līdzekļus, būs atkarīgs no kurināmā - dabas gāzes cenas. Pēc aptuvenām aplēsēm tas varētu notikt divu ar pusi gadu laikā.

Katlu mājā „Ruģeļi” darbu sākušas divas koģenerācijas iekārtas. 2010.gada 24.novembrī Daugavpilī katlu mājā „Ruģeļi” darbu sākušas divas koģenerācijas iekārtas. Tās aprīkotas ar Vācijā izgatavotiem gāzes dzinējiem un Itālijā ražotiem ģeneratoriem, to kopējā siltumjauda ir 0,77 MW, bet elektriskā jauda – 0,57 MW. Koģenerācijas iekārtas uzstādījusi Liepājas firma „UPB”.

Koģenerācijas iekārtu nodošana ekspluatācijā ļāvusi PAS „Daugavpils siltumtīkli” būtiski samazināt šajā katlumājā ražojamās siltumenerģijas pašizmaksu, tādējādi nedaudz samazinot arī uzņēmumā ražojamās siltumenerģijas pašizmaksu kopumā.

Koģenerācijas iekārtu uzstādīšana izmaksājusi aptuveni 450 000 latu. Laika posms, kurā PAS „Daugavpils siltumtīkli” plāno atpelnīt uzņēmuma modernizācijā investētos līdzekļus, būs atkarīgs no kurināmā - dabas gāzes cenas. Pēc aptuvenām aplēsēm tas varētu notikt divu ar pusi gadu laikā.

Maksas pakalpojumi

Telpas:

Tartu ielā 15B (571,3 m2)
Tartu ielā 17A (330,2 m2)

Uzziņas pa tālruni: 654-07533.

Partneri

Par uzņēmumu:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401       
vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945            
e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv

© 2013 - PAS Daugavpils siltumtīkli
Mājas lapas izveide - WebLab