Informējam, ka portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē.

Mēs dodam siltumu jūsu mājās!
lv ru

Biežāk uzdotie jautājumi

* Kad tiek pieslēgta apkure?

- Apkure tiek pieslēgta pēc individuālajiem iesniegumiem.

* No kā sastāv siltumtarifs?

-  Aptuveni 80% no siltumenerģijas tarifa  veido maksa par energoresursiem (kurināmais, iepirktā siltumenerģija, elektroenerģija, ūdens). Atlikušie 20% ir PAS „Daugavpils siltumtīkli" izmaksas, ražojot un piegādājot siltumenerģiju, tai skaitā darba samaksa, materiālu un tekošā remonta izdevumi, kredītprocentu izmaksas un pārējie.

* Kā tiek aprēķināta maksa par apkuri?

- Visās ēkās, kurām siltumenerģiju piegādā pašvaldības a/s "Daugavpils siltumtīkli", saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 876 „Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi”, norēķinus starp piegādātāju un lietotāju par piegādāto siltumenerģiju veic, pamatojoties uz siltumenerģijas skaitītāju rādījumiem, un atbilstoši tarifiem, kas apstiprināti un publicēti saskaņā ar likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un Enerģētikas likumu.

Katra mēneša beigās siltumenerģijas Lietotāja (ēkas īpašnieka, valdītāja vai apsaimniekotāja) atbildīgais pārstāvis nolasa siltumenerģijas skaitītāju rādījumus un, kopā ar datiem par izlietotā karstā ūdens daudzumu ēkā, līgumā noteiktajā kārtībā, iesniedz pašvaldības a/s "Daugavpils siltumtīkli".

Vadoties no izlietotā karstā ūdens daudzuma tiek aprēķināts siltumenerģijas daudzums karstā ūdens sagatavošanai, un sadalīts proporcionāli izlietotajam karstā ūdens daudzumam dzīvokļos un nedzīvojamajās telpās.

Siltumenerģijas daudzums apkurei tiek aprēķināts no kopējā izlietotās siltumenerģijas daudzuma atņemot siltumenerģijas daudzumu karstā ūdens sagatavošanai. Siltumenerģijas daudzums apkurei tiek dalīts proporcionāli ēkas dzīvokļu un nedzīvojamo telpu platībai. Ja ēkā ir dzīvokļi vai nedzīvojamās telpas, kurās siltumenerģijas patēriņš atšķiras no siltumenerģijas patēriņa pārējos dzīvokļos (veiktas izmaiņas siltumapgādes sistēmā), siltumenerģijas Lietotājs (ēkas īpašnieks, valdītājs vai apsaimniekotājs) iesniedz pašvaldības a/s "Daugavpils siltumtīkli" pārrēķina koeficientu, kurš aprēķinos tiek piemērots attiecīgo dzīvokļu vai nedzīvojamo telpu platībai.

Maksa par karsto ūdeni un apkuri tiek aprēķināta reizinot siltumenerģijas daudzumu ar siltumenerģijas tarifu.

* Kādēļ ieviesta priekšapmaksa par siltumenerģiju?

- Vasaras sezonā, sākot ar maiju, priekšapmaksa par apkuri Daugavpilī ir 30 eirocenti par kvadrātmetru mēnesī.

Priekšapmaksa ieviesta, lai atvieglotu iedzīvotājiem norēķinus par patērēto siltumenerģiju ziemas mēnešos, kā arī lai uzlabotu uzņēmuma finansiālo stāvokli vasaras mēnešos, kad tam karstā ūdens padeves nodrošināšanai nākas strādāt ar ievērojamiem zaudējumiem.

Iedzīvotāji, pēc vēlēšanās, var izmainīt vasaras priekšapmaksas apmēru, iepriekš iesniedzot iesniegumu.

Tai iedzīvotāju kategorijai, kas tomēr izlēmuši vasaras mēnešos neveikt priekšapmaksu par apkuri, soda sankcijas netiek piemērotas.

Jāatzīmē, ja klientiem ir uzkrāta priekšapmaksa vasaras periodā, tad parāda izveidošanās gadījumā, pēc klienta rakstiskā iesnieguma, parāds tiek dzēsts no priekšapmaksas uzkrājuma, neatkarīgi no tā, kā parāds izveidojies, vai par neapmaksātiem rēķiniem par izlietoto siltumenerģiju, vai pārrēķinu.

* Kur griezties avāriju gadījumos?

- Avārijas gadījumos klienti var griezties pie dežurējošā ekspluatācijas dienesta dispečera:

SIA "DDzKSU" 65476100; 27013911
DzĪKS "Draudzība" 65445378
DzKS "Forštadte" No plkst. 8 līdz 17 - 65448117; 20033453, no plkst.17 līdz 8 rītā, kā arī brīvdienās un svētku dienās - 28455791
SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" 29401620
SIA "DMP" 20611110
SIA "Land-Invest-D" 29850578, 26549326, 65422688
DzIB "Saules Stars" 26569260

 

Maksas pakalpojumi

Iznomājam traktortehniku


Traktors "JUMZ-1"

Uzziņas pa tālruni. 26353772

Telpas:

Tartu ielā 15B (571,3 m2)
Tartu ielā 17A (330,2 m2)
Saules ielā 71C (41,7 и 36,2 m2)

Uzziņas pa tālruni: 654-07533.

Partneri

Par uzņēmumu:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401       
vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945            
e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab