Mēs dodam siltumu jūsu mājās!
lv ru

Par uzņēmumu

Uzņēmuma pirmsākumi meklējami 1906.gadā, kad pilsētas valde noslēdza līgumu ar Berlīnes elektrouzņēmumu akciju sabiedrību par pilsētā pirmās elektrostacijas būvniecību. 1911.gadā elektrostacija (VRES (SC1)) tika nodota ekspluatācijā. Elektrostacijas iekārtas sastāvēja no 2 tvaika katliem un 1 līdzstrāvas turboģeneratora, kura jauda bija 500 kW. Elektrostacijā strādāja 20 cilvēki.

1954.gadā Jaunbūves mikrorajonā tika nodota ekspluatācijā jauna siltumelektrocentrāle (SEC (SC2)).

1955.÷1957.gados sākās pilsētas siltumtīklu attīstība. Pirmie tvaika vadi tika uzbūvēti no VRES (SC1) uz Remontu-celtniecības pārvaldes ražošanas bāzi, Sadzīves pakalpojumu kombināta mēbeļu cehu un Alus rūpnīcu.

No SEC (SC2) tvaiks tika piegādāts Lokomotīvju remonta rūpnīcai, Būvmateriālu rūpnīcas silikāta ķieģeļu ceham un Mēbeļu kombinātam.

1963.gadā tika uzbūvēta katlumāja (SC3) ķīmiķu mikrorajonā. Tika pabeigta Ķīmiskās šķiedras rūpnīcas un dzīvojamā mikrorajona būvniecība. Rūpnīcas un dzīvojamā masīva siltumapgāde tika nodrošināta no jaunās katlumājas.

1964.gadā uz uzņēmuma "Austrumu elektriskie tīkli un stacijas" bāzes, esošo siltumtīklu ekspluatēšanas un remonta nodrošināšanas nolūkos, kā arī ņemot vērā attīstības perspektīvu, tika izveidots siltumtīklu rajons.

Sešdesmito gadu sākumā pilsētā tika izveidota centralizētā karstā ūdens apgāde.

1980.gada decembrī, sakarā ar siltumtīklu apkalpošanas apjomu palielināšanos, tika izveidots pilsētas pašvaldības uzņēmums "Daugavpils siltumtīkli". Jaunā uzņēmuma pamatā bija uzņēmuma "Austrumu elektriskie tīkli un stacijas" Siltumtīklu rajona ražošanas bāze un personāls. Siltumenerģijas ražošanas avoti SC1 un SC2 palika Austrumu elektriskajos tīklos, bet visas maģistrāles un sadales siltumtīkli tika nodoti jaunajam uzņēmumam.

1992.gadā pilsētā dzīvojamo namu būvniecība praktiski tika pārtraukta, samazinājās arī siltumenerģijas patēriņš rūpniecībā. Šādos apstākļos tika pieņemts lēmums apvienot siltumenerģijas ražošanas avotus ar siltumtīkliem uz pašvaldības uzņēmuma "Daugavpils siltumtīkli" bāzes.

1992.gada septembrī siltumcentrāles SC1 un SC2 tika nodotas uzņēmumam "Daugavpils siltumtīkli". Līdz ar to uzņēmums "Austrumu elektriskie tīkli un stacijas" pārtrauca darbību centralizētās siltumapgādes jomā.

Pašvaldības akciju sabiedrība "Daugavpils siltumtīkli" (turpmāk tekstā PAS "Daugavpils siltumtīkli") izveidota, reorganizējot pašpārvaldes uzņēmumu "Daugavpils siltumtīkli".

PAS "Daugavpils siltumtīkli" pamatkapitāls ir 12'261'824 lati, ko veido 12'261'824 akcijas. Visas akcijas pieder Daugavpils pilsētas pašvaldībai.

PAS "Daugavpils siltumtīkli" darbības sfēra ir siltumenerģijas ražošana, pārvade, sadale un realizācija, kā arī elektroenerģijas ražošana un realizācija no koģenerācijas stacijām.

PAS "Daugavpils siltumtīkli" lielākie siltumenerģijas ražošanas avoti ir siltumcentrāle Nr.1 (SC1), siltumcentrāle Nr.2 (SC2) un siltumcentrāle Nr.3 (SC3). Lielākie siltumenerģijas ražošanas avoti saražo aptuveni 74% no centralizētās siltumapgādes vajadzībām nepieciešamā siltumenerģijas apjoma. Pilsētas mikrorajonu "Cietoksnis", "Kalkūni", "Grīva". "Čerepova", "Ruģeļi", "Vecstropi" un Cēsu ielas ēku un būvju siltumapgādes vajadzībām tiek darbinātas nelielas jaudas lokālās katlumājas, kas saražo aptuveni 11% no centralizētās siltumapgādes vajadzībām nepieciešamā siltumenerģijas apjoma. Lokālās katlumājas "Cietoksnis", "Čerepova", "Ruģeļi" un "Vecstropi" ir pilnībā automatizētas.

Aptuveni 15% no centralizētās siltumapgādes vajadzībām nepieciešamā siltumenerģijas apjoma PAS "Daugavpils siltumtīkli" iepērk no citiem siltumenerģijas ražotājiem.

Elektroenerģija, vienlaicīgi ar siltumenerģiju, tiek ražota siltumcentrālē Nr.1 (SC1), lokālajās katlumājās "Cietoksnis", "Vecstropi", "Ruģeļi" un "Čerepova". Tā tiek izmantota pašu vajadzībām, pārpalikumi tiek pārdoti.

Lielajās siltumcentrālēs un lokālajās katlumājās "Cietoksnis", "Čerepova", "Ruģeļi" un "Vecstropi" kā kurināmais tiek izmantota dabasgāze, bet lokālajās katlumājās "Grīva" un "Kalkūni"– koksnes granulas.

PAS "Daugavpils siltumtīkli" darbības zona ir Daugavpils pilsēta. PAS "Daugavpils siltumtīkli" pakalpojumus izmanto gan iedzīvotāji, gan dažādu nozaru uzņēmumi un organizācijas.

Kopš 2012. gada 19. decembra PAS "Daugavpils siltumtīkli" ir iekļauta Valsts ieņēmumu dienesta Padziļinātās sadarbības programmā jeb tā saucamajā "baltajā sarakstā".

2015.gadā PAS "Daugavpils siltumtīkli", pēc tās darbības ilgtspējas kritēriju un korporatīvās atbildības līmeņa izvērtēšanas, atkārtoti, jau piekto gadu pēc kārtas, kvalificēta iniciatīvas "Ilgtspējas indekss" sudraba kategorijai.

 

Maksas pakalpojumi

Iznomājam traktortehniku


Traktors "JUMZ-1" Uzziņas pa tālruni. 26353772

Telpas:

Tartu ielā 15B, (571,3 m2)
Tartu ielā 17A, (330,2 m2)
Saules ielā 71C (41,7 и 36,2 m2)

Uzziņas pa tālruni: 654-07558.

Partneri

Par uzņēmumu:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401
Vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945

E-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab