Informējam, ka portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē.

Mēs dodam siltumu jūsu mājās!
lv ru

Biežāk uzdotie jautājumi

 

Vai jāslēdz līgums ar “Daugavpils siltumtīkli”, kad iegādājies jauno mājokli?

Uzņēmumam “Daugavpils siltumtīkli” nav tiešo līgumu par apkures nodrošināšanas pakalpojumiem ar to dzīvokļu īpašniekiem, kurus apsaimnieko SIA “DDzKSU”, SIA “DMP”, SIA “Land Invest D”, dzīvokļu īpašnieku kooperatīvi un citas organizācijas. Tāpēc, iegādājoties jaunu dzīvokli, visbiežāk nav jāslēdz jauns līgums ar PAS “Daugavpils siltumtīkli”. Informāciju par dzīvokļu īpašnieku maiņu mēs saņemam no apsaimniekošanas uzņēmumiem.

Taču norēķinos par mājokļa apkuri ir daudz svarīgu nianšu, ko izpratnes un atrisināšanas labad tomēr būtu vērts sazināties ar siltumapgādes uzņēmumu. Piemēram, bieži iepriekšējais un jaunais dzīvokļa īpašnieki lūdz sadalīt viņu starpā apkures rēķinu par to mēnesi, kad noslēgts pirkuma līgums. Gadās arī, ka bijušais īpašnieks bija veicis priekšapmaksas maksājumus vasaras periodā un dzīvokļa pārdošanas brīdī grib atgriezt šo summu. Mēdz būt arī tā, ka iepriekšējam saimniekam ir izveidojies parāds par apkuri.

Lai tiktu skaidrībā ar visiem šādiem jautājumiem un operatīvi sniegtu PAS “Daugavpils siltumtīkli” klientu apkalpošanas nodaļai aktuālo informāciju par dzīvokļa īpašnieku un rēķinu par apkuri saņemšanas veidu, aicinām jūs sazināties ar mūsu uzņēmumu. Jūs varat to izdarīt, atnākot uz mūsu klientu apkalpošanas nodaļu 18. novembra ielā 4 vai sazvanot tā operatorus pa tālruņa numuriem 65407547, 65407548 vai 65407549. Mūsu uzņēmuma oficiālais e-pasts - dsiltumtikli@apollo.lv.

Jūsu ērtībām mēs sagatavojām un izvietojām mūsu mājaslapā dokumentu veidlapas, kas varētu jums noderēt iesniegumu sagatavošanai.

Starp citu, būsim pateicīgi, ja uzreiz izvēlēsities gan apsaimniekošanas, gan apkures rēķinus saņemt elektroniski, nevis papīra formātā. Šī iesnieguma veidlapu jūs arī atradīsiet starp dokumentu paraugiem.

Kad tiek pieslēgta apkure?

Apkure tiek pieslēgta pamatojoties uz individuālajiem iesniegumiem vai pēc iedzīvotāju pilnvaroto apsaimniekošanas organizāciju lūgumiem.

No kā sastāv siltumtarifs?

Aptuveni 80% no siltumenerģijas tarifa veido maksa par energoresursiem (kurināmais, iepirktā siltumenerģija, elektroenerģija, ūdens). Atlikušie 20% ir PAS „Daugavpils siltumtīkli" izmaksas, ražojot un piegādājot siltumenerģiju, tai skaitā darba samaksa, materiālu un tekošā remonta izdevumi, kredītprocentu izmaksas un pārējie.

Kā tiek aprēķināta maksa par apkuri?

Summa, ko iedzīvotāji maksā par apkuri, ir atkarīga ne vien no aktuālā apkures tarifa, bet arī no laika apstākļiem un ēkas siltummezgla iestatījumiem. Attiecīgi, PAS "Daugavpils siltumtīkli" (ar Sabiedrisko papaklpojumu regulēšanas komisijas kontroli) nosaka, cik maksās siltumenerģija, bet maksa par to ir atkarīga no tā, cik daudz šīs siltumenerģijas tiks patērēts konkrētajā laikā posmā un konkrētajā ēkā. 

Katra mēneša beigās siltumenerģijas lietotāja (ēkas īpašnieka, valdītāja vai apsaimniekotāja) atbildīgais pārstāvis nolasa siltumenerģijas skaitītāju rādījumus un, kopā ar datiem par izlietotā karstā ūdens daudzumu ēkā, līgumā noteiktajā kārtībā, iesniedz PAS "Daugavpils siltumtīkli".

Vadoties no izlietotā karstā ūdens daudzuma tiek aprēķināts siltumenerģijas daudzums karstā ūdens sagatavošanai, un sadalīts proporcionāli izlietotajam karstā ūdens daudzumam dzīvokļos un nedzīvojamajās telpās.

Siltumenerģijas daudzums apkurei tiek aprēķināts no kopējā izlietotās siltumenerģijas daudzuma atņemot siltumenerģijas daudzumu karstā ūdens sagatavošanai. Siltumenerģijas daudzums apkurei tiek dalīts proporcionāli ēkas dzīvokļu un nedzīvojamo telpu platībai.

Maksa par karsto ūdeni un apkuri tiek aprēķināta, reizinot siltumenerģijas daudzumu ar siltumenerģijas tarifu.

Kādēļ ieviesta priekšapmaksa par siltumenerģiju?

Vasaras sezonā, sākot ar maiju, priekšapmaksa par apkuri Daugavpilī ir 50 eirocenti par kvadrātmetru mēnesī.

Priekšapmaksa ieviesta, lai atvieglotu iedzīvotājiem norēķinus par patērēto siltumenerģiju ziemas mēnešos. Iedzīvotāji pēc vēlēšanās var izmainīt vasaras priekšapmaksas apmēru, palielinot vai samazinot to jeb atsakoties no tās vispār, iesniedzot iesniegumu.

