Informējam, ka portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē.

Mēs dodam siltumu jūsu mājās!
lv ru

Atalgojuma politika

Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli” atalgojuma politikas principi


Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli”, turpmāk tekstā – PAS“DS”, atalgojuma politikas principi izstrādāti  un publiskoti atbilstoši  “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 58.panta prasībām.

1. Atalgojuma politika

Atalgojuma politikas mērķis ir noteikt PAS “DS” darbinieku atalgojuma pamatprincipus. PAS“DS” politika atalgojuma jomā – saglabāt, piesaistīt, motivēt un attīstīt profesionālus darbiniekus, veicinot PAS“DS” vidēja termiņa darbības stratēģijā 2021.-2025.gadam noteikto darbības mērķu, attīstības virzienu un uzdevumu izpildi. Atalgojuma politika ir saistoša visiem PAS“DS” darbiniekiem. Politiku nepiemēro PAS“DS” valdes locekļa atlīdzības noteikšanai.


2.Atalgojuma politikas uzdevumi un pamatprincipi

Atalgojuma politikas uzdevums ir noteikt atalgojuma veidošanas sistēmu PAS“DS”, kas nodrošinātu PAS“DS” attīstību šādos galvenajos virzienos:

Atalgojuma politikas pamatprincipi:


3. Atalgojuma struktūra

Atalgojuma struktūru veido:

Atalgojuma nemainīgā daļa ir mēneša darba alga vai stundas tarifa likme, kuru nosaka, pamatojoties uz amatam piešķirto amata grupu, atbilstoši veicamo amata pienākumu sarežģītībai, darba apjomam, atbildības pakāpei un kvalifikācijas prasībām. PAS“DS” ir noteiktas  amatu grupas. Katrai amatu grupai ir noteikts darba algas (mēneša darba algas vai stundas tarifa likmes) minimālais un maksimālais līmenis (intervāls). Darba algas apmēru konkrētam darbiniekam nosaka attiecīgajai amata grupai paredzētā darba algas intervāla ietvaros, ņemot vērā darbinieka individuālās kompetences (pieredzi nozarē un PAS“DS”, izglītību, specifiskās prasmes u.t.t.).

Atalgojuma mainīgo daļu veido piemaksas (atbilstoši LR Darba likumam) un  sociālās garantijas (atbilstoši PAS“DS” Darba koplīgumam).


Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām,

sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem 

1.tabula

Nr.

p.k.

Piemaksas vai prēmijas veids, naudas balva

Piemaksas, prēmijas vai naudas balvas apmērs

(euro vai %)

Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji

1

2

3

4

1.

Darbinieks saņem piemaksu, ja papildus saviem tiešajiem darba pienākumiem aizvieto prombūtnē esošu darbinieku, pilda vakanta amata (darba) pienākumus vai papildus amata aprakstā noteiktajiem pienākumiem pilda vēl citus pienākumus.

Piemaksas apmērs mēnesī nedrīkst pārsniegt 30% no darbiniekam noteiktās mēnešalgas.

PAS ”Daugavpils siltumtīkli” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākie nosacījumi” - 4.punkts.

2.

Darbiniekam izmaksā naudas balvu, sakarā ar darbinieka vai valsts vai pašvaldības institūcijai svarīgu sasniegumu (notikumu).

Naudas balvas apmērs kalendārā gada ietvaros nedrīkst pārsniegt darbiniekam noteiktās mēnešalgas apmēru.

PAS ”Daugavpils siltumtīkli” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākie nosacījumi” - 5.punkts.

 

2.tabula 

Informācija par sociālajām garantijām

Nr.

p.k.

Sociālās garantijas veids

Sociālās garantijas apmērs

(euro vai %)

Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji

1

2

3

4

1.

Izmaksā pabalstu – darbinieka nāves gadījumā – ģimenes loceklim vai personai, kura uzņēmusies darbinieka apbedīšanu.

Tiek izmaksāts vienreizējs pabalsts darbiniekam noteiktās divas mēnešalgas apmērā.

PAS ”Daugavpils siltumtīkli” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākie nosacījumi” – 8.1.punkts.

2.

Darbiniekam izmaksā pabalstu sakarā ar laulāta, vecāku, bērna vai cita tuva ģimenes locekļa nāvi.

Tiek izmaksāts vienreizējs pabalsts vienas minimālās mēneša darba algas apmērā.

PAS ”Daugavpils siltumtīkli” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākie nosacījumi” – 8.2.punkts.

3.

Darbiniekam izmaksā pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu.

Tiek izmaksāts vienreizējs pabalsts vienas minimālās mēneša darba algas apmērā.

PAS ”Daugavpils siltumtīkli” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākie nosacījumi” – 8.3.punkts.

4.

Izmaksā pabalstu darbiniekam, kura bērns ies 1.klasē jaunam mācību gadam sākoties.

Tiek izmaksāts vienreizējs pabalsts EUR 100,00 apmērā.

PAS ”Daugavpils siltumtīkli” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākie nosacījumi” – 8.4.punkts.

5.

Izmaksā pabalstu darbiniekam, svarīgajā dzīves gājumā- sakarā ar 40, 50 un 60 gada jubileju.

Tiek izmaksāts vienreizējs pabalsts EUR 100,00 apmērā.

PAS ”Daugavpils siltumtīkli” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākie nosacījumi” – 8.5.punkts.

6.

Izmaksā darbiniekam pabalstu aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā.

Tiek izmaksāts vienreizējs pabalsts līdz 50 % no darbinieka mēnešalgas.

PAS ”Daugavpils siltumtīkli” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākie nosacījumi” – 3.punkts.

7.

Darbiniekiem, kuri strādā ar displeju, tiek izmaksāta kompensācija par speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu (briļļu) iegādi.

Kompensācija tiek izmaksāta    EUR 100,00 apmērā.

PAS ”Daugavpils siltumtīkli” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākie nosacījumi” – 2.punkts.

8.

Darbiniekam, kas pārtrauc darba attiecības ar darba devēju, sasniedzot pensijas vecumu, izmaksa pabalstu.

Tiek izmaksāts vienreizējs pabalsts:

1) 1 mēneša darba algas  apmērā, ja pie darba devēja nodarbināts  mazāk kā 5 gadus;

2) 2 mēnešu darba algas  apmērā, ja pie darba devēja nodarbināts              no 5 līdz 10 gadiem;

3) 3 mēnešu darba algas  apmērā, ja pie darba devēja nodarbināts           no 10 līdz 20 gadiem;

4) 4 mēnešu darba algas  apmērā, ja pie darba devēja nodarbināts vairāk par 20 gadiem.

PAS ”Daugavpils siltumtīkli” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākie nosacījumi” – 8.6.punkts.

Informācija par mēnešalgas apmēru

Maksas pakalpojumi

Telpas:

Tartu ielā 15B (571,3 m2)
Tartu ielā 17A (330,2 m2)

Uzziņas pa tālruni: 654-07533.

Partneri

Par uzņēmumu:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401       
vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945            
e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv

© 2013 - PAS Daugavpils siltumtīkli
Mājas lapas izveide - WebLab