Tai iedzīvotāju kategorijai, kas izlēmuši vasaras mēnešos neveikt priekšapmaksu par apkuri, nokavējuma procenti netiek piemēroti.

Jāatzīmē, ja klientiem ir uzkrāta priekšapmaksa vasaras periodā, tad parāda izveidošanās gadījumā parāds tiek dzēsts automātiski no priekšapmaksas uzkrājuma, neatkarīgi no tā, kā parāds izveidojies, vai par neapmaksātiem rēķiniem par izlietoto siltumenerģiju, vai pārrēķinu.

Apkure pieslēgta, bet radiatori nesilda. Kur griezties problēmas atrisināšanai?

PAS "Daugavpils siltumtīkli" siltumenerģiju piegādā līdz noteiktai atbildības robežai (līdz ievadam ēkas siltummezglā). Mājas iekšējo siltumenerģijas apgādi un sadali, kā arī jautājumus, kas skar iekšējo siltumenerģijas piegādes tīklu uzturēšanu t.sk. pakalpojuma nesaņemšanu nosaka ēkas/mājas pārvaldnieks.

Spriežot pēc pieredzes, apkures sezonas sākumā problēmas mēdz būt tajā, ka mājas apkures sistēmā ir sakrājies gaiss, kas jāizlaiž (to dara apsaimniekotāju meistari).

Savukārt laikā, kad ārā ir diezgan silts, radiatori nesilda, jo izslēdzas ēkas siltummezgls. Standarta siltummezglu iestatījumi ir tādi, ka tie izslēdzas pie +8°C un atkal ieslēdzas pie +10°C. Kad ir siltāks, tie nestrādā. Siltummezglu iestatījumus savā mājā var mainīt arī ar apsaimniekotāja palīdzību.

Vai var saņemt pašvaldības atbalstu apkures rēķinu apmaksā?

Jā, valstī ir paredzēta tā saucamā mājokļa pabalsta izmaksa, ko nosaka MK noteikumi Nr. 809. Aicinām sazināties ar Daugavpils Sociālo dienestu, lai saņemtu izsmeļošu informāciju par šo iespēju.

Kā tiek aprēķināta maksa par cirkulāciju?

Starppakures sezonā (no apkures sezonas beigām līdz nākošās apkures sezonas sākumam), saražotā siltumenerģija nodrošina karstā ūdens piegādi dzīvokļiem un uztur nepieciešamo temperatūru ēkas kopējā cirkulācijas sistēmā: stāvvados, siltummezglā, pagrabā, bēniņu cauruļvados, dvieļu žāvētājos (ja tādi ir uzstādīti). Siltumcirkulācija nodrošina tūlītēju karstā ūdens padevi no ūdens maisītajā. Lai karstais ūdens būtu pieejams patstāvīgi, tam visu laiku ir jācirkulē mājas iekšējā sistēmā.

Siltumenerģijas patēriņš ūdens cirkulācijas nodrošināšanai rodas, atkārtoti uzsildot ūdeni, jo, cirkulējot pa ēkas iekšējo siltumapgādes sistēmu, tas atdziest, un, lai varētu nodrošināt patstāvīgu karstā ūdens padevi, tas ir patstāvīgi ir jāuzsilda.

Atbilstoši tam, maksa par piegādāto siltumenerģiju tiek aprēķināta no divām daļām – maksa par karstā ūdens sagatavošanu un maksa par cirkulācijas nodrošināšanu.

Maksa par piegādāto siltumenerģiju tiek aprēķināta pēc sekojošas metodes:

            Karstā ūdens sagatavošana – proporcionāli izlietotā karstā ūdens daudzumam pēc skaitītāju rādījumiem dzīvokļos.

            Cirkulācijas siltums tiek aprēķināts kā starpība starp kopējo siltumenerģijas daudzumu, kas tiek nolasīts no siltumskaitītāja un siltumenerģijas daudzums, kas ir izlietots karstā ūdens sagatavošanai visiem mājas dzīvokļiem. Ņemot vērā to, ka cirkulācijas sistēma ir visas mājas kopīpašums, maksa par siltumenerģiju tiek sadalīta proporcionāli dzīvokļu skaitam mājā. Piemēram, ja mājā ir 60 dzīvokļi, tad no katra dzīvokļa apmaksa būs 1/60 no kopējās summas par cirkulāciju mājā.

Maksa par cirkulāciju var atšķirties ne tikai dažādām ēkām, bet arī vienai ēkai dažādos norēķinu periodos. Liela nozīme ir tam, cik mājas iedzīvotāji ir patērējuši karstā ūdens un cik patiesa informācija ir iesniegta no iedzīvotajiem.

Kur griezties avāriju gadījumos?

Par jautājumiem, kas saistīti ar PAS “Daugavpils siltumtīkli” darbību un atbildības sfēru (siltumenerģijas piegāde līdz mājas siltummezgla ievadam), jāgriežas uzņēmuma dežūrekspluatācijas dienestā: 654 43405, 26673695.

Savukārt, ja avārija notiek dzīvojamā mājā, jāgriežas pie tās apsaimniekotāja. Apsaimniekošanas uzņēmumu kontakttālruņi ir pieejami rēķinos par to pakalpojumiem vai meklējami internetā.

Lielākie šāda profila uzņēmumi Daugavpilī ir SIA “DDzKSU” un SIA “DMP”.

 

 

Maksas pakalpojumi

Telpas:

Tartu ielā 15B (571,3 m2)
Tartu ielā 17A (330,2 m2)

Uzziņas pa tālruni: 654-07533.

Partneri

Par uzņēmumu:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401       
vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945            
e-pasts: dsiltumtikli @ apollo . lv

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